Hvordan reparere en spand zip fil?

Spann og delt Zip filer deler identiske interne data og strukturer, og skiller seg bare i måten delene er navngitt på:

I en splittelse Zip fil, har hver del en unik utvidelse (som 'mysplit.z01', 'mysplit.z02', og så videre, med 'mysplit.zip' som utpeker den siste delen). Omvendt spenner hver del av en Zip filen har et identisk navn, for eksempel 'myspan.zip'.

Derfor er måten å reparere spennet på Zip filer er akkurat lik det for split Zip filer (anta at span-filnavnet er 'myspan.zip'), følgende:

1. Lag et temporary-mappen på harddisken, forutsatt at den er C:\TempFolder\.
2. Kopier myspan.zip på den første zip disk til C:\TempFolder\ og gi den nytt navn til myspan.z01
3. Kopier myspan.zip på den andre zip disk til C:\TempFolder\ og gi den nytt navn til myspan.z02
4. Gjenta trinn 3 til myspan.zip på alle zip disker har blitt kopiert til C:\TempFolder\ og omdøpt basert på rekkefølgen. Legg merke til myspan.zip på den siste zip disken trenger ikke å gis nytt navn.
5. Følg instruksjoner for å reparere en splitt zip fil for å reparere spennet Zip filen.