Hvordan refunderer jeg bestillingen min?

Basert på vår angrerett, hvis du er kvalifisert for refusjon, kan du kontakt oss og send forespørselen til oss.

I refusjonsforespørselen din, vennligst gi oss følgende detaljer:

  1. Hva er problemet med den korrupte eller ødelagte filen?
  2. Har du opplevd noen feil når du bruker produktet vårt? Hvis ja, kan du sende skjermbildene av feilmeldingene til oss?
  3. Om produktet vårt fullfører utvinningsprosessen til slutt? Om utvinningen er vellykket eller ikke?
  4. Enten du får de ønskede dataene i gjenopprettingsresultatet? Hvis ikke, hva er dine søkte data? Du kan gi oss noen eksempler hvis datamengden er enorm.
  5. Er utvinningsresultatet helt ubrukelig for deg?

Send oss ​​også reparasjonsloggen.

For å få reparasjonsloggen, vennligst:

  1. Reparer filen.
  2. Etter reparasjonen, klikk på “Lagre logg” -knappen.
  3. I dialogboksen Lagre fil må du sørge for at alternativet "Inkluder systeminformasjon" er valgt.
  4. Lagre loggen i en fil.
  5. Bruk VinneZip or VinneRAR for å komprimere loggfilen og sende den til oss.

Tusen takk for samarbeidet!