Bruk av materiale på nettstedet vårt

Informasjonen, kunstverket, teksten eller bildene (samlet, “Materialer”) på dette nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett. Du kan bare få tilgang til og bruke materialet til personlige eller pedagogiske formål. Du kan ikke endre eller bruke materialet til noe annet formål uten DataNumen, Inc. tillatelse. Med unntak av det som er angitt nedenfor, kan du ikke publisere, reprodusere, sost eller distribuere materiale på dette nettstedet.

Du kan kun skrive ut materiale på dette nettstedet for personlige eller pedagogiske formål, og du må inkludere enhver merknad om opphavsrett som opprinnelig var inkludert i materialet i alle eksemplarer.

All dataprogramvare som kan lastes ned eller på annen måte er tilgjengelig fra dette nettstedet, er lisensiert i henhold til vilkårene i applikasjonencable lisensavtale.

Materialet som er inkludert på dette nettstedet er samlet av DataNumen, Inc. fra en rekke kilder og kan endres uten varsel.

Nettsteder koblet fra dette nettstedet

Nettstedene som er lenket fra dette nettstedet er ikke under DataNumen, Inc. kontroll, og DataNumen, Inc. påtar seg ikke noe ansvar eller ansvar for kommunikasjon eller materiale som er tilgjengelig på slike koblede nettsteder. DataNumen, Inc. har ikke til hensikt at lenker på dette nettstedet skal være henvisninger eller påtegninger til de tilknyttede enhetene, og er kun gitt for enkelhets skyld.

Begrensning av ansvar og garanti

KUNDEN ER ENIGE OM AT BRUK AV TJENESTEN ER HELT PÅ KUNDENS EIE RISIKO. DataNumen, Inc. TJENESTER TILBYDES "SOM DET ER" UTEN GARANTI FOR NOE SLAG, UTTRYKKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GARANTI FOR INFORMASJON, TJENESTER, UAVBRYTT TILGANG ELLER PRODUKTER LEVERT GJENNOM, INGEN KONTAKT, INGEN KONTAKT MED DEN INNKNITTET, INGEN KONTROLL, INGEN KONTAKT, ELLER I TILSLUTNING, I GANG TIL INNKOBLING DataNumen, Inc. PROGRAMVARE LISENSIERT TIL KUNDEN OG RESULTATENE FÅR GJENNOM TJENESTEN. NÆRMERE BESTEMT, DataNumen, Inc. FRASKRIVER ALLE OG ALLE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL:
(1) ALLE GARANTIER VEDRØRENDE TILGJENGELIGHETEN, NØYAKTIGHETEN ELLER INNHOLDET PÅ INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER; OG (2) ALLE GARANTIER FOR TITEL ELLER GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

DENNE FRASKRIVELSEN FOR ANSVAR GJELDER FOR ALLE SKADER ELLER SKADER FORÅRSAKET AV MISLAG I YTELSE, FEIL, UTSLIPP, SLETTING, DEFEKT, COMPUTERVIRUS, tyveri eller destruksjon eller uautorisert tilgang til. KUNDEN ERKJENNER SOM SPESIFIKKT DataNumen, Inc. ER IKKE ANSVARLIG FOR DEFAMATORIET, KRAFTIG ELLER ULOVLIG OPPFØRING AV ANDRE KUNDER ELLER TREDJEPARTER OG AT RISIKOEN FOR SKADE FRA DE FØRENDE RESTER HELE KUNDEN.

INGEN DataNumen, Inc. HVOR INGEN AV AGENTENE, KONTAKTENE ELLER INNHOLDSLEVERANDØRENE ER ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FOLGENDE SKADER SOM ER BRUK AV TJENESTEN ELLER MILJØ FOR Å FÅ TILGANG TIL ELLER BRUK AV TJENESTEN ELLER MULIGT . KUNDEN ERKJENNER HER FOR AT BESTEMMELSENE I DETTE SEKSJONEN GJELDER FOR ALT INNHOLD PÅ TJENESTEN.