Bruk av materiale på nettstedet vårt

Innholdet på denne nettsiden, inkludert informasjon, kunstverk, tekst og bilder (samlet kalt "materialer"), er beskyttet av lover om opphavsrett. Materialet kan kun nås og brukes til personlige eller pedagogiske formål. Uten tillatelse fra DataNumen, Inc., har du ikke lov til å endre eller bruke materialet til andre formål. Gjenutgi, reprodusere, sosting eller distribusjon av materiale fra denne nettsiden er forbudt, bortsett fra det som er angitt nedenfor.

Kun for personlige eller pedagogiske formål, kan du skrive ut materiale fra denne nettsiden, forutsatt at en original opphavsrettserklæring er inkludert i alle kopier.

All dataprogramvare som er tilgjengelig for nedlasting eller på annen måte tilgjengelig fra denne nettsiden er underlagt vilkårene i den relevante lisensavtalen.

Materialer på denne nettsiden, satt sammen av DataNumen, Inc. fra ulike kilder, kan endres uten forvarsel.

Nettsteder koblet fra denne nettsiden

DataNumen, Inc. kontrollerer ikke nettstedene som lenkes fra denne nettsiden og påtar seg intet ansvar eller ansvar for kommunikasjon eller materiale som er tilgjengelig på slike lenkede nettsteder. Lenker på denne nettsiden til andre nettsteder er ikke ment som henvisninger eller påtegninger av de koblede enhetene og er kun gitt for bekvemmelighets skyld.

Ansvarsbegrensning og garanti

VED Å BRUKE TJENESTEN, GODTAR KUNDEN Å PÅ ALLE RISIKOER KNYTTET MED DEN. DATANUMEN, INC. LEVERER TJENESTER "SOM DE ER", UTEN NOEN GARANTI, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR INFORMASJON, TJENESTER, UAVBRUTT TILGANG, PRODUKTER SOM LEVERES I FORBINDELSE MED TJENESTEN, DATANUMEN, INC. PROGRAMVARE LISENSERT TIL KUNDEN, ELLER RESULTATENE OPPNÅTT GJENNOM TJENESTEN. NÆRMERE BESTEMT, DATANUMEN, INC. FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL:

  1. EVENTUELLE GARANTIER ANGÅENDE TILGJENGELIGHETEN, NØYAKTIGHETEN ELLER INNHOLDET AV INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER; OG
  2. EVENTUELLE GARANTIER OM ETITEL, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER EVENTUELLE SKADER ELLER SKADER FORÅRSAKET AV EVENTUELLE FEIL I YTELSE, FEIL, UTSLUTNING, UNDERVISNING, UNDERVISNING, UNDERVISNING, UNDERVISNING, UTSLUTNING THORISERT TILGANG. KUNDEN ER EKSPLISITT ERKENNER DET DATANUMEN, INC. ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN ærekrenkende, støtende ELLER ULOVLIG ATFERD FRA ANDRE KUNDER ELLER TREDJEPARTER, OG AT RISIKOEN FOR SKADE FRA OVENFOR HÅLLER HELT PÅ KUNDEN.

INGEN DATANUMEN, INC. ELLER NOEN AV DETS AGENTER, TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER INNHOLDSLEVERANDØRER SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR VED BRUK AV TJENESTEN, MANGLENDE TIL Å FÅ OSS TILGANG, EVENTUELLE BRUDD PÅ GARANTI. KUNDEN GJELDER HERVED AT BESTEMMELSENE I DENNE AVSNITTET GJELDER FOR ALT INNHOLD PÅ TJENESTEN.