SLUTTBRUKER-LISENSAVTALE

VIKTIG – VENNLIGST GJENNOMGÅENDE GRUNDIG: Dette DataNumen Sluttbrukerlisensavtale ("EULA") etablerer en bindende juridisk kontrakt mellom deg, sluttbrukeren (en enkeltperson eller en eneste juridisk enhet)og DataNumen, Inc. ( 'DATANUMEN") om DATANUMEN programvareprodukt, inkludert eventuelle medfølgende filer, data og materialer opprettet og levert av DATANUMEN ("PROGRAMVAREN"). Ved å installere, bruke eller distribuere PROGRAMVAREN, du uttrykkelig samtykker til å overholde bestemmelsene i denne EULA. Skulle du være uenig i noen del av denne lisensavtalen, har du forbud mot å installere eller bruke PROGRAMVAREN.

Denne lisensavtalen er delt inn i tre seksjoner: Del I gjelder demolisensen til PROGRAMVAREN, Del II tar for seg hele lisensen til PROGRAMVAREN, og del III skisserer de generelle bestemmelsene som gjeldercable til begge typer lisenser.

Del I Demo-lisens

Dette er ikke gratis programvare. Under betingelsene som er skissert her, får du en lisens av DATANUMEN å bruke et ubegrenset antall kopier av PROGRAMVAREN demo-versjon på et ubegrenset antall datamaskiner eller arbeidsstasjoner, uten at cost, på ubestemt tid etter den første installasjonen av SOFTWARE-demoversjonen på en hvilken som helst datamaskin eller arbeidsstasjon.

I henhold til alle bestemmelsene i denne sluttbrukerlisensavtalen (EULA), og uten å foreta noen betaling til DATANUMEN, har du lov til å:

  1. Gi eksakte kopier av SOFTWARE-demoversjonen gratis til hvem som helst, i samsvar med denne lisensavtalen, gjennom fysiske medier av enhver type eller elektronisk levering (unntatt masseutsendelser eller uønskede e-poster).
  1. Distribuer eksakte kopier av SOFTWARE-demoversjonen, i samsvar med denne EULA, eksklusivt ved å tillate nedlastinger via det offentlige Internett uten tilknyttede avgifter; og
  1. Lag så mange eksakte kopier av SOFTWARE-demoversjonen som ønsket for distribusjonsformål som beskrevet i punkt 1 og 2 ovenfor.

For formålene med denne avtalen betyr en "eksakt kopi" av PROGRAMVAREN-demoversjonen en fil som er identisk, på dupliseringstidspunktet, med distribusjonsfilen for PROGRAMVAREN-demoversjonen som er tilgjengelig på produktets hjemmeside.

Du er uttrykkelig forbudt å belaste eller be om donasjoner for distribuerte kopier, uavhengig av distribusjonsmåten, eller å distribuere slike kopier med andre produkter, enten kommersielle eller ikke-kommersielle, uten å ha innhentet skriftlig forhåndssamtykke fra DATANUMEN. Videre er du eksplisitt forbudt å belaste eller be om donasjoner i bytte for tilgang til hyperkoblinger eller andre midler som letter elektronisk opprettelse eller distribusjon av kopier av PROGRAMVAREN demoversjon.

DATANUMEN forbeholder seg retten til å trekke tilbake noen eller alle distribusjonstillatelser etter eget skjønn, når som helst og uansett grunn eller ingen grunn i det hele tatt.

Del II Full lisens

I samsvar med bestemmelsene i denne lisensavtalen, DATANUMEN gir deg herved, for hver lisensiert kopi, en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å installere og bruke PROGRAMVAREN fullversjon, utelukkende for dine interne formål.

Ved kjøp av en enkeltbrukerlisens har du tillatelse til å installere og bruke én kopi av PROGRAMVAREN fullversjon på en enkelt datamaskin eller arbeidsstasjon, eksklusivt for bruk av personen som anskaffer lisensen fra DATANUMEN. Hvis du har kjøpt en flerbrukerlisens, har du tillatelse til å installere og bruke én kopi av PROGRAMVAREN fullversjon på flere datamaskiner, opp til det totale antallet "lisensierte kopier" som er kjøpt, som spesifisert her. Hvis du kjøper en nettstedslisens, har du lov til å installere og bruke én kopi av PROGRAMVAREN fullversjon på et hvilket som helst antall datamaskiner i organisasjonen som har fått lisensen.

I tilfelle du har installert PROGRAMVAREN fullversjon på én datamaskin ("GAMMEL DATAMASKIN") i samsvar med vilkårene i denne EULA, kan lisensen IKKE overføres fra den GAMLE DATAMASKINEN til en annen datamaskin, med mindre den GAMLE DATAMASKINEN slutter å være brukes i fremtiden.

Du har forbud mot å gi, overføre eller selge kopier av PROGRAMVAREN fullversjon til kunden(e) eller tredjeparter, enten helt eller delvis, og fra å inkludere kopier av PROGRAMVAREN fullversjon, enten helt eller delvis , i eller med produkter som du selger, uten å ha innhentet skriftlig forhåndssamtykke fra DATANUMEN.

Hver lisensiert kopi kan nås via et nettverk, forutsatt at en lisensiert kopi er kjøpt for hver arbeidsstasjon som vil få tilgang til PROGRAMVAREN fullversjon gjennom nettverket. For eksempel, hvis 9 forskjellige arbeidsstasjoner vil få tilgang til PROGRAMVAREN fullversjon på nettverket, må 9 lisensierte kopier av PROGRAMVAREN fullversjon kjøpes, uavhengig av om de 9 arbeidsstasjonene vil få tilgang til PROGRAMVAREN fullversjon til forskjellige tider eller samtidig.

Som kjøper av en flerbrukerlisens er du ansvarlig for å duplisere og distribuere PROGRAMVAREN fullversjon for bruk i samsvar med vilkårene i denne EULA, og for å overvåke antall kopier av PROGRAMVAREN fullversjon installert og brukt av din organisasjon . Du godtar herved at, på forespørsel fra DATANUMEN or DATANUMENsin autoriserte representant, vil du innen tretti (30) dager gi omfattende dokumentasjon og sertifisering av antall kopier av PROGRAMVAREN fullversjon som du har installert. Under en flerbrukerlisens kan PROGRAMVAREN fullversjon kun installeres på datamaskiner som drives av eller på vegne av organisasjonen din.

Del III Generelle bestemmelser

Alle rettigheter og privilegier knyttet til PROGRAMVAREN som ikke er eksplisitt gitt i denne lisensavtalen forblir helt og utelukkende forbeholdt og av DATANUMEN. PROGRAMVAREN er beskyttet av nasjonale og internasjonale lover om opphavsrett, sammen med ytterligere åndsverkslovgivning og traktater som er relevante for din bruk av PROGRAMVAREN.

Din bruk, installasjon og distribusjon av PROGRAMVAREN må strengt overholde bestemmelsene i denne EULA. Det er forbudt å leie, lease, låne ut, underlisensiere, endre, oversette, reversere, dekompilere, demontere eller lage avledede verk basert på PROGRAMVAREN, enten delvis eller i sin helhet, og du må ikke gi noen tredjepart tillatelse til å delta i slikt. aktiviteter. I tillegg er det forbudt å gi tilgang til PROGRAMVAREN til andre i forbindelse med et servicebyrå, applikasjonstjenesteleverandør eller lignende forretningsoperasjoner, og du må ikke tillate tredjepart å gjøre det. Lisensen som er gitt i denne lisensavtalen inkluderer ingen rettigheter eller krav til kildekodeversjonen av PROGRAMVAREN.

Ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensninger

PROGRAMVAREN, SAMMEN MED EVENTUELL RELATERTE PROGRAMVARE, FILER, DATA OG MATERIALER, PRESENTERES OG DISTRIBUTERES PÅ ET "SOM DEN ER" OG BUTTEN FOR ENHVER GARANTI, ENTEN UNDERFORSTÅTT ELLER EKSPLISITT. DETTE INKLUDERER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR EN SPESIFIK HENSIKT. DATANUMEN, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LISENSGIVERE VERKEN FORSIKRER, GARANTERER ELLER FREMSER NOEN REPRESSENTASJONER ANGÅENDE ANSETNINGEN ELLER RESULTATENE SOM ER UTLEDT FRA PROGRAMVAREN. DATANUMEN OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LISENSGIVERE GIR INGEN BEKRIFTE OM AT FUNKSJONEN TIL PROGRAMVAREN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, OG GARANTERER EKKERT EFFEKTIVITETEN AV NOEN DATAGJENNOMFØRING OG/ELLER GJENNOMFØRING AV FILER. ELLER DELVIS. DU ERKENNER AT LYD DATABEHANDLING PRAKSIS NØDVER OMFATTENDE TESTING AV ENHVER APPLIKASJON, INKLUDERT PROGRAMVAREN, MED IKKE-VITALE DATA FØR DU LOSSER DET. DU GODTAR HERVED FULL ANSVAR FOR Å BRUKE GENERELT AV PROGRAMVAREN OMFATTET AV DENNE LISENSEN. DENNE GARANTIFRASKRIVELSEN FUNGERER SOM ET AVGJØRENDE ELEMENT I DENNE LISENSAVTALEN.

UNNTATT NÅR DET ER UTTRYKKELIG FORBUDT I HENHOLD TIL RELEVANTE LOVER, DATANUMEN, DETS TILKNYTTEDE ELLER LISENSGIVERE SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SKADER ELLER PENGERTARY TAP SOM STÅR AV BRUKEN ELLER MANGLENDE Å BRUKE PROGRAMVAREN. EVENTUELL ANSVAR PÅ SIDEN AV DATANUMEN, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LISENSGIVERE SKAL EKSKLUSIVT VÆRE BEGRENSET TIL Å REFUTIVE EVENTUELLE LISENSGEBYRER SOM LEVERES TIL DATANUMEN. MED MINDRE EKSPLIKT FORBUDT AV APPLICABLE LOVER, DATANUMEN, DETS Rektorer, AKSJONÆRER, ANSATTE, ANSATTE, TILKNYTTEDE SELSKAPER, LISENSGIVERE, ENTREPRENØRER, DATTERSELSKAPER ELLER FORELDRE ORGANISASJONER, SKAL IKKE BÆRE ANSVAR FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE HENSIGHETER. ATING TIL PROGRAMVARENS ANSETTELSE ELLER DITT FORHOLD TIL DATANUMEN, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LISENSGIVERE (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TAP ELLER AVLØSNING AV DATA ELLER INFORMASJON, TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, FORRETNINGSMULIGHETER ELLER KONKURRANSEFREMSTILLING ELLER FORRETNINGSFORSTYRELSE), ER FORSTYRRELSEN AV VIRKSOMHETEN. BASERT PÅ KONTRAKTSFELLIGE FORPLIKTELSER , GARANTI, UAKTIVITET, STRENGT ANSVAR, BIDRAG, ERSTATNING ELLER ANNEN JURIDISK GRUNNLAG ELLER ÅRSAK TIL HANDLING, SELV OM DU ER GJORT OM SANNSYNLIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

I tillegg DATANUMEN AUTORISERER IKKE DEG ELLER NOEN ANDRE PERSON TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN I APPLIKASJONER ELLER SYSTEMER DER PROGRAMVARENS MANGLENDE FUNKSJON KAN FORVENTES Å RESULTERE I VÆSENTLIG FYSISK SKADE, MÅLIGE SKADE. ENHVER SLIK BRUK ER HELT PÅ DIN EGEN RISIKO, OG DU GODTAR Å SKADEHOLDE OG HOLDE FREMSTILLING DATANUMEN, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LISENSGIVERE FRA EVENTUELLE OG ALLE KRAV ELLER TAP SOM OPPKOMMER AV SLIK UAUTORISERT BRUK.

general

PROGRAMVAREN inkluderer, men er ikke begrenset til, informasjonen i dens medfølgende distribuerbare filer, data, materialer, aktiveringskoder, lisensnøkler, registreringskoder og kunnskapen som ligger i selve PROGRAMVAREN. Alt dette utgjør konfidensiell og forretningshemmelig informasjon (heretter referert til som "Proprietary Informasjon") som enten eies av eller er lisensiert til DATANUMEN, inkludert eventuelle tilknyttede opphavsrettigheter og varemerker. Du samtykker i å opprettholde den strengeste konfidensialitet av Proprietary Informasjon til fordel for DATANUMEN og dets lisensgivere. Du har forbud mot å selge, lisensiere, publisere, vise, distribuere, avsløre eller på annen måte gjøre eiendommen tilgjengeligtary Informasjon, inkludert eventuelle aktiveringskoder, lisensnøkler, registreringskoder eller registreringsfiler, til tredjeparter. I tillegg har du kun lov til å bruke Proprietary Informasjon i samsvar med denne EULA. Forpliktelsene angitt i denne delen skal fortsette å gjelde selv ved oppsigelse eller kansellering av lisensen.

Denne lisensavtalen utgjør den omfattende avtalen mellom partene angående emnet og erstatter alle tidligere avtaler, innkjøpsordrer, avtaler eller ordninger i forhold til det samme.

Du har forbud mot å tildele, underlisensiere, gi underleverandører eller på annen måte overføre noen av dine rettigheter, forpliktelser eller delegere plikter i henhold til denne EULA, enten helt eller delvis, uten å ha innhentet skriftlig forhåndssamtykke fra DATANUMEN. Enhver tildeling av denne lisensavtalen eller rettigheter eller forpliktelser innenfor er betinget av at den tiltenkte overdrageren godtar å være bundet av vilkårene i denne lisensavtalen og påtar seg alt ansvar og forpliktelser til overdrageren.

Det finnes ingen tredjepartsbegunstigede i forhold til løfter, forpliktelser eller representasjoner gitt av DATANUMEN innenfor denne lisensavtalen.

Eventuell dispensasjon gitt av DATANUMEN som svar på ditt brudd på denne lisensavtalen skal ikke tolkes som, eller bidra til, en fraskrivelse av DATANUMEN av eventuelle andre eller fremtidige brudd fra deg av den samme bestemmelsen eller andre bestemmelser i denne EULA.

Skulle en del av denne EULAen anses ugyldig eller uhåndhevbar av en eller annen grunn, som den gjelder en person eller omstendighet, skal den anses å være delbar. Gyldigheten av resten av denne lisensavtalen, eller søknadencabiliteten av slike bestemmelser til andre personer eller omstendigheter, skal forbli upåvirket.