Hvorfor kan jeg ikke finne de ønskede e-postene eller andre objektene i den faste PST-filen?

Noen ganger blir ønsket e-post og andre objekter gjenopprettet, men navnene deres endres eller de flyttes til noen spesielle mapper som "Recovered_Groupxxx", på grunn av korrupsjon av filen. Så for å bekrefte om e-postene eller andre objekter er gjenopprettet, kan du bruke e-postemnene eller andre egenskaper til objektet for å søke etter dem.

Når det gjelder en mappe, hvis du fremdeles husker noen av e-postene i den mappen, kan du søke etter disse e-postene via emnene deres, og deretter finne den ønskede mappen basert på søkeresultatet.