Hva er meningen med gjenopprettingsstatus i demorapporten?

I demo-rapporten, hvis den gjenopprettbare statusen til en fil er “Gjenopprettelig“, Alle data i den filen kan gjenopprettes fullstendig.

Hvis gjenopprettingsstatusen er “Delvis gjenopprettelig“, Den eneste delen av dataene i den filen kan gjenopprettes.

Hvis gjenopprettingsstatusen er “Kan ikke gjenopprettes“, Så kan ikke dataene i den filen gjenopprettes.