من نتوانستم پرونده خود را با محصول شما تعمیر کنم ، چرا؟

لطفا با پشتیبانی فنی ما تماس بگیرید.

در صورت امکان ، لطفاً گزارش تعمیرات را برای ما ارسال کنید. برای دریافت گزارش تعمیر ، لطفاً به شرح زیر عمل کنید:

  1. پرونده خود را تعمیر کنید
  2. پس از مراحل تعمیر ، بر روی دکمه "ذخیره ورود" کلیک کنید.
  3. در گفتگوی ذخیره پرونده ، مطمئن شوید که گزینه "Include System Information" انتخاب شده باشد.
  4. ورود به سیستم را در یک فایل ذخیره کنید.
  5. پرونده را با Win فشرده کنیدZip یا برنده شویدRAR و آن را برای ما بفرستید.

همچنین لطفا دلیل فساد پرونده خود را به ما بگویید تا بتوانیم بهتر به شما خدمت کنیم.