آیا می توانم از پایگاه داده ثابت با فرمت Access 95/97 استفاده کنم؟

بله ، لطفا به شرح زیر عمل کنید:

  1. روی «گزینه ها» کلیک کنید ، سپس روی «گزینه های پیشرفته» کلیک کنید.
  2. "قالب پایگاه داده خروجی" را به "فرمت Microsoft Access 95/97" انتخاب کنید.
  3. سپس می توانید پایگاه داده Access خراب خود را انتخاب کرده و آن را تعمیر کنید. قالب پایگاه داده خروجی در قالب Microsoft Access 95/97 خواهد بود.