تفاوت بین چیست DataNumen Outlook Repair و DataNumen Exchange Recovery?

تنها تفاوت این دو محصول در استفاده از داده های منبع متفاوت است ، به شرح زیر:

   · DataNumen Outlook Repair(DOLKR) یک پرونده PST خراب یا آسیب دیده را به عنوان داده منبع می گیرد.

در حین

   · DataNumen Exchange Recovery(DEXR) خراب یا آسیب دیده است OST پرونده به عنوان داده منبع.

بنابراین اگر یک فایل PST خراب یا آسیب دیده در دست دارید ، می توانید با استفاده از DOLKR پرونده را ترمیم کرده و ایمیل های داخل فایل PST را بازیابی کنید. اگر شما OST به جای آن پرونده ، سپس باید از DEXR برای انجام کار استفاده کنید.