آیا می توانم از نرم افزار شما برای تعمیر پرونده خراب Mac استفاده کنم؟

بله. برای تعمیر پرونده خراب یا خراب Mac می توانید به صورت زیر عمل کنید

1. نصب DataNumen محصول در رایانه PC / Windows.
2. پرونده خراب را از Mac به PC کپی کنید.
3. پرونده خراب را در رایانه با آن تعمیر کنید DataNumen محصول می باشد.
4. پرونده ثابت را دوباره به Mac کپی کنید.

به عنوان مثال ، برای تعمیر سند Word خود در Mac ، لطفاً به شرح زیر عمل کنید:

1. نصب DataNumen Word Repair در رایانه شخصی / رایانه Windows.
2. سند Word خراب را از Mac به PC کپی کنید.
3. سند خراب Word را با رایانه شخصی خود تعمیر کنید DataNumen Word Repair.
4. سند Word ثابت را دوباره به Mac کپی کنید.