จะแก้ข้อผิดพลาด "การละเมิดการแชร์" ได้อย่างไร

การละเมิดการแชร์จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกำลังซ่อมแซมไฟล์ที่ถูกครอบครองโดยโปรแกรมอื่นด้วย

ในกรณีนี้เราขอแนะนำให้คุณทำดังนี้:

  1. ทำสำเนาไฟล์ต้นฉบับที่เสียหาย
  2. ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อซ่อมแซมสำเนาแทนไฟล์ต้นฉบับ