ฉันได้รับการยกเว้นภาษี จะป้องกันภาษีการขายในคำสั่งซื้อของฉันได้อย่างไร?

เราใช้ MyCommerce.com และ  FastSpring.com เพื่อจัดการธุรกรรมออนไลน์ของเรา

  1. หากคุณสั่งซื้อผ่าน MyCommerce.com คุณจะต้องชำระภาษีการขายในคำสั่งซื้อของคุณก่อน หลังจากนั้นคำสั่งซื้อได้รับการอนุมัติ ส่งเอกสารรับรองการยกเว้นภาษีของคุณหรือ VAT หรือ GST ID ที่ถูกต้องมาให้เราจากนั้นเราจะคืนเงินภาษีให้คุณ
  2. หากคุณสั่งซื้อผ่าน FastSpring.com คุณสามารถทำได้ ป้องกันไม่ให้มีการเรียกเก็บภาษีจากการสั่งซื้อของคุณโดยการให้ VAT หรือ GST ID ที่ถูกต้องเมื่อซื้อ ช่อง VAT หรือ GST ID อาจมีหรือไม่มีก็ได้ตามประเทศของคุณ ประเทศจากอเมริกาไม่มีช่อง VAT / GST ID เนื่องจากไม่มีผล: 

    จากนั้นประเทศจากยุโรปหรือเอเชียจะมีช่อง VAT / GST ID ดังต่อไปนี้:

       

    คุณสามารถคลิก "ป้อนรหัส VAD" หรือป้อนรหัส GST "เพื่อป้อนรหัส VAT / GST ของคุณตามนั้นหากคุณลืมใส่รหัส VAT / GST ในคำสั่งซื้อของคุณหรือคุณมีเพียงใบรับรองที่ได้รับการยกเว้นภาษีคุณสามารถสั่งซื้อพร้อมภาษีขาย และหลังจากคำสั่งซื้อได้รับการอนุมัติ ติดต่อเรา เพื่อขอคืนภาษี