ความหมายของสถานะที่สามารถกู้คืนได้ในรายงานสาธิตคืออะไร?

ในรายงานการสาธิตหากสถานะของไฟล์ที่กู้คืนได้คือ“กู้คืนได้เต็มที่“ ข้อมูลทั้งหมดในไฟล์นั้นสามารถกู้คืนได้อย่างสมบูรณ์

หากสถานะที่กู้คืนได้คือ“กู้คืนได้บางส่วน“ ข้อมูลเพียงส่วนเดียวในไฟล์นั้นสามารถกู้คืนได้

หากสถานะที่กู้คืนได้คือ“ไม่สามารถกู้คืนได้“ ดังนั้นข้อมูลในไฟล์นั้นจะไม่สามารถกู้คืนได้