ฉันสามารถโอนใบอนุญาตจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้หรือไม่?

หากคุณซื้อใบอนุญาตมาตรฐานเดียวคุณจะไม่สามารถโอนใบอนุญาตจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้เว้นแต่คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าจะไม่ถูกใช้อีกในอนาคตอีกต่อไป (ถูกละทิ้ง)

หากคุณซื้อใบอนุญาตช่างเทคนิคคุณสามารถโอนใบอนุญาตจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้อย่างอิสระ กรุณา ติดต่อเรา หากคุณต้องการซื้อใบอนุญาตดังกล่าว