ทำไมฉันไม่พบอีเมลที่ต้องการหรือวัตถุอื่น ๆ ในไฟล์ PST คงที่

บางครั้งอีเมลที่คุณต้องการและวัตถุอื่น ๆ จะถูกกู้คืน แต่ชื่อถูกเปลี่ยนหรือถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์พิเศษบางอย่างเช่น“ Recovered_Groupxxx” เนื่องจากไฟล์เสียหาย ดังนั้นในการตรวจสอบว่าอีเมลหรือวัตถุอื่น ๆ ถูกกู้คืนหรือไม่คุณสามารถใช้หัวเรื่องอีเมลหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ของออบเจ็กต์เพื่อค้นหาได้

สำหรับโฟลเดอร์หากคุณยังจำอีเมลบางฉบับในโฟลเดอร์นั้นได้คุณสามารถค้นหาอีเมลเหล่านี้ผ่านหัวเรื่องจากนั้นค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณต้องการตามผลการค้นหา