ฉันสามารถส่งออกฐานข้อมูลคงที่ในรูปแบบ Access 95/97 ได้หรือไม่

ได้โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. คลิก“ ตัวเลือก” จากนั้นคลิก“ ตัวเลือกขั้นสูง”
  2. เลือก“ รูปแบบฐานข้อมูลผลลัพธ์” เป็น“ รูปแบบ Microsoft Access 95/97”
  3. จากนั้นคุณสามารถเลือกฐานข้อมูล Access ที่เสียหายและซ่อมแซมได้ รูปแบบฐานข้อมูลเอาต์พุตจะอยู่ในรูปแบบ Microsoft Access 95/97