เหตุใดฟิลด์วันที่จำนวนมากในฐานข้อมูลที่ซ่อมแซมจึงตั้งค่าเป็น 1900-01-01

หากฟิลด์วันที่ในฐานข้อมูลดั้งเดิมไม่ถูกต้อง DataNumen DBF Repair จะรีเซ็ตเป็นค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่น 1900-01-01 คุณสามารถป้องกันได้ DataNumen DBF Repair จากการดำเนินการดังกล่าวโดยปิดใช้งานตัวเลือก“ ซ่อมแซมช่องวันที่ไม่ถูกต้อง” ในไฟล์ "ตัวเลือก" แถบ