Waarom worden sommige gegevens niet hersteld?

Microsoft heeft een limiet ingesteld op de PST/OST bestandsgrootte. Controleer dus of de PST-bestandsgrootte van de uitvoer dicht bij die limiet ligt. Zo ja, dan zijn er twee oplossingen:

  1. Splits het uitvoerbestand in verschillende kleinere. Dit is de aanbevolen methode.
  2. Verhoog de maximale grootte volgens het Microsoft-document. Er zijn echter enkele fouten in het document en de bewerking slaagt mogelijk niet altijd.