Kan ik de vaste database uitvoeren in de indeling Access 95/97?

Ja, ga als volgt te werk:

  1. Klik op "Opties" en vervolgens op "Geavanceerde opties".
  2. Selecteer het “Output database format” naar “Microsoft Access 95/97 format”.
  3. Vervolgens kunt u uw beschadigde Access-database selecteren en deze repareren. De output-database-indeling is in Microsoft Access 95/97-indeling.