Gebruik van materiaal op onze website

De inhoud op deze website, inclusief informatie, illustraties, tekst en afbeeldingen (gezamenlijk "Materialen"), wordt beschermd door auteursrechtwetten. De materialen mogen alleen worden geopend en gebruikt voor persoonlijke of educatieve doeleinden. Zonder toestemming van DataNumen, Inc., is het u niet toegestaan ​​de Materialen voor enig ander doel te wijzigen of te gebruiken. Heruitgeven, reproduceren, postHet is verboden materiaal van deze website te gebruiken of te verspreiden, behalve zoals hieronder vermeld.

Uitsluitend voor persoonlijke of educatieve doeleinden mag u materialen van deze website afdrukken, op voorwaarde dat een originele copyrightvermelding in alle kopieën is opgenomen.

Alle computersoftware die beschikbaar is om te downloaden of anderszins toegankelijk is vanaf deze website, is onderworpen aan de voorwaarden van de relevante licentieovereenkomst.

Materiaal op deze website, samengesteld door DataNumen, Inc. uit verschillende bronnen, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Sites die vanaf deze website zijn gelinkt

DataNumen, Inc. heeft geen controle over de websites waarnaar op deze website wordt gelinkt en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor communicatie of materialen die beschikbaar zijn op dergelijke gelinkte sites. Links op deze website naar andere sites zijn niet bedoeld als verwijzingen of goedkeuringen van de gelinkte entiteiten en worden alleen voor het gemak aangeboden.

Beperking van aansprakelijkheid en garantie

DOOR DE DIENST TE GEBRUIKEN, GAAT DE KLANT ERMEE AKKOORD MET ALLE RISICO'S DIE HIERAAN VERBONDEN ZIJN. DATANUMEN, INC. LEVERT DIENSTEN "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VOOR INFORMATIE, DIENSTEN, ONONDERBROKEN TOEGANG, PRODUCTEN DIE IN VERBAND MET DE SERVICE WORDEN GELEVERD, DE DATANUMEN, INC. SOFTWARE DIE AAN DE KLANT IN LICENTIE IS GEGEVEN, OF DE RESULTATEN DIE VIA DE SERVICE ZIJN VERKREGEN. SPECIFIEK, DATANUMEN, INC. WIJST ALLE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT:

  1. ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF INHOUD VAN INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN; EN
  2. ENIGE GARANTIES VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR FOUTEN, NALATIGHEID, VERWIJDERING, DEFECT, COMPUTERVIRUS, DIEFSTAL, VERNIETIGING OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG. DE KLANT ERKENT DAT UITDRUKKELIJK DATANUMEN, INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ANDERE KLANTEN OF DERDEN, EN DAT HET RISICO OP LETSEL ALS GEVOLG VAN HET VOORGAANDE GEHEEL BIJ DE KLANT RUST.

GEEN VAN BEIDE DATANUMEN, INC. NOCH EEN VAN HAAR AGENTEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF CONTENT PROVIDERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENST, HET ONMOGELIJK OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF HET GEBRUIK VAN DE DIENST, OF ELKE INBREUK OP DE GARANTIE. DE KLANT ERKENT HIERBIJ DAT DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE INHOUD VAN DE DIENST.