Gebruik van materiaal op onze website

De informatie, illustraties, tekst of afbeeldingen (gezamenlijk "Materialen") op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag de Materialen alleen openen en gebruiken voor persoonlijke of educatieve doeleinden. U mag de Materialen niet wijzigen of gebruiken voor enig ander doel zonder DataNumen, Inc toestemming. Behalve zoals hieronder bepaald, mag u post of materiaal op deze website verspreiden.

U mag materiaal op deze website alleen afdrukken voor persoonlijke of educatieve doeleinden en u moet alle copyrightvermeldingen die oorspronkelijk bij het materiaal zijn geleverd, in alle kopieën opnemen.

Alle computersoftware die kan worden gedownload of anderszins beschikbaar is via deze website, valt onder de voorwaarden van de applicatiecable licentieovereenkomst.

De materialen op deze website zijn samengesteld door DataNumen, Inc uit verschillende bronnen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Sites die vanaf deze website zijn gelinkt

De sites waarnaar op deze website wordt verwezen, vallen niet onder DataNumen, Inc controle, en DataNumen, Inc aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige communicatie of materiaal dat beschikbaar is op dergelijke gelinkte sites. DataNumen, Inc heeft niet de bedoeling dat links op deze website verwijzingen of goedkeuringen zijn van de gelinkte entiteiten en worden alleen voor het gemak aangeboden.

Beperking van aansprakelijkheid en garantie

DE KLANT GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE GEHEEL OP EIGEN RISICO VAN DE KLANT IS. DataNumen, Inc DIENSTEN WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING ENIGE GARANTIE VOOR INFORMATIE, SERVICES, ONONDERBROKEN TOEGANG OF PRODUCTEN DIE VIA OF IN VERBAND MET DE SERVICE WORDEN GELEVERD, MET INBEGRIP VAN, DataNumen, Inc SOFTWARE DIE AAN DE KLANT IN LICENTIE IS GESTELD EN DE RESULTATEN DIE VIA DE SERVICE WORDEN VERKREGEN. SPECIFIEK, DataNumen, Inc WIJST ALLE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT:
(1) ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF INHOUD VAN INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN; EN (2) ENIGE GARANTIE VAN EIGENDOM OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

DEZE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP ENIGE SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR ENIGE STORING VAN DE PRESTATIES, FOUT, WEGLATING, VERWIJDERING, DEFECT, COMPUTERVIRUS, DIEFSTAL OF VERNIETIGING OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT. DE KLANT ERKENT DAT SPECIFIEK DataNumen, Inc IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADELIJK, BELEDIGEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN ANDERE KLANTEN OF DERDEN EN DAT HET RISICO VAN LETSEL DOOR HET VOORGAANDE VOLLEDIG BIJ DE KLANT RUST.

GEEN VAN BEIDE DataNumen, Inc NOCH EEN VAN HAAR AGENTEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF INHOUDVERLENERS ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF ONMOGELIJKHEID OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICE OF UIT ENIGE SCHENDING VAN ENIGE GARANTIE . DE KLANT ERKENT HIERBIJ DAT DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE INHOUD VAN DE SERVICE.