Berapa banyak komputer yang boleh saya pasangkan produk anda?

Sekiranya anda membeli satu lesen, anda boleh memasang produk kami pada satu komputer sahaja. Harap maklum bahawa anda TIDAK BOLEH memindahkan lesen dari satu komputer ke komputer lain, kecuali komputer lama tidak akan digunakan lagi di masa hadapan (ditinggalkan).

Sekiranya anda ingin memasang produk kami di beberapa komputer, anda mempunyai 3 pilihan berikut:

  1. Membeli jumlah lesen berdasarkan kuantiti komputer yang ingin anda pasang. Kami menawarkan potongan harga sekiranya anda membeli banyak lesen pada masa yang sama.
  2. Beli lesen laman web supaya anda dapat memasang perisian kami pada komputer yang tidak terhad dalam organisasi anda.
  3. Sekiranya anda seorang juruteknik, dan ingin memindahkan lesen dari satu komputer ke komputer yang lain secara bebas, maka anda boleh membeli lesen juruteknik yang membolehkan anda melakukannya.

Berasa bebas untuk hubungi kami jika anda berminat untuk membeli lesen laman web atau lesen juruteknik.