Penggunaan Bahan Di Laman Web Kami

Maklumat, karya seni, teks atau gambar (secara kolektif, "Bahan") yang terdapat di laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Anda hanya boleh mengakses dan menggunakan Bahan untuk tujuan peribadi atau pendidikan. Anda tidak boleh mengubah atau menggunakan Bahan untuk tujuan lain tanpa DataNumen, Inc. kebenaran. Kecuali seperti yang dinyatakan di bawah, anda tidak boleh menerbitkan semula, menghasilkan semula, hlmost atau menyebarkan sebarang Bahan di laman web ini.

Anda boleh mencetak Bahan di laman web ini untuk tujuan peribadi atau pendidikan sahaja dan anda mesti memasukkan notis hak cipta yang pada asalnya disertakan dengan Bahan dalam semua salinan.

Sebarang perisian komputer yang boleh dimuat turun atau tersedia dari laman web ini dilesenkan tertakluk kepada syarat-syarat aplikasicabperjanjian lesen le.

Bahan yang disertakan di laman web ini telah disusun oleh DataNumen, Inc. dari pelbagai sumber dan boleh berubah tanpa notis.

Laman web yang dipautkan dari laman web ini

Laman web yang dihubungkan dari laman web ini tidak berada di bawah DataNumen, Inc. kawalan, dan DataNumen, Inc. tidak memikul tanggungjawab atau tanggungjawab untuk komunikasi atau bahan yang terdapat di laman web yang berkaitan. DataNumen, Inc. tidak bermaksud pautan di laman web ini menjadi rujukan atau sokongan daripada entiti yang dihubungkan dan disediakan untuk kemudahan sahaja.

Had Liabiliti Dan Waranti

PELANGGAN SETUJU BAHWA PENGGUNAAN PERKHIDMATAN SELALU DALAM RISIKO SENDIRI PELANGGAN. DataNumen, Inc. PERKHIDMATAN DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA JAMINAN SETIAP JENIS, TIADA EKSPRESI ATAU TERSIRAT, TERMASUK TANPA BATASAN SETIAP JAMINAN UNTUK MAKLUMAT, PERKHIDMATAN, AKSES TANPA GANGGUAN ATAU PRODUK YANG DIBERIKAN MELALUI, ATAU TIDAK DIHUBUNGKAN, TIDAK DIBAWA DataNumen, Inc. PERISIAN YANG BERLESEN KEPADA PELANGGAN DAN HASIL YANG DIPEROLEH MELALUI PERKHIDMATAN. KHUSUS, DataNumen, Inc. MENAFIKAN SETIAP DAN SEMUA JAMINAN, TERMASUK, TAPI TIDAK TERHAD UNTUK:
(1) SETIAP JAMINAN TENTANG KETERSEDIAAN, KETEPATAN ATAU KANDUNGAN MAKLUMAT, PRODUK ATAU PERKHIDMATAN; DAN (2) JAMINAN SETIAP JAMINAN ATAU JAMINAN TERSEBUT ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

PENAFIAN TANGGUNGJAWAB INI BERLAKU KEPADA SETIAP KEROSAKAN ATAU CEDERA YANG DISEBABKAN OLEH SETIAP KEGAGALAN PRESTASI, KESILAPAN, KESALAHAN, PENGHAPUSAN, PERLAKSANAAN, VIRUS KOMPUTER, GANTI ATAU PEMBUANGAN ATAU AKSES YANG TIDAK DIBENARKAN. PELANGGAN TERIMA KASIH TERIMA KASIH DataNumen, Inc. TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEPUTUSAN DEFAMATORI, KESALAHAN ATAU UNDANG-UNDANG PELANGGAN LAIN ATAU PIHAK KETIGA DAN RISIKO Cedera DARI HASIL MENGHADAPI SELURUH DENGAN PELANGGAN.

SELAMAT DataNumen, Inc. TIDAK ADA EJEN, AFFILIATE ATAU PENYEDIA KANDUNGANNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SETIAP KEROSAKAN LANGSUNG, LANGSUNG, INSIDEN, KHAS ATAU BERKESAN YANG TELAH DIBERITAHU OLEH PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ATAU KEMAMPUAN MENDAPAT AKSES UNTUK ATAU MENGGUNAKAN SETIAP PERKHIDMATAN . PELANGGAN INI MENGAKUI BAHAWA PERUNTUKAN BAHAGIAN INI HENDAKLAH DILAKUKAN KEPADA SEMUA KANDUNGAN DALAM PERKHIDMATAN.