Cara membaiki span zip fail?

Data dalaman dan struktur yang tersebar Zip fail serupa dengan fail split Zip fail. Satu-satunya perbezaan di antara mereka adalah nama bahagian-bahagian fail, iaitu:

Setiap bahagian terbelah Zip fail mempunyai peluasan yang berbeza (seperti 'mysplit.z01', 'mysplit.z02', dll., dan 'mysplit.zip'untuk bahagian terakhir). Manakala semua bahagian yang terbentang Zip fail mempunyai nama yang sama (seperti 'myspan.zip').

Oleh itu, cara untuk memperbaiki span anda Zip fail sama seperti fail untuk perpecahan Zip fail (anggap nama fail span anda adalah 'myspan.zip'), seperti berikut:

1. Buat temporarfolder y pada cakera keras anda, dengan andaian C: \ TempFolder \.
2. Salin myspan.zip pada yang pertama zip cakera ke C: \ TempFolder \ dan namakan semula menjadi myspan.z01
3. Salin myspan.zip pada yang kedua zip cakera ke C: \ TempFolder \ dan namakan semula menjadi myspan.z02
4. Ulangi langkah 3 hingga myspan.zip pada semua zip cakera telah disalin ke C: \ TempFolder \ dan dinamakan semula berdasarkan pesanannya. Perhatikan myspan.zip pada yang terakhir zip cakera tidak perlu dinamakan semula.
5. Ikut arahan dalam memperbaiki perpecahan zip fail untuk memperbaiki span Zip fail.