Apakah maksud status yang dapat dipulihkan dalam laporan demo?

Dalam laporan demo, jika status fail yang dapat dipulihkan adalah “Dipulihkan Sepenuhnya", Semua data dalam fail itu dapat dipulihkan sepenuhnya.

Sekiranya status yang dapat dipulihkan adalah "Boleh Dipulihkan Sebahagian", Satu-satunya bahagian data dalam fail itu dapat dipulihkan.

Sekiranya status yang dapat dipulihkan adalah "Tidak Boleh Dipulihkan", Maka data dalam fail itu tidak dapat dipulihkan.