Bolehkah saya mengeluarkan pangkalan data tetap dalam format Access 95/97?

Ya, lakukan seperti berikut:

  1. Klik "Pilihan", kemudian klik "Pilihan Lanjutan".
  2. Pilih "Format pangkalan data output" ke "format Microsoft Access 95/97".
  3. Kemudian anda boleh memilih pangkalan data Access yang rosak dan membaikinya. Format pangkalan data output akan dalam format Microsoft Access 95/97.