מה המשמעות של הסטטוס בר השבה בדוח ההדגמה?

בדוח ההדגמה, אם הסטטוס הניתן לשחזור של קובץ הוא "ניתן לשחזור לחלוטין", ניתן לשחזר את כל הנתונים בקובץ זה.

אם סטטוס ההשבה הוא "ניתן לשחזור חלקית", החלק היחיד של הנתונים בקובץ זה ניתן לשחזור.

אם סטטוס ההשבה הוא "לא ניתן לשחזור", אז לא ניתן לשחזר את הנתונים בקובץ זה.