האם עלי להסיר את התקנת גרסת ההדגמה לפני התקנת הגרסה המלאה?

באשר לגרסה האחרונה של המוצר שלנו, מתקין הגרסה המלאה יסיר את גרסת ההדגמה באופן אוטומטי לפני התקנת קבצים במחשב שלך. עם זאת, אם אתה נתקל בבעיות במהלך ההתקנה, מוטב שתסיר את התקנת גרסת ההדגמה לפני התקנת הגרסה המלאה.