מדוע חלק מהנתונים אינם משוחזרים?

מיקרוסופט קבעה מגבלה על ה- PST/OST גודל קובץ. לכן, בדוק אם גודל קובץ ה- PST הפלט קרוב לגבול זה. אם כן, ישנם שני פתרונות:

  1. לפצל את קובץ הפלט למספר קטנים יותר. זוהי השיטה המומלצת.
  2. הגדל את מגבלת הגודל בהתאם למסמך Microsoft. עם זאת, ישנן כמה טעויות במסמך וייתכן שהפעולה לא תמיד מצליחה.