האם אוכל להשתמש בקובץ הקבוע שנוצר על ידי גרסת ההדגמה לאחר קבלת הגרסה המלאה?

מצטער אבל התשובה היא לא. הקובץ הקבוע שנוצר על ידי גרסת ההדגמה הוא חסר תועלת. לאחר שתקבל את הגרסה המלאה, עליך:

  1. מחק את הקובץ הקבוע שנוצר על ידי גרסת ההדגמה.
  2. השתמש בגרסה המלאה כדי תיקון מחדש מה היא קובץ פגום מקורי כדי לקבל קובץ קבוע חדש.