מה ההבדל בין גרסת ההדגמה לגרסה המלאה?

גרסת ההדגמה לא תפלט את הקובץ הקבוע, או תוסיף כמה טקסטים של הדגמה לקובץ הקבוע. אמנם לגרסה המלאה אין מגבלה כזו.