σύμπτωμα:

Όταν προσπαθείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε στοιχεία από ένα φάκελο σε άλλο ή από ένα αρχείο PST σε άλλο, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση των αντικειμένων. Δεν ήταν δυνατή η μετακίνηση του στοιχείου. Ήταν ήδη μετακινηθεί ή διαγραφεί ή η πρόσβαση απορρίφθηκε.

or

Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση των αντικειμένων. Δεν ήταν δυνατή η μετακίνηση του στοιχείου. Το πρωτότυπο μετακινήθηκε ή διαγράφηκε ή απορρίφθηκε η πρόσβαση.

or

Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση των αντικειμένων. Δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της λειτουργίας. Μία ή περισσότερες τιμές παραμέτρων δεν είναι έγκυρες.

or

 Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση ορισμένων στοιχείων. Ήταν ήδη μετακινηθεί ή διαγραφεί ή η πρόσβαση απορρίφθηκε.

Ακριβής εξήγηση:

Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

  • Το αρχείο PST του Outlook είναι κατεστραμμένο.
  • Ορισμένες ιδιότητες των στοιχείων είναι κατεστραμμένες ή μη έγκυρες, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να τα αντιγράψετε ή να τα μετακινήσετε.

Και για τις δύο περιπτώσεις, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το προϊόν μας DataNumen Outlook Repair για να επιδιορθώσετε το αρχείο και να επιλύσετε το πρόβλημα.

αναφορές: