σύμπτωμα:

Κατά το άνοιγμα ενός κατεστραμμένου εγγράφου Word με το Microsoft Word, ΔΕΝ θα δείτε μηνύματα σφάλματος, αλλά πολλές εικόνες στο έγγραφο δεν μπορούν να εμφανιστούν.
Ακριβής εξήγηση:

Όταν η καταστροφή του εγγράφου δεν είναι σοβαρή, τότε το Word θα εξακολουθεί να είναι σε θέση να το ανοίξει. Ωστόσο, εάν οι εικόνες που είναι αποθηκευμένες στο έγγραφο του Word είναι κατεστραμμένες, δεν θα εμφανίζονται στο ανοιχτό έγγραφο. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν μας DataNumen Word Repair για να επιδιορθώσετε το έγγραφο του Word και να ανακτήσετε τις εικόνες που λείπουν.

Δείγμα αρχείου:

Δείγμα κατεστραμμένου αρχείου εγγράφου Word που θα προκαλέσει το σφάλμα. Σφάλμα3_1.docx

Το αρχείο επιδιορθώθηκε με DataNumen Word Repair: Σφάλμα3_1_fixed.doc