De 11 bästa webbplatserna för Excel-checklistamall (2024) [GRATIS]

1. Inledning

1.1 Vikten av webbplatsen för Excel-checklistamall

Om du ofta arbetar med projekt, vare sig det är personligt, akademiskt eller professionellt, vet du att det är nyckeln till snabb leverans och en högkvalitativ produktion att hålla sig organiserad. Ett verktyg som i hög grad kan hjälpa till att upprätthålla optimal produktivitet är en Excel-checklista. Dessa är idealiska för att standardisera repetitiva processer, se till att alla kritiska steg följs, hantera komplexa projekt och effektivt spåra framsteg. Rätt checklista för Excel kan spara tid, förenkla komplexa uppgifter, öka effektiviteten och minimera mänskliga fel.

Introduktion till Excel-checklistamall

En uppsjö av webbplatser för Excel-checklistamall är tillgängliga online och erbjuder olika alternativ beroende på användarnas olika behov, såsom uppgiftshantering, evenemangsplanering, projektledning, bland annat. Detta understryker den växande betydelsen av dessa plattformar i dagens digitala era där ökad produktivitet och tidseffektivitet är avgörande faktorer för framgång.

1.2 Syfte med denna jämförelse

Med en mängd tjänsteleverantörer som erbjuder olika funktioner, väljer du most lämplig Excel Checklista Mall Site kan bli en skrämmande uppgift. Den här artikeln syftar till att lindra sådana utmaningar genom att tillhandahålla en objektiv jämförelsegranskning av ledande webbplatser för Excel-checklistamall.

Varje sida kommer att utvärderas på dess unika egenskaper, inklusive tillgängliga mallar, användarvänlighet, anpassningsalternativ och potentiella nackdelar. Denna jämförelse syftar till att ge en heltäckande översikt för att hjälpa användare att identifiera den tjänst som bäst passar deras behov, oavsett om det gäller affärsverksamhet, projektspårning, evenemangsplanering eller daglig uppgiftshantering.

1.3 Reparera Excel-filer

Du behöver också ett bra verktyg för att reparera Excel-filer. DataNumen Excel Repair är ett bra alternativ:

DataNumen Excel Repair 4.5 Boxshot

2. Vertex42 gratis checklista mallar

Vertex42, en erkänd leverantör av ett brett utbud av kalkylbladsmallar, erbjuder ett omfattande utbud av kostnadsfria Excel-checklistamallar. De tillgängliga mallarna sträcker sig från grundläggande listformat till mer avancerade alternativ som inkluderar formaterade kategorier, prioriterade avsnitt och förloppsspårning. Vertex42 använder flexibiliteten i Excel, vilket möjliggör enkel design, användarvänlighet och anpassning för att passa olika användares behov.

Vertex42 gratis checklista mallar

2.1 Fördelar

 • Rich Variety: Vertex42 tillhandahåller en mångsidig samling mallar, som täcker många teman och syften, och erbjuder lämpliga alternativ för olika projekttyper.
 • Anpassningsbarhet: De medföljande mallarna är helt redigerbara, så att användare kan ändra aspekter som färgscheman, typsnitt och mer för att möta deras specifika krav.
 • Användarvänlig: Mallarnas design är enkel och webbplatsen är lätt att navigera på, vilket gör den tillgänglig för användare med olika digitala kunskapsnivåer.

2.2 Nackdelar

 • Begränsad design: Även om enkelheten i Vertex42s design är en fördel för användbarheten, kan vissa användare tycka att den är mindre visuellt tilltalande jämfört med andra webbplatser som erbjuder mer moderna och färgglada mallar.
 • Brist på vägledning: Vertex42 erbjuder inte lika mycket instruktionsstöd eller exempel som vissa av de andra leverantörerna, vilket kan göra det till ett mindre enkelt val för förstagångsanvändare av Excel.

3. Smartsheet Gratis uppgiftslista och checklistamallar

Smartsheet är känt för att erbjuda ett omfattande utbud av mångsidiga, kostnadsfria Excel-uppgiftslista och checklistmallar. Deras mallar för olika ändamål underlättar projekt och driftledning, vilket gör det till ett idealiskt val för företag, akademiskt och personligt bruk. Smartsheets mallar har avancerade funktioner, såsom uppgiftsprioritering och framstegsindikatorer, vilket förbättrar din spårnings- och hanteringsförmåga.

Smartsheet Gratis uppgiftslista och checklistamallar

3.1 Fördelar

 • Robust urval: Smartsheet ger en omfattande library av olika mallar, lämpliga för en rad olika uppgifter och stilar.
 • Avancerade funktioner: Smartsheet-mallar kommer med ytterligare funktioner som tidslinjeskapare och automatiska påminnelseinställningar för att underlätta uppgiftshantering.
 • Integrationsmöjligheter: Smartsheet-mallar kan enkelt integreras med andra verktyg, vilket möjliggör ett sömlöst arbetsflöde.

3.2 Nackdelar

 • Komplexitet: De avancerade funktionerna som tillhandahålls av Smartsheet kan ibland göra webbplatsen mindre intuitiv för nybörjare eller icke-tekniskt kunniga användare.
 • Registreringskrav: För att få tillgång till mallarna måste användare registrera sig på Smartsheet-plattformen, vilket kan uppfattas som en olägenhet av vissa användare.

4. Microsoft-listor

Microsoft Lists tillhandahåller en rad list- och checklistmallar som är särskilt utformade för kompatibilitet med Microsoft Excel. Dessa lättillgängliga mallar är omfattande och sträcker sig från dagliga uppgiftslistor till komplexa projektchecklistor. Microsoft Lists integreras sömlöst med andra Microsoft Office-applikationer, vilket möjliggör smidigare arbetsflöden och övergångar, främst för användare som regelbundet använder dessa applikationer.

Microsofts checklistor

4.1 Fördelar

 • Integration: Genom att vara en Microsoft-produkt knyter Lists smidigt samman med andra Microsoft-program som Excel, Word och Teams för ett effektivt arbetsflöde.
 • Funktionalitet: Microsoft Lists erbjuder effektiv funktionalitet inklusive delning och medförfattarfunktioner, ett starkt försäljningsargument för teambaserade projekt.
 • Mångfald: Tjänsten tillhandahåller ett brett utbud av mallar att välja mellan, för en mängd olika uppgifter och projekttyper.

4.2 Nackdelar

 • Prenumeration krävs: För att få tillgång till och utnyttja Microsoft Lists fullt ut krävs en Office 365-prenumeration, vilket kan avskräcka potentiella användare.
 • Användbarhet: På grund av de breda möjligheterna till anpassning och integration, kan helt nykomlingar tycka att tjänsten är något överväldigande och utmanande att navigera.

5. TrumpExcel Excel Att göra List Mall

TrumpExcel är en onlineplattform som uppskattas för sina omfattande Excel-handledningar och gratis mallar. Den erbjuder en gratis "att göra-lista"-mall som är lämplig för att spåra både enkla uppgifter och omfattande projekt. Användare kan sekventiellt beställa uppgifter, ställa in prioritetsnivåer, markera status och ange slutförandenivåer, levererade i ett rent och enkelt Excel-kalkylbladsformat.

TrumpExcel Excel Att göra List Mall

5.1 Fördelar

 • Enkelhet: Att göra-lista-mallen är designad för att vara enkel och lätt att använda, vilket gör den till ett utmärkt val för nybörjare eller de som föredrar ett minimalistiskt tillvägagångssätt.
 • Handledningsstöd: TrumpExcel tillhandahåller medföljande onlinehandledningar, vilket gör det lättare för användare att förstå hur man använder sina mallar effektivt.
 • Gratis att använda: Mallen är tillgänglig för gratis nedladdning utan behov av prenumeration eller registrering.

5.2 Nackdelar

 • Begränsad variation: Webbplatsen erbjuder i första hand en enda "att göra-lista"-mall som kan sakna variation och flexibilitet för mer komplexa projekt eller användare som söker en annan design eller layout.
 • Inga extrafunktioner: Mallen saknar avancerade funktioner som automatiska påminnelser, samarbetsverktyg eller integrationsalternativ.

6. Kalkylblad 123 Lista, checklistor och loggmallar

Spreadsheet 123 är en onlineplattform som är specialiserad på att tillhandahålla en mängd olika Excel-mallar. Avsnittet med checklista och loggmallar erbjuder en mängd olika mallar, allt från enkla att göra-listor till mer komplexa loggspårningsdokument. Mallarna på Spreadsheet 123 är uppdelade i olika kategorier, vilket gör det enklare för användare att hitta lämpliga för sina specifika uppgifter.

Kalkylblad 123 Lista, checklistor och loggmallar

6.1 Fördelar

 • Utbud av mallar: Spreadsheet 123 erbjuder ett stort utbud av checklistor och loggmallar, som tillgodoser ett brett utbud av behov som evenemangsplanering, städscheman och till och med hälsorelaterade mallar.
 • Användningsspecifika kategorier: Mallarna är snyggt kategoriserade baserat på användning, vilket förbättrar användbarheten och tillgängligheten för förstagångsbesökare eller mindre tekniskt kunniga användare.
 • Gratis och betalda alternativ: Webbplatsen erbjuder både gratis och betalda versioner, vilket ger användarna flexibilitet beroende på deras behov och budget.

6.2 Nackdelar

 • Design: Vissa av mallarna kan verka föråldrade i designen på grund av plattformens traditionella syn på Excel-mall.
 • Begränsad anpassning: Användare kan hitta begränsat utrymme för anpassning i vissa mallar, vilket kan vara en nackdel för användare som söker höga nivåer av anpassning.

7. Template.net-uppgifts- och checklistamall

Template.net är en konsoliderad mallplattform som erbjuder ett brett spektrum av mallar inklusive, men inte begränsat till, Excel-baserade uppgifts- och checklistmallar. Dessa mallar har professionell design och är lämpliga för olika projekt, allt från affärsverksamhet till personlig uppgiftshantering. Varje mall är färdig att använda och kan med några få justeringar tillgodose ett brett utbud av uppgifter och användningsfall.

Template.net Uppgift och checklista mall

7.1 Fördelar

 • Professionell design: Template.net har kvalitetsmallar med professionell estetik, vilket gör den lämplig för företag och formell användning.
 • Mångsidighet: Plattformen täcker ett brett utbud av mallalternativ för olika uppgifter, händelser och funktioner, vilket ger användarna mångsidighet.
 • Ytterligare resurser: Förutom checklistmallar erbjuder Template.net komplementtary malltyper som projekttidslinjer eller gantt-diagram, vilket underlättar omfattande projektledning.

7.2 Nackdelar

 • Prenumeration på premiuminnehåll: Även om webbplatsen erbjuder gratis mallar, kommer det mer specialiserade innehållet och funktionerna till en extra kostnadost, kräver en prenumeration.
 • Gränssnitt: Webbplatsen kan initialt överväldiga nya besökare på grund av mängden mallar och kategorier.

8. TeamGantt Excel-uppgiftschecklistamall

TeamGantt är en onlineplattform känd för sina projektledningslösningar. Deras Excel Task Checklist Mall är ett gratis och enkelt dokument som hjälper användare att hålla reda på projektuppgifter. Mallen har avsedda kolumner för uppgiftsnamn, kategorier, start- och slutdatum samt uppgiftens varaktighet, vilket ger en övergripande bild av varje projektfas.

TeamGantt Excel-uppgiftschecklistamall

8.1 Fördelar

 • Integration med TeamGantt-programvaran: Mallen integreras sömlöst med TeamGantts onlineprogramvara för Gantt-diagram, och tillhandahåller avancerade funktioner som uppgiftsberoende och framstegsspårning.
 • Lätt att använda: Mallen är designad för att vara grundläggande och användarvänlig, lämpad även för nybörjare eller de som inte är så väl insatta i Excel.
 • Gratis tillgänglighet: Checklistamallen är tillgänglig gratis, vilket gör den tillgänglig för en rad användare och budgetar.

8.2 Nackdelar

 • Begränsade funktioner: Mallen kommer inte med avancerade funktioner som finns på vissa plattformar, såsom automatiska påminnelser eller beräkningar av framstegsprocent.
 • En design: TeamGantt tillhandahåller bara en design av checklistasmall som kan begränsa anpassning för användare som letar efter olika stilar eller format.

9. Clockify gratis mallar för att göra-lista

Clockify, ett välkänt program för tidsspårning, tillhandahåller gratis dynamiska att-göra-listmallar för att hjälpa användare att hantera uppgifter effektivt. Mallarna är utformade för att erbjuda en strukturerad och organiserad vy av uppgifter inklusive kolumner för uppgiftsprioritet, status, deadlines och tilldelade. Detta skapar ett effektivt sätt att hålla jämna steg med både individuella och teams arbetsbelastningar och deadlines.

Clockify gratis mallar för att göra-lista

9.1 Fördelar

 • Tidsspårningsintegration: Som ett tidsspårningsverktyg är Clockifys mallar optimerade för tidsspårning och ger unika tidsrelaterade fält i sina uppgiftslistor.
 • Teamsamarbete: Mallarna är utformade med teamsamarbete i åtanke, med möjligheten att tilldela uppgifter och statusuppdateringar.
 • Gratis att använda: Mallarna är lätt tillgängliga för användning på no cost utan behov av prenumeration.

9.2 Nackdelar

 • Begränsad anpassning: Strukturen för Clockifys mallar är ganska fixerad och erbjuder inte mycket anpassning för användare som kan behöva mer flexibilitet i sina uppgiftslistor.
 • Designestetik: Mallarnas design är ganska grundläggande, användare som söker en mer visuellt tilltalande eller modern mall kan upptäcka att Clockifys erbjudanden saknas.

10. HubSpot Project Checklist Mall för Excel, PDF

HubSpot, en ledande CRM-plattform, tillhandahåller både Excel och PDF versioner av en projektchecklistamall som en del av dess samling av affärsmallar. HubSpots omfattande mall är detaljerad och noggrant planerad, vilket hjälper till att planera, organisera och spåra uppgifter för alla typer av projekt eller evenemang.

HubSpot Project Checklist Mall för Excel, PDF

10.1 Fördelar

 • Detaljorienterade: HubSpots mallar är designade för att fånga varje mindre detalj i ditt projekt, vilket säkerställer ett grundligt tillvägagångssätt för uppgiftsspårning.
 • Excel och PDF Alternativ: Tillgängligheten för både Excel och PDF checklistmallar möjliggör flexibilitet i hur användarna väljer att använda dem.
 • Komplementtary Resurser: HubSpot erbjuder en rad andra affärsmallar och råd om uppgiftshantering, vilket gör det till en praktisk resurs för användare.

10.2 Nackdelar

 • Styvhet: Detaljnivån och specificiteten i HubSpots uppgiftslista kan göra den oflexibel för användare som vill ha enkla eller anpassningsbara uppgiftslistor.
 • Registrering krävs: För att komma åt mallen måste användarna fylla i ett formulär med kontaktinformation, vilket kan vara avskräckande för vissa användare.

11. 101 Planners Checklista Mall Word och Excel

101 Planners är ett online-planerings- och organisationsverktyg som erbjuder många mallar inklusive checklistmallar för Word och Excel. Plattformen är inriktad på personlig planering och livsstilsplanering och deras mallar återspeglar detta fokus. Mallar som erbjuds sträcker sig från dagliga att-göra-listor och vanespårare till bröllopsplaneringslistor, huvudsakligen tillgodose personliga planeringsbehov.

101 Planerare Checklista Mall Word och Excel

11.1 Fördelar

 • Targeted at Personal Planning: 101 Planners är en av få plattformar med mallar speciellt utformade för personlig planering och livsstilsplanering, vilket gör det till ett unikt erbjudande i den här jämförelsen.
 • Olika mallar: Webbplatsen hostett brett utbud av mallar som passar olika uppgifter och evenemang, vilket förbättrar användarens valmöjligheter.
 • Användbarhet: Mallarna är enkla och okomplicerade, vilket gör dem användarvänliga och idealiska för nybörjare eller individer som letar efter problemfria lösningar.

11.2 Nackdelar

 • Begränsat affärsfokus: Eftersom plattformen främst vänder sig till personlig planering, kan den sakna de komplexa projektledningsfunktioner som behövs av företag eller större projekt.
 • Nedladdningsprocess: Varje mall måste laddas ner individuellt, vilket kan bli tidskrävande om flera mallar krävs.

12. TemplateLab Att göra Lista & Checklista mallar

TemplateLab är känt för sin stora samling av olika mallar och formulär, och detta inkluderar en omfattande samling av att göra-lista och checklistmallar. Dessa mallar tillgodoser många behov, med design för dagliga, veckovisa och månatliga uppgiftslistor. De har också evenemangsspecifika checklistor för strävanden som evenemangsplanering, projektledning och mer.

TemplateLab Att göra Lista & Checklista mallar

12.1 Fördelar

 • Brett sortiment: TemplateLabs sortiment sträcker sig över olika kategorier, vilket ger ett stort urval av mallar som passar olika användningsbehov.
 • Fri tillgång: Alla mallar som tillhandahålls av TemplateLab är gratis att ladda ner och använda utan något behov av prenumeration.
 • Statusmarkering: Mallarna innehåller unika funktioner som statusmarkering och prioritetsindikatorer, som förbättrar spårnings- och organisationsmöjligheter.

12.2 Nackdelar

 • Icke-flexibelt format: Checklistmallarna är ofta endast tillgängliga i PDF format, vilket kan begränsa anpassningspotentialen.
 • Design Estetik: Sajten hosts många grundläggande design för sina mallar, och användare som letar efter moderna, visuellt tilltalande design kanske inte tycker att de är tillräckliga.

13. Sammanfattning

13.1 Övergripande jämförelsetabell

Plats Mallräkning Funktioner Pris Helpdesk
Vertex42 gratis checklista mallar Varierande Flera malltyper, anpassningsbarhet Fri Email Support
Smartsheet Gratis uppgiftslista och checklistamallar brett Flera malltyper, avancerade funktioner, integrationsmöjligheter Free / Betald E-post och telefonsupport
Microsoft-listor brett Microsoft-integration, funktionalitet, mångfald Prenumeration Microsoft Support
TrumpExcel Excel Att göra List Mall en Enkelhet, Tutorial Support Fri Online Kontaktformulär
Kalkylblad 123 Lista, checklistor och loggmallar Omfattande Utbud av mallar, kategorier Free / Betald Email Support
Template.net Uppgift och checklista mall Bred Professionell design, mångsidighet, ytterligare resurser Prenumeration Email Support
TeamGantt Excel-uppgiftschecklistamall en Integration med TeamGantt Software, lätt att använda Fri Support via e-post och livechatt
Clockify gratis mallar för att göra-lista Flera Time Tracking Integration, Team Collaboration Fri E-post och kunskapsbas
HubSpot Project Checklist Mall för Excel, PDF Flera olika Detaljorienterad, Excel och PDF Alternativ, komplementtary Resurser Fri E-post och kunskapsbas
101 Planerare Checklista Mall Word och Excel Varierande Tarfås på Personlig planering, Diverse mallar, Användbarhet Fri Email Support
TemplateLab Att göra Lista & Checklista mallar Brett sortiment Fri tillgång, statusmärkning Fri Email Support

13.2 Rekommenderad mallplats baserat på olika behov

Var och en av mallleverantörerna som analyserats ovan tjänar olika användningsfall och användarbehov. För dem som kräver enkla och grundläggande mallar skulle TrumpExcel och TeamGantt räcka. Clockify är ett bra val för tidsspårningsbehov, medan HubSpot är berömvärt för detaljerad projektledningsspårning. För personlig planering och livsstilsplanering utmärker sig 101 Planners, och TemplateLab erbjuder ett brett sortiment av gratis mallar. Företag och de som behöver professionella alternativ skulle klara sig bra med Template.net och Smartsheet. Slutligen rekommenderas Microsoft Lists och Vertex42 för dem som är invanda i Microsofts ekosystem och föredrar enkla Excel-mallar.

14. Slutsats

14.1 Sista tankar och tips för att välja en webbplats för Excel-checklistamall

Excel-checklistamallar är otroligt användbara verktyg för att höja produktiviteten genom att organisera och underställa uppgifter effektivt. Valet av rätt mallsida beror till stor del på användarens specifika krav, tekniska expertisnivå och deras komfort med varierande anpassningsnivåer.

Slutsats för mall för Excel-checklista

Plattformar som berörs i denna analys har var och en unika förtjänster, därför uppmuntras användare att utforska dem baserat på deras individuella behov. Oavsett om du är en projektledare som behöver avancerad uppgiftsspårning eller en hemmafru som schemalägger dagliga sysslor, finns det en mall där ute för att göra uppgiften enklare. Kom ihåg att ingen enskild plattform är den bästa. Snarare är den bästa plattformen för dig en som möter dina specifika behov effektivt och effektivt. Investera därför tid på att prova några och förstå dina egna behov bättre – det kan avsevärt optimera din produktivitet och organisation på lång sikt.

Författarintroduktion:

Vera Chen är en dataåterställningsexpert i DataNumen, som tillhandahåller ett brett utbud av produkter, inklusive en kraftfull Åtkomstfix verktyg.

Ett svar på "11 bästa Excel-checklistamallsajter (2024) [GRATIS]"

 1. Per maggiori informazioni contattare: ewt8roxe[@]duck{.}com o ID Threema: MX8ESP4F

  Cerchi una fonte affidabile di sodio pentobarbital (nembutal) garantendo al contempo la massima discrezione nel tuo acquisto? La tua ricerca finisce qui. Iostri servizi specializzati soddisfano le vostre esigenze, offrendo pentobarbital di qualità farmaceutica con facilità e convenienza.

  Il nostro obiettivo è assisterti nell'acquisto di pentobarbital nelle sue diverse forme – liquido, polvere o iniettabile – affrontando le sfide spesso incontrate quando cerchi venditori online affidabili di Nembutal. Con noi hai la certezza della migliore qualità disponibile, del rispetto degli standard farmaceutici e della consegna sicura a casa tua. Comprendiamo l'importanza della discrezione e ci impegniamo a fornire un'esperienza di acquisto fluida e riservata.

  Per maggiori informazioni contattare: ewt8roxe[@]duck{.}com o ID Threema: MX8ESP4F

  Jag barbiturici, riconosciuti kommer depressori del sistema nervoso central, servono a vari scopi, dai tranquillanti e ipnotici agli anticonvulsivanti in dosi subipnotiche, e persino per l'eutanasi, fornendo una fine pacifica a chi ne ha bisogno. I Europa, manteniamo con orgoglio la posizione di fornitore leader di farmaci per l'eutanasi a base di barbiturici sodici e pentobarbitali di grado farmaceutico, riflettendo la nostra dedizione e competenza nella fornitura di prodotti di alta qualità.

  Per maggiori informazioni contattare: ewt8roxe[@]duck{.}com o ID Threema: MX8ESP4F

  Procedendo con l'acquisto confermi di avere almeno 25 år. Riconosci la notevole potenza e il potenziale pericolo dei prodotti disponibili su questo sito web. È imperativo avvicinarsi a questi prodotti con cautela e rispetto per la loro natura pericolosa.

  Kom till regelverkettare pentobarbital (nembutal) per una morte indolore i modo sicuro

Kommentera uppropet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *