Windows Vista Import obnovených správ do priečinka pošty v systéme Windows XP Outlook Express

Poznámka: Pred operáciou importu sa uistite, či Outlook Express priečinok pošty, do ktorého sa majú správy importovať, funguje správne. V opačnom prípade zálohujte a potom odstráňte súbor dbx zodpovedajúci priečinku pošty.

Start Outlook Express a nechaj to otvorené.

Vyberte všetky správy, ktoré sa majú importovať do výstupného adresára:

Tip: Ak chcete vybrať skupinu súborov správ, podržte stlačený kláves SHIFT, kliknite na súbor správ v hornej časti skupiny a potom kliknite na súbor správ v dolnej časti skupiny. Ak chcete pridať súbory správ do skupiny, ktorú ste už vybrali, stlačte a podržte kláves CTRL a potom vyberte súbory správ, ktoré chcete pridať. Ak chcete vylúčiť vybrané súbory správ, podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknite na vybrané súbory správ.

Presuňte vybrané správy z adresára.

Presuňte správy do priečinka tarzískať priečinok pošty v otvorenom priečinku Outlook Express.

Potom môžete importované správy obsluhovať rovnako ako bežné správy v priečinku Outlook Express.

Kroky 1, 2, 3 v procese importu sú znázornené v nasledujúcej animácii:

Importovať správy do Outlook Express