Como reparar unha extensión zip arquivo?

Os datos internos e as estruturas de extensión Zip os ficheiros son idénticos aos de split Zip arquivos. As únicas diferenzas entre elas son os nomes das partes do ficheiro, é dicir:

Cada parte dunha división Zip O ficheiro ten unha extensión diferente (como 'mysplit.z01', 'mysplit.z02', etc., e 'mysplit.zip'para a última parte). Mentres todas as partes dunha extensión Zip o ficheiro ten o mesmo nome (como 'myspan.zip').

Polo tanto, o xeito de reparar a súa extensión Zip ficheiros é semellante ao dividido Zip (supoña que o nome do ficheiro span é 'myspan.zip'), como segue:

1. Crea un temporarcartafol y no seu disco duro, supoñendo que é C: \ TempFolder \.
2. Copia mispan.zip na primeira zip disco a C: \ TempFolder \ e renoméeo a myspan.z01
3. Copia mispan.zip na segunda zip disco a C: \ TempFolder \ e renoméeo a myspan.z02
4. Repita o paso 3 ata que estea desprazado.zip en todos os zip os discos copiáronse a C: \ TempFolder \ e cambiaron o nome en función da súa orde. Teña en conta o myspan.zip na última zip non é preciso cambiar o nome do disco.
5. Segue o instrucións para reparar unha división zip arquivo para reparar a extensión Zip arquivo.