Cal é a diferenza entre a versión de demostración e a versión completa?

A versión de demostración non emitirá o ficheiro fixo ou inserirá algúns textos de demostración no ficheiro fixo. Aínda que a versión completa non ten tal limitación.