Cal é o significado do estado recuperable no informe de demostración?

No informe de demostración, se o estado recuperable dun ficheiro é "Totalmente recuperable“Todos os datos dese ficheiro pódense recuperar completamente.

Se o estado recuperable é "Parcialmente recuperable“, A única parte dos datos dese ficheiro pódese recuperar.

Se o estado recuperable é "Non recuperable“, Entón os datos dese ficheiro non se poden recuperar.