Symptom:

När du försöker kopiera eller flytta objekt från en mapp till en annan eller från en PST-fil till en annan kan du få följande felmeddelande:

Det går inte att flytta objekten. Objektet kunde inte flyttas. Den har antingen redan flyttats eller tagits bort, eller så nekades åtkomst.

or

Det går inte att flytta objekten. Det gick inte att flytta objektet. Originalet flyttades eller raderades, eller så nekades åtkomst.

or

Det går inte att flytta objekten. Det gick inte att slutföra åtgärden. Ett eller flera parametervärden är inte giltiga.

or

 Vissa objekt kan inte flyttas. De har antingen redan flyttats eller tagits bort, eller så nekades åtkomst.

Exakt förklaring:

Detta fel inträffar under följande omständigheter:

  • Din Outlook PST-fil är korrupt.
  • Vissa egenskaper för objekten är korrupta eller ogiltiga, vilket hindrar dig från att kopiera eller flytta dem.

I båda fallen måste du använda vår produkt DataNumen Outlook Repair för att reparera filen och lösa problemet.

Referenser: