88 Bästa Konvertera MBOX till PST-verktyg (2024) [GRATIS NEDLADDNING]

1. Inledning

1.1 Vikten av att konvertera MBOX till PST-verktyg

MBOX och PST är filformat som används av olika e-postklienter: MBOX av Thunderbird, Eudora eller Apple Mail och PST av MS Outlook. Ett MBOX till PST-konverteringsverktyg spelar en avgörande roll när man behöver byta från en MBOX-stödjande e-postklient till MS Outlook. MS Outlook har flera avancerade funktioner som inte är tillgängliga i många MBOX-stödjande e-postprogram, vilket leder till att organisationer och individer byter till MS Outlook. Men eftersom MS Outlook inte stöder MBOX-filer, blir ett omvandlingsverktyg viktigt för att sömlöst migrera från ett MBOX-filsystem till PST.

Efter konverteringen, om du inte kan öppna PST-filen i Outlook, kan du använda en Outlook PST-återställning verktyg för att återställa data från den.

MBOX till PST Introduktion

1.2 Syfte med denna jämförelse

Det primära syftet med denna jämförelse är att ge djupgående och detaljerade insikter i olika MBOX till PST-konverteringsverktyg som finns på marknaden. Bland ett hav av omvandlarverktyg strävar vi efter att jämföra dem på vissa etablerade parametrar som användarvänlighet, omvandlingshastighet, precision, tillförlitlighet och c.ost. Informationen kommer att presenteras på ett strukturerat sätt, med detaljerade för- och nackdelar med varje verktyg. Denna jämförelse kommer att hjälpa individer och organisationer att fatta ett välgrundat beslut när de väljer ett konverteringsverktyg som bäst passar deras behov.

2. Betavare MBOX till PST Converter

Betavare MBOX to PST Converter är ett mycket välrenommerat verktyg som syftar till att förenkla e-postmigreringsprocesser. Mjukvaran är speciellt utformad för att konvertera MBOX-filer (används av Thunderbird, Mac Mail etc.) till MS Outlook PST-filer.

Betavare MBOX till PST Converter

 

2.1 Fördelar

 • Lätt att använda gränssnitt: Verktyget är känt för sitt användarvänliga gränssnitt, vilket gör det avsevärt enkelt för användare att navigera genom konverteringsprocessen, oavsett deras tekniska kompetens.
 • Batchkonvertering: Användare kan konvertera flera MBOX-filer till PST samtidigt, vilket sparar tid och ansträngning för masskonverteringar.
 • Upprätthåller dataintegritet: Betavare säkerställer att dataintegriteten bevaras under konverteringen, vilket säkerställer att den ursprungliga strukturen och formatet på e-postmeddelanden och bilagor hålls intakt.

2.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Den kostnadsfria versionen av verktyget erbjuder begränsade funktioner, vilket hindrar användare från att utforska och använda verktyget i sin fulla utsträckning utan att köpa.
 • Brist på 24/7 kundsupport: Om användare stöter på några problem där är det inte garanterat att omedelbar support kommer att finnas tillgänglig.
 • Ingen Mac-version: För närvarande är Betavare MBOX till PST Converter endast tillgängligt för Windows-användare, vilket begränsar Mac OS-användare från att använda detta verktyg.

3. CubexSoft MBOX till PST Converter

CubexSoft MBOX till PST Converter är ett mångsidigt verktyg som har gjort sig ett namn inom området för konvertering av e-postfiler. Det erbjuder en kraftfull lösning för att konvertera MBOX-filer till PST-format tillsammans med stöd för andra flera utdataalternativ som EML, EMLX och PDF.

CubexSoft MBOX till PST Converter

3.1 Fördelar

 • Multifunktionell: Förutom att konvertera MBOX till PST, stöder CubexSoft också konvertering till andra filformat som EML, EMLX och PDF, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg.
 • Bevarar mapp Hierarchy: CubexSoft behåller den ursprungliga mappenrarchy under omvandlingsprocessen, vilket är viktigt för att hålla informationen organiserad sidost-omvandling.
 • Stöder stora filer: CubexSoft har förmågan att konvertera stora MBOX-filer utan några problem, vilket tillgodoser behoven hos företagsanvändare som hanterar stora mängder data.

3.2 Nackdelar

 • Premium prislapp: CubexSoft MBOX till PST Converter kommer till ett högre pris jämfört med andra verktyg på marknaden, vilket kan vara avskräckande för vissa användare, särskilt de med begränsad budget.
 • Komplext gränssnitt: Vissa användare har rapporterat att gränssnittet är lite komplext och inte lika användarvänligt, vilket kan visa sig vara utmanande för användare med mindre teknisk expertis.
 • Långsammare omvandlingshastighet: Verktyget kan ta längre tid att konvertera större MBOX-filer, vilket påverkar dess prestandaeffektivitet.

4. KDETools MBOX till PST-omvandlare

KDETools MBOX till PST Converter är ett robust och flexibelt verktyg designat för en sömlös övergång av MBOX-filer till PST. Det här verktyget stöder konvertering för en rad e-postklienter som använder MBOX-filstruktur, och det är känt för sin precision och användarvänliga design.

KDETools MBOX till PST-omvandlare

4.1 Fördelar

 • Stöder flera e-postklienter: KDETools känner igen MBOX-filer från mer än 20 e-postklienter som Thunderbird, Pocomail, SeaMonkey, Eudora, etc, vilket gör den mångsidig i sin funktion.
 • Detaljerad förhandsvisning: Tillåter användare att förhandsgranska postlådan innan den konverteras, vilket hjälper användare att fatta välgrundade beslut om vad som ska konverteras.
 • Stöd för icke-engelsk text: KDETools stöder icke-engelsk text, en funktion som ofta utesluts i andra verktyg. Detta är avgörande för företag och användare som arbetar på icke-engelska språk.

4.2 Nackdelar

 • Initial laddningstid: KDETools kan vara långsamma när MBOX-filer laddas i det inledande skedet, vilket kan påverka användarupplevelsen i de tidiga stadierna.
 • Ingen gratisversion: KDETools erbjuder ingen gratisversion av programvaran, vilket gör det omöjligt för användaren att prova innan de köper.
 • Customer Support: Svarstiden för kundsupport är enligt uppgift lång, vilket gör det utmanande för användare när de behöver omedelbara lösningar eller hjälp.

5. MailsDaddy MBOX till PST Converter

MailsDaddy MBOX till PST Converter är ett verktyg speciellt utformat för brevlådekonvertering. Det visar sig vara användbart för användare som vill importera MBOX-postlådor till Outlook på ett skickligt sätt. Verktyget prisas för sitt enkla gränssnitt och höga konverteringshastighet.

MailsDaddy MBOX till PST Converter

5.1 Fördelar

 • Snabb omvandling: MailsDaddy är allmänt känt för sin snabba och effektiva konvertering från MBOX till PST utan att kompromissa med datanoggrannheten eller integriteten.
 • Effektiv filtrering: Det erbjuder effektiva sök- och filtreringsalternativ, vilket gör att användare kan konvertera specifika e-postmeddelanden baserat på kriterier som "Till", "Från", "Ämne", etc.
 • Ingen filstorleksbegränsning: MailsDaddy sätter ingen storleksbegränsning på MBOX-filer, vilket gör den flexibel för storskaliga konverteringar.

5.2 Nackdelar

 • Begränsad filförhandsvisning: Verktyget tillåter endast förhandsgranskning av MBOX-filer i den betalda versionen, vilket begränsar dess användbarhet i gratisversionen.
 • Kräver Outlook: För att verktyget ska köras måste Outlook vara installerat i systemet, vilket kan utgöra en begränsning för användare som inte har Outlook.
 • Ingen Mac-version: Frånvaron av en Mac-kompatibel version av MailsDaddy MBOX to PST Converter kan vara en nackdel för Mac-användare.

6. Outlook Freeware MBOX till PST

Outlook Freeware MBOX till PST är ett verktyg som möjliggör enkel och okomplicerad konvertering av MBOX-filer till PST. Som ett välkänt gratisverktyg hjälper det användare som vill överföra sina data från MBOX-kompatibla e-postklienter till Microsoft Outlook.

Outlook Freeware MBOX till PST

6.1 Fördelar

 • Helt gratis: En av dess främsta fördelar är att det är helt kostnadsfritt, vilket gör det till ett tillgängligt val för användare med en budget.
 • Lätt att använda: Konverteringsverktyget har ett enkelt gränssnitt utformat för att underlätta en sömlös konverteringsprocess, även för nybörjare eller icke-tekniska användare.
 • Säker konvertering: Det ger en säker konvertering utan att ändra den ursprungliga strukturen och formatet för brevlådedata.

6.2 Nackdelar

 • Installationskrav: Omvandlaren fungerar bara om Microsoft Outlook är installerat och korrekt konfigurerat på användarens dator, vilket kan begränsa användarbasen.
 • Begränsade funktioner: Eftersom det är ett gratisprogram saknar det avancerade funktioner som batchkonvertering, selektiv konvertering och andra som finns i premiumverktyg.
 • Ingen kundsupport: Det här verktyget erbjuder inte dedikerad kundsupport, vilket kan orsaka svårigheter för användare som behöver omedelbar hjälp eller felsökningshjälp.

7. Mail Backup X MBOX till PST Converter

Mail Backup X MBOX to PST Converter är mer än bara ett enkelt konverteringsverktyg - det erbjuder en heltäckande lösning för säkerhetskopiering, arkivering och konvertering av e-post. Detta multifunktionella verktyg är designat för både MBOX- och PST-användare som letar efter enkla lösningar för säkerhetskopiering och konvertering.

Mail Backup X MBOX till PST Converter

7.1 Fördelar

 • Multifunktionalitet: Utöver sina konverteringsfunktioner tillhandahåller verktyget också utmärkta säkerhetskopierings- och arkiveringstjänster, vilket gör det till en komplett lösning för e-posthantering.
 • Stöder flera format: Den kan konvertera MBOX till PST och andra filformat som EML, PDF, etc., vilket ökar dess mångsidighet.
 • Automatisk USB-säkerhetskopiering: En innovativ funktion är dess förmåga att tillhandahålla automatisk USB-säkerhetskopiering, vilket ger enkel portabilitet och utbyte av data.

7.2 Nackdelar

 • Komplext gränssnitt: Gränssnittet noteras vara lite komplext för användare, särskilt för de med begränsad teknisk kompetens.
 • Långsam konvertering på stora filer: Användare har rapporterat en långsam konverteringsprocess när de arbetar med mycket stora MBOX-filer.
 • Premium pris: Även om det erbjuder avancerade funktioner, kommer verktyget till en premium cost, vilket kanske inte är överkomligt för användare med en knapp budget.

8. BitRecover MBOX till PST Converter

BitRecover MBOX till PST Converter är ett pålitligt verktyg känt för sin enkelhet och effektivitet. Det tillåter användare att säkert konvertera MBOX-filer till PST-format, vilket möjliggör enkel migrering av e-postdata från olika MBOX-stödjande e-postklienter till MS Outlook.

BitRecover MBOX till PST Converter

8.1 Fördelar

 • Stöder flera MBOX-plattformar: BitRecover stöder konvertering från olika MBOX e-postplattformar, vilket erbjuder hög anpassningsförmåga för användare.
 • Intuitivt användargränssnitt: Med ett intuitivt gränssnitt låter verktyget även icke-tekniska användare utföra konverteringen med lätthet.
 • Dataintegritet: BitRecover bevarar den ursprungliga datastrukturen och e-postattributen under konverteringen, vilket säkerställer hög dataintegritet.

8.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Medan verktyget erbjuder en gratisversion, är dess funktioner och möjligheter begränsade, vilket uppmanar användare att köpa den fullständiga versionen för fullständig åtkomst.
 • Kräver manuellt val: För varje konvertering måste filer väljas manuellt, vilket kan vara tidskrävande, särskilt för stora mängder data.
 • Brist på kundsupport: Bristen på kundsupport i realtid kan orsaka förseningar i att lösa eventuella verktygsrelaterade frågor eller problem.

9. Aryson MBOX till PST Converter

Aryson MBOX till PST Converter presenterar en omfattande lösning för MBOX till PST-konvertering. Den stöder över 20 MBOX-baserade e-postklienter vilket säkerställer en effektiv konvertering med minimal förlust av data.

Aryson MBOX till PST Converter

9.1 Fördelar

 • Bred kompatibilitet: Aryson MBOX till PST-omvandlare är kompatibel med många MBOX-baserade e-postklienter, vilket förbättrar dess användbarhetsområde.
 • Databevarande: Verktyget säkerställer att den ursprungliga strukturen och integriteten för MBOX-filer hålls intakt under konverteringen, vilket bevarar avgörande metadata.
 • Avancerad sökningsmodul: Detta konverteringsverktyg har ett avancerat sökalternativ för att hitta specifika filer för konvertering snabbt, vilket förbättrar användarvänligheten.

9.2 Nackdelar

 • Komplext gränssnitt: Användare med begränsad teknisk kunskap kan tycka att gränssnittet är lite komplicerat, vilket gör konverteringsprocessen lite tidskrävande.
 • Begränsningar i gratisversionen: Den kostnadsfria demoversionen har en hel del begränsningar i funktionalitet som kan hindra en fullständig utvärdering av produkten innan du köper den.
 • Långsam omvandlingshastighet: Konverteringshastigheten för verktyget rapporteras vara långsam, särskilt när man arbetar med flera stora MBOX-filer.

10. Softaken MBOX till PST Converter

Softaken MBOX to PST Converter är ett kompakt och effektivt verktyg som hjälper till med den sömlösa övergången från MBOX-baserade e-postklienter till MS Outlook. Det applåderas ofta för sin användarvänlighet och omfattande funktionsuppsättning.

Softaken MBOX till PST Converter

10.1 Fördelar

 • Användarvänligt gränssnitt: Detta verktyg har prioriterat enkelhet, vilket resulterar i ett intuitivt och lättanvänt gränssnitt som förenklar konverteringsprocessen för alla användare.
 • Konverterar bilagor: Softaken konverterar inte bara e-postmeddelanden utan kan också konvertera bilagor, vilket säkerställer att ingen informationost under omvandlingsprocessen.
 • Selektiv konvertering: Det möjliggör selektiv konvertering, vilket ger användarna flexibiliteten att välja de specifika filer eller mappar som de vill konvertera.

10.2 Nackdelar

 • Ingen gratisversion: En av nackdelarna med detta verktyg är avsaknaden av en gratisversion, vilket innebär att användare inte får någon möjlighet att använda eller utvärdera programmet innan de gör ett köp.
 • Begränsad kundsupport: Vissa användare har rapporterat förseningar som svar från verktygets kundsupport, vilket kan vara frustrerande när omedelbar hjälp behövs.
 • Installationskrav: Verktyget kräver installation av MS Outlook, vilket kan vara en begränsande faktor för de användare som inte har det installerat.

11. Mailvare MBOX till PST Converter

Mailvare MBOX to PST Converter är ett praktiskt och pålitligt verktyg som effektivt konverterar MBOX-filer till PST. Dess användarvänliga gränssnitt och omfattande funktionalitet gör det till ett att föredra val för många företag och individer som migrerar från MBOX-baserade e-postklienter till MS Outlook.

Mailvare MBOX till PST Converter

11.1 Fördelar

 • Fri från Cost: En av dess största styrkor är det faktum att det är tillgängligt gratis, vilket gör det till ett prisvärt val för användare med en begränsad budget.
 • Lätt att använda: Detta verktyg erbjuder ett intuitivt och lättnavigerat gränssnitt, vilket gör konverteringsprocessen enkel för användare på alla nivåer.
 • Ingen filstorleksbegränsning: Mailvare MBOX till PST Converter kan ta emot stora MBOX-filer, och övervinner många storleksbegränsningar som motsvarigheter möter.

11.2 Nackdelar

 • Begränsad funktionalitet: Som ett gratis verktyg saknar det några avancerade funktioner som ses i premiummodeller, såsom detaljerade filförhandsvisningar, teknisk support och omvandlingshastighetskontroller.
 • Frånvaro av batchkonvertering: Bristen på batchkonverteringsfunktionalitet kan göra processen tråkig och tidskrävande om man konverterar ett stort antal filer.
 • Konverteringskvalitet: Vissa användare har rapporterat enstaka formateringsfel eller förlust av data under konverteringsprocessen.

12. Sysinfo MBOX till PST Converter

Sysinfo MBOX till PST Converter är ett omfattande verktyg designat för effektiv konvertering av MBOX-filer till PST-format. Den är kompatibel med flera MBOX-baserade e-postklienter och är utrustad med en rad funktioner för att utföra konverteringsprocessen effektivt.

Sysinfo MBOX till PST Converter

12.1 Fördelar

 • Flera konverteringsalternativ: Förutom PST kan Sysinfo konvertera MBOX-filer till andra format som EML, MSG, RTF och mer, och därigenom förbättra dess mångsidighet.
 • Datasäkerhet: Detta verktyg garanterar fullständig säkerhet och säkerhet för data under konverteringsprocessen, vilket är en betydande fördel för användare som hanterar känsliga e-postmeddelanden.
 • Avancerade filteralternativ: Användare kan använda filter för att selektivt konvertera e-postmeddelanden baserat på specifika kriterier som datum, ämne, etc. Detta möjliggör konvertering av endast nödvändig data, vilket säkerställer ett effektivt utnyttjande av lagringsutrymme.

12.2 Nackdelar

 • Tekniskt gränssnitt: Verktygsgränssnittet kan verka lite tekniskt och komplext för vissa användare, särskilt de som saknar teknisk kompetens.
 • Långsam konverteringsprocess: När MBOX-filstorleken ökar kan konverteringsprocessens hastighet minska avsevärt.
 • Dyr: Jämfört med andra tillgängliga verktyg är Sysinfo MBOX to PST Converter på den dyrare sidan, vilket kan visa sig vara ett avskräckande medel för c.ost-medvetna användare.

13. eSoftTools MBOX till PST Converter

eSoftTools MBOX till PST Converter är ett populärt verktyg designat för att sömlöst omvandla dina MBOX-filer till PST-format. Denna programvara är känd för sin enkelhet, vilket gör att användare med minimal teknisk kunskap kan utföra konverteringar utan ansträngning.

eSoftTools MBOX till PST Converter

13.1 Fördelar

 • Användarvänlig: Verktygets gränssnitt är utformat för att vara enkelt och intuitivt, vilket gör det enkelt för användare att navigera och utföra konverteringsoperationen utan någon teknisk vägledning.
 • Stöd flera e-postklienter: Med eSoftTools kan du konvertera MBOX-filer från vilken e-postklient som helst, vilket utökar dess användbarhet och flexibilitet.
 • Bulkkonverteringsalternativ: Om du har många MBOX-filer som du vill byta till PST, erbjuder eSoftTools bekvämligheten att konvertera dem alla på en gång, vilket sparar mycket tid och ansträngning.

13.2 Nackdelar

 • Prestanda: Användare har rapporterat en långsammare konverteringshastighet när de hanterar större MBOX-filer. Detta kan lägga till onödiga förseningar, särskilt om du behöver bearbeta filerna omgående.
 • Cost: Jämfört med andra verktyg på marknaden faller eSoftTools MBOX till PST Converter på den dyrare sidan, vilket potentiellt formar budgetmedvetna användare.

14. OST till PST App MBOX till PST Converter

Smakämnen OST to PST App MBOX to PST Converter är ett praktiskt verktyg för privatpersoner och företag som vill ha en lågstresskonvertering av sina MBOX-filer till PST-format. Denna applikation är kompatibel med många e-postklienter och erbjuder ahost funktioner som garanterat gör din konverteringsprocess till en lek.

OST till PST App MBOX till PST Converter

14.1 Fördelar

 • Mångsidighet: Smakämnen OST to PST Converter hanterar MBOX-filer från olika källor, vilket ökar dess användbarhet för användare med e-postkonton på olika plattformar.
 • Kontrollerad konvertering: Med detta verktyg kan användare välja specifika MBOX-filer att konvertera, vilket ger större kontroll över konverteringsprocessen.
 • Filförhandsgranskning: Innan konverteringen utförs kan användare förhandsgranska filerna. Detta säkerställer dataintegritet och kan hjälpa till med verifiering.

14.2 Nackdelar

 • Gränssnitt: Vissa användare kan tycka att användargränssnittet är något komplext, vilket potentiellt komplicerar konverteringsprocessen för förstagångsanvändare eller de med begränsade tekniska färdigheter.
 • Customer Support: Enligt vissa användare kan verktygets kundsupport vara långsammare att svara, vilket kan vara obekvämt när man hanterar brådskande eller komplexa problem.

15. SysCurve MBOX till PST Converter

SysCurve MBOX till PST Converter är ett robust verktyg designat för att effektivisera MBOX till PST-konverteringsprocessen. Verktyget är känt för sina avancerade funktioner och pålitliga prestanda och är en anmärkningsvärd utmanare bland konverteringsverktygen på marknaden.

SysCurve MBOX till PST Converter

 

15.1 Fördelar

 • Dataskydd: Verktyget säkerställer att din ursprungliga datastruktur och formatering förblir opåverkad under konverteringsprocessen, vilket bibehåller integriteten hos dina värdefulla data.
 • Avancerad sökfunktion: Med SysCurve har du lyxen av avancerade sökalternativ, så att du kan sålla igenom dina MBOX-filer efter specifik information innan du konverterar dem till PST.
 • Förhandsgranskningsalternativ: Liksom många topprankade konverteringsverktyg erbjuder SysCurve ett förhandsgranskningsalternativ. Användare kan dubbelkolla sina valda filer innan de fortsätter med konverteringen.

15.2 Nackdelar

 • Teknisk support: Vissa användare har föreslagit förbättringar för sin tekniska support, som tydligen kan vara långsam att svara på kundfrågor.
 • Cost: De avancerade funktionerna som erbjuds av SysCurve kommer till ett pris. Dess relativt högre cost jämfört med andra verktyg kan avskräcka potentiella användare från att arbeta inom en budget.

16. Xtraxtor MBOX Converter

Xtraxtor MBOX Converter är ett av de bästa verktygen på marknaden när det gäller att förenkla MBOX till PST-konverteringar. Dess sofistikerade design innehåller en rad kraftfulla funktioner, vilket gör den till ett val för både enskilda och kommersiella användare.

Xtraxtor MBOX till PST Converter

16.1 Fördelar

 • Filhantering: Xtraxtor MBOX Converter utmärker sig med sin unika förmåga att extrahera specifik data från MBOX-filer, vilket ger exceptionell kontroll och flexibilitet.
 • Stöder flera format: Bortsett från PST, gör verktyget det möjligt för användare att konvertera sina MBOX-filer till olika format som EML, PDF, HTML och TXT, vilket ger en nivå av mångsidighet.
 • Batchkonvertering: Om du arbetar med bulk-MBOX-filer har Xtraxtor en batchkonverteringsfunktion som sparar tid och ansträngning.

16.2 Nackdelar

 • Prissättning: Den förbättrade funktionaliteten hos Xtraxtor kommer till ett högre pris, vilket kan avskräcka användare från att arbeta med en stram budget.
 • Användargränssnitt: Även om det är rikt på funktioner kan gränssnittet verka komplext för individer med minimal teknisk kunskap.

17. ZOOK MBOX till PST Converter

ZOOK MBOX till PST Converter är ett avancerat verktyg designat för att enkelt konvertera MBOX-filer till PST-format. Känd för sina höga konverteringshastigheter och robusta funktioner, är ZOOK ett verktyg som erbjuder effektivitet och tillförlitlighet.

ZOOK MBOX till PST Converter

17.1 Fördelar

 • Dataintegritet: ZOOK säkerställer 100 % dataintegritet under konverteringsprocessen, vilket garanterar att all original e-postformatering, bilagor och egenskaper bibehålls.
 • Obegränsad filstorlekskonvertering: Verktyget kan smidigt konvertera stora MBOX-filer till PST utan några hicka, en fördel för användare som hanterar skrymmande data.
 • Stöd för flera e-postklienter: ZOOK tillåter konvertering av MBOX-filer från olika e-postklienter, vilket ökar dess nytta.

17.2 Nackdelar

 • Pris: Verktyget är prissatt högre än många andra omvandlare på marknaden, vilket kan vara avskräckande för dem som söker en budgetvänlig lösning.
 • Användargränssnitt: Vissa användare tycker att gränssnittet inte är fullt så intuitivt, vilket kan innebära utmaningar för dem med mindre teknisk erfarenhet.

18. Shoviv MBOX till PST Converter

Shoviv MBOX till PST Converter är ett högpresterande verktyg designat för att underlätta snabba och säkra MBOX till PST-konverteringar. Med ett lättanvänt gränssnitt och ahost av avancerade funktioner erbjuder den ett robust val för både privata och företagsanvändare.

Shoviv MBOX till PST Converter

18.1 Fördelar

 • Omvandlingshastighet: Shoviv tillhandahåller höghastighetskonverteringar, vilket gör det till en idealisk lösning för användare med voluminösa MBOX-filer att konvertera, särskilt där tiden är avgörande.
 • Filtreringsalternativ: Shoviv inkluderar möjligheten att filtrera MBOX-filer baserat på olika kriterier som datum, vilket kan visa sig användbart för användare som vill konvertera specifika filer.
 • Underhåller Hierarelegant struktur: Verktyget ser till att hierarDina e-postmappars eleganta struktur bevaras under konverteringen, vilket ger en direkt och ordnad överföring av data.

18.2 Nackdelar

 • Prissättning: Priset för Shoviv MBOX till PST Converter är relativt högre jämfört med andra verktyg på marknaden, vilket kan avskräcka användare som arbetar på en budget.
 • Komplext gränssnitt: Medan Shoviv kommer med avancerade funktioner, kan dess användargränssnitt verka lite komplext för användare med begränsad teknisk kunskap, vilket kan sakta ner konverteringsprocessen.

19. ToolsBaer MBOX till PST Converter

ToolsBaer MBOX till PST Converter är ett väldesignat verktyg som syftar till att ge en sömlös omvandling av MBOX-filer till PST-format. Med sitt användarvänliga gränssnitt och användbara funktioner ger det robusthet och enkelhet till bordet för användarna.

ToolsBaer MBOX till PST Converter

19.1 Fördelar

 • Snabb installation: ToolsBaer är lätt att installera, med enkla instruktioner för att hjälpa användare att installera verktyget utan krångel.
 • Intuitivt gränssnitt: Verktygets gränssnitt är användarvänligt och lätt att navigera, vilket säkerställer en problemfri konverteringsprocess även för nybörjare.
 • Massomvandling: Med ToolsBaer kan du konvertera flera MBOX-filer till PST-format på en gång, en betydande tidsbesparing för dem som har många filer att bearbeta.

19.2 Nackdelar

 • Teknisk support: Viss feedback från användare tyder på att teknisk support kan ta längre tid att svara på användarfrågor, vilket kan vara problematiskt vid oväntade problem eller problem.
 • Prissättning: Även om det erbjuder en mängd användbara funktioner, hamnar ToolsBaer i den dyrare delen av spektrumet jämfört med andra tillgängliga MBOX till PST-konverteringsverktyg.

20. PST Walker MBOX till PST Converter

PST Walker MBOX till PST Converter är ett innovativt verktyg designat för att underlätta smidiga, felfria konverteringar av MBOX-filer till PST-format. Denna programvara prisas för sin enkelhet och effektivitet, och hjälper till att förenkla potentiellt komplexa konverteringsprocesser för användare.

PST Walker MBOX till PST Converter

20.1 Fördelar

 • Säker konvertering: PST Walker säkerställer datasäkerhet under konvertering och ser till att dina e-postmeddelanden är skyddade mot eventuell förlust eller korruption.
 • Användarvänlig: Det här verktyget har ett intuitivt gränssnitt som säkerställer sömlös navigering och enkel användning, även för användare med minimal teknisk kunskap.
 • Budgetvänligt: Jämfört med andra verktyg på marknaden tenderar PST Walker att vara mer överkomligt, vilket gör det till ett bra val för användare som ärost-medveten.

20.2 Nackdelar

 • Hastighet: Vissa användare har rapporterat lägre konverteringshastigheter än genomsnittet, särskilt när de har att göra med större MBOX-filer, vilket potentiellt har lagt till en viss väntetid under konverteringsprocessen.
 • Begränsade funktioner: Enligt vissa användares feedback kan PST Walker erbjuda mindre avancerade funktioner jämfört med några av de andra tillgängliga verktygen. Detta kan begränsa dess effektivitet för användare med mer komplexa konverteringsbehov.

21. MS Outlook MBOX Converter

MS Outlook MBOX Converter är ett användarcentrerat verktyg byggt för att ge smidiga, effektiva MBOX till PST-konverteringar. Den syftar till att erbjuda bekvämlighet och enkelhet och hjälpa användare att arbeta utan behov av omfattande teknisk kunskap.

MS Outlook MBOX till PST Converter

21.1 Fördelar

 • Användarvänlig design: Verktyget har en intuitiv design som gör att även nybörjare kan utföra konverteringar utan problemostger användarupplevelsen och sparar tid.
 • Tryggt och säkert: MS Outlook MBOX Converter lovar en säker konverteringsprocess som säkerställer ingen förlust eller modifiering av data.
 • Underhåller data Hierarchy: Verktyget behåller den ursprungliga strukturen för dina e-postmappar under konverteringen, vilket underlättar en organiserad övergång.

21.2 Nackdelar

 • Långsam omvandlingshastighet: När man hanterar större MBOX-filer kan konverteringshastigheten minska, vilket leder till en längre väntetid för den fullständiga konverteringen.
 • Begränsade avancerade funktioner: Även om det erbjuder de grundläggande funktionerna som behövs för konvertering, kan vissa användare missa tillgången till avancerade funktioner som andra premiumverktyg tillhandahåller.

22. CoolUtils Total Thunderbird Converter

CoolUtils Total Thunderbird Converter är en heltäckande lösning för individer som vill konvertera MBOX-filer till PST. Som ett väletablerat verktyg ger det en blandning av enkelhet och robusta funktioner, vilket säkerställer en optimerad användarupplevelse.

CoolUtils Total Thunderbird Converter

22.1 Fördelar

 • Stöd för flera format: Förutom PST stöder Total Thunderbird Converter en mängd andra utdataformat, vilket ger användarna stor flexibilitet.
 • Automatisk lagring av bilagor: Verktyget har den unika funktionen att automatiskt spara bilagor, befria användarna från uppgiften att spara manuellt och säkerställa att inga viktiga filer utelämnas.
 • Batchkonvertering: Som många topprankade konverteringsverktyg tillåter Total Thunderbird Converter också batchkonvertering, en effektiv tidsbesparande funktion.

22.2 Nackdelar

 • Användargränssnitt: Användargränssnittet, även om det är enkelt, kan verka föråldrat jämfört med andra moderna verktyg, vilket potentiellt påverkar användarupplevelsen.
 • Enstaka buggar: Vissa användare har rapporterat att programvaran ibland kraschar under stora konverteringsjobb, vilket kan störa konverteringsprocessen.

23. SameTools för att konvertera MBOX till PST

SameTools MBOX till PST Converter är en pålitlig och användarvänlig programvara, speciellt skapad för att snabbt konvertera MBOX-filer till PST-format. Med sina kraftfulla funktioner och enkla gränssnitt hjälper det användare att övervinna de vanliga hindren relaterade till konverteringsprocessen.

SameTools MBOX till PST Converter

23.1 Fördelar

 • Lätt att använda: Användare berömmer ofta det här verktyget för dess lättanvända gränssnitt, som förenklar konverteringsprocessen, även för dem med minimal teknisk kompetens.
 • Bevarar dataintegritet: SameTools Converter garanterar att formatet och strukturen på dina ursprungliga data kommer att bibehållas under konverteringsprocessen, vilket säkerställer att integriteten hos dina e-postmeddelanden inte äventyras.
 • Stöder flera e-postklienter: Detta verktyg är kompatibelt med MBOX-filer från olika e-postklienter, vilket ökar dess flexibilitet och användbarhet.

23.2 Nackdelar

 • Prissättning: Medan SameTools erbjuder starka funktioner, är priset i den högre änden jämfört med andra verktyg, vilket kan utgöra en utmaning för budgetmedvetna användare.
 • Begränsad gratisversion: Den kostnadsfria versionen av detta verktyg har begränsade funktioner. För att få tillgång till hela utbudet av funktioner måste du investera i premiumversionen.

24. GainTools MBOX till PST Converter

GainTools MBOX till PST Converter är en användarvänlig lösning för att konvertera MBOX-filer till PST-kompatibla med MS Outlook. Det här verktyget stöder flera e-postklienters data och bibehåller e-postens originalitet under konverteringen. Det tillåter också användare att filtrera specifika data för konvertering.

GainTools MBOX till PST Converter

24.1 Fördelar

 • Stöd för flera e-postklienter: Det kan konvertera MBOX-filer från olika e-postplattformar som Apple Mail, Thunderbird, Spicebird, etc.
 • Noggrannhet: Verktyget bibehåller full noggrannhet för e-postmeddelanden, bilagor och andra postlådekomponenter under konverteringen.
 • Datafiltrering: Detta verktyg tillåter användare att endast exportera utvalda MBOX-filer eller mappar enligt deras preferenser, vilket ger kontroll och flexibilitet.
 • Gränssnitt: Det ger ett mycket användarvänligt gränssnitt som är särskilt fördelaktigt för nybörjare.

24.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Den kostnadsfria versionen av detta verktyg tillåter endast begränsade MBOX till PST-konverteringar, vilket kräver en betald uppgradering för full funktionalitet.
 • Saknas direkt exportfunktion: Den saknar direkt möjlighet att exportera konverterade PST-filer till en Outlook-profil.
 • Saknar avancerade funktioner: Även om verktyget tillhandahåller grundläggande konverteringsfunktioner, går det miste om flera avancerade funktioner som andra konkurrerande verktyg tillhandahåller.

25. PCVITA MBOX till PST-omvandlare

PCVITA MBOX till PST Converter är ett omfattande verktyg som används för att flytta e-postmeddelanden från MBOX-filer till PST-format för Microsoft Outlook. Den hanterar effektivt masskonvertering av data samtidigt som integriteten hos e-postmeddelanden bibehålls under överföringsprocessen. Den erbjuder en förhandsgranskningsfunktion för att validera data före konvertering, vilket förbättrar noggrannheten och tillförlitligheten.

PCVITA MBOX till PST-omvandlare

25.1 Fördelar

 • Filförhandsgranskning: PCVITA tillhandahåller funktionen att förhandsgranska data före konvertering, vilket förbättrar processens noggrannhet.
 • Batchbearbetning: Det möjliggör konvertering av flera MBOX-filer på en gång, vilket sparar betydande tid vid hantering av stora brevlådedata.
 • Omfattande konvertering: Verktyget ser till att alla e-postattribut, inklusive bilagor och metadata, säkert konverteras till PST-formatet.
 • Dataintegritet: Under konverteringen bevaras strukturen och integriteten för e-postmappen.

25.2 Nackdelar

 • Komplext gränssnitt: Vissa användare tycker att gränssnittet för PCVITA MBOX till PST Converter är mindre användarvänligt, särskilt för de som inte är bekanta med sådana verktyg.
 • Cost: Cost av den fullt utrustade versionen kan vara lite hög för enskilda användare eller små företag.
 • Installationsproblem: Vissa användare har rapporterat installationsproblem med detta verktyg på vissa datorsystem.

26. DotStella MBOX till PST Converter

DotStella MBOX till PST Converter är ett effektivt och robust verktyg för att konvertera MBOX-filer till PST-format. Det ger ett säkert och pålitligt sätt att extrahera MBOX-e-postmeddelanden, bilagor och mappar till Outlook PST-format. Omvandlaren är också känd för sitt användarvänliga gränssnitt och avancerade alternativ för e-postfiltrering, vilket gör den till ett bekvämt val för både tekniskt sinnade och nybörjare.

DotStella MBOX till PST Converter

26.1 Fördelar

 • Utmärkt konverteringshastighet: DotStella MBOX till PST Converter ger en snabb och effektiv konvertering av MBOX-filer till PST-formatet.
 • Avancerade funktioner: Konverteraren kommer med många avancerade funktioner som intelligenta e-postfilter, automatisk bevarande av e-poststruktur och batchkonvertering.
 • Hög kompatibilitet: DotStellas verktyg visar stor kompatibilitet och stöder över 20 e-postklienter inklusive Mozilla Thunderbird, Apple Mail, SeaMonkey, etc.
 • Användarvänligt gränssnitt: Detta verktyg erbjuder ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt som förenklar konverteringsprocessen.

26.2 Nackdelar

 • Filstorleksbegränsning: Vissa användare har rapporterat utmaningar när de konverterar stora MBOX-filer.
 • Dyrt: Cost av den fullt fungerande versionen kan vara högre jämfört med andra produkter på marknaden.
 • Begränsad gratis provversion: Den kostnadsfria versionen av detta verktyg har en hel del begränsningar, vilket kan begränsa användarna från att fullt ut uppleva dess potential.

27. DATASKORPIO MBOX filkonverterare

DATASKORPIO MBOX File Converter är en skicklig lösning för smidig och enkel konvertering av MBOX-filer till PST-format. Det är känt för sin impeccabprestanda och högkvalitativa resultat. Verktyget erbjuder unika funktioner som avancerad filtrering för selektiv konvertering och direktexport till Office 365.

DATASKORPIO MBOX till PST-omvandlare

27.1 Fördelar

 • Office 365-integration: Detta verktyg erbjuder en unik funktion för direktkonvertering och migrering av MBOX-filer till Office 365-plattformen.
 • Datafiltreringsalternativ: Konverteraren tillåter användare att välja specifika e-postmeddelanden eller mappar för konvertering, vilket ger dem större kontroll över processen.
 • Hybridlösning: DATASKORPIO tillhandahåller en hybridlösning som inte bara konverterar MBOX till PST utan också stöder andra format som EML, MSG och HTML.
 • Precision och kvalitet: Den bibehåller hög precision och kvalitet under konverteringen, och bevarar alla e-postattribut och egenskaper.

27.2 Nackdelar

 • Komplext användargränssnitt: Gränssnittet kan vara något komplext för användare som inte är tekniskt kunniga.
 • Dyr: Applikationen kan vara lite dyr för en engångskonvertering eller för individuell användning.
 • Kundsupport: Vissa användare har påpekat att kundsupporten skulle kunna förbättras, särskilt när det gäller svarstider.

28. PCDOTS MBOX-omvandlare

PCDOTS MBOX Converter erbjuder en pålitlig och förenklad lösning för att konvertera MBOX-filer till PST. Den är utrustad med banbrytande teknik som möjliggör sömlös konvertering av MBOX-filer till olika populära format inklusive PST. Verktyget ger förstklassig dataintegritet under hela konverteringsprocessen.

PCDOTS MBOX till PST Converter

28.1 Fördelar

 • Mångsidighet: Denna omvandlare stöder konvertering inte bara till PST-format utan även till EML-, MSG- och HTML-format.
 • Dataintegritet: PCDOTS upprätthåller höga standarder för dataintegritet och bevarar brevlådans ursprungliga struktur och attribut under konverteringen.
 • Enkelt gränssnitt: Verktyget ger ett rent och användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att använda även för användare som inte är väl insatta i tekniska detaljer.
 • Stöd för batchkonvertering: Verktyget ger stöd för batchkonvertering, vilket förbättrar konverteringsprocessens effektivitet och hastighet.

28.2 Nackdelar

 • Storleksbegränsningar: Vissa användare har rapporterat att verktyget ibland kämpar med stora MBOX-filer.
 • Inget förhandsgranskningsalternativ: Verktyget saknar ett förhandsgranskningsalternativ, som förhindrar användare från att granska sina data före konvertering.
 • Kundsupport: Det finns utrymme för förbättringar i snabbheten och lyhördheten för kundsupport.

29. Återskapa MBOX till PST Converter

Regain MBOX to PST Converter är ett kraftfullt och omfattande verktyg känt för sin effektivitet och tillförlitlighet vid konvertering av MBOX-filer till PST-format. Den kan stödja över 20 e-postklienter som använder MBOX-filer och erbjuder funktioner som förhandsgranskning av data och selektiv konvertering, vilket gör att användare kan skräddarsy konverteringsprocessen efter sina specifika behov.\

Återta MBOX till PST Converter

29.1 Fördelar

 • Förhandsgranskningsfunktion: Användare kan granska alla valda MBOX-data innan de påbörjar konverteringsprocessen.
 • Selektiv konvertering: Återvinningsverktyget ger möjlighet att selektivt konvertera föredragna mappar eller objekt.
 • Hög kompatibilitet: Programvaran stöder MBOX-filer från över 20 populära e-postklienter.
 • Dataintegritet: Den behåller den ursprungliga mappenrarchy och metadata under konverteringsprocessen.

29.2 Nackdelar

 • Långsam konvertering för stora filer: När du hanterar stora MBOX-filer kan konverteringsprocessen fördröjas.
 • Begränsade funktioner i gratisversionen: Den kostnadsfria versionen av detta verktyg är mycket begränsad i sina möjligheter, vilket uppmanar användare att välja den betalda versionen.
 • Ingen direkt migrering till Outlook: Verktyget saknar en funktion för att migrera direkt till Outlook. Användare måste importera den konverterade PST-filen manuellt.

30. PC Info Tools MBOX till PST Converter

PC Info Tools MBOX till PST Converter är ett effektivt verktyg utformat för att snabbt konvertera MBOX-filer till MS Outlooks PST-filer. Känt för sina avancerade funktioner som bulkkonvertering och underhåll av dataintegritet, är detta verktyg allmänt accepterat i den digitala världen.

PC Info Tools MBOX till PST Converter

30.1 Fördelar

 • Bulkkonvertering: PC Info Tools programvara erbjuder möjligheten att konvertera flera MBOX-filer samtidigt, vilket sparar värdefull tid.
 • Dataintegritet: Verktyget upprätthåller helt och hållet integriteten för originaldata under konverteringsprocessen.
 • Förhandsgranskningsalternativ: Användare kan förhandsgranska postlådeobjekt innan de påbörjar konverteringsprocessen, vilket förbättrar processens noggrannhet.
 • Avancerad filtrering: Det ger ett avancerat filtreringsalternativ för att sortera och konvertera specifika filer enligt användarnas preferenser.

30.2 Nackdelar

 • Komplext gränssnitt: Användargränssnittet kan vara något komplicerat för dem som inte är bekanta med sådana verktyg.
 • Ingen direkt export: Det här verktyget saknar möjlighet att flytta de konverterade PST-filerna direkt till Outlook.
 • Begränsad gratisversion: Den kostnadsfria testversionen av detta verktyg kommer med begränsningar, och användare måste köpa den fullständiga versionen för fullständig åtkomst.

31. Magus MBOX till PST konverteringsverktyg

Magus MBOX till PST Conversion Tool är ett sofistikerat och mycket effektivt verktyg för sömlös konvertering av MBOX-filer till PST. Verktyget är utrustat med avancerade funktioner, inklusive en förhandsvisning före konvertering och underhåll av den ursprungliga mappstrukturen, vilket gör det till en stark konkurrent på marknaden.

Magus MBOX till PST Converter

31.1 Fördelar

 • Direkt PST-migrering: Detta verktyg låter användaren exportera de konverterade data direkt till en MS Outlook-profil.
 • Filförhandsgranskning: Funktionen att förhandsgranska data före konverteringen förbättrar användarnas tillfredsställelse genom att säkerställa en högre nivå av noggrannhet.
 • Underhåller mapp Hierarchy: Magus upprätthåller hierarchy av mapparna under hela konverteringsprocessen, se till att inga data är lost eller felplacerad.
 • Avancerad filtrering: Verktyget erbjuder ett avancerat filtreringsalternativ för att effektivisera konverteringsprocessen ytterligare.

31.2 Nackdelar

 • Ingen gratisversion: Magus MBOX till PST Conversion Tool kommer utan gratis provperiod som begränsar dess tillgång till potentiella användare som vill prova innan köp.
 • Komplext användargränssnitt: Gränssnittet kan vara lite överväldigande för icke-tekniskt kunniga användare.
 • Cost: Verktyget är relativt costly jämfört med most andra liknande produkter som finns på marknaden.

32. MacSonik MBOX Converter

MacSonik MBOX Converter är ett kraftfullt verktyg som effektivt konverterar MBOX-filer till olika format inklusive PST. Den är byggd för att skydda MBOX-filernas data och utföra konvertering utan att kompromissa med dataernas noggrannhet. Den sticker ut med sina unika funktioner, som stöd för flera filformat och dess användarvänliga gränssnitt.

MacSonik MBOX till PST Converter

32.1 Fördelar

 • Stöd för flera format: Förutom PST stöder verktyget även andra format som EML, MSG, EMLX, TXT, HTML, MHT och PDF.
 • Datanoggrannhet: MacSonik MBOX Converter garanterar att mappen håller sig högrarchy intakt under konverteringsproceduren.
 • Användarvänligt gränssnitt: Programvaran har ett intuitivt och förenklat gränssnitt, vilket är lämpligt för användare med olika nivåer av teknisk kunskap.
 • Operativsystemkompatibilitet: Verktyget erbjuder stor kompatibilitet med alla versioner av Mac OS.

32.2 Nackdelar

 • Kundsupport: Vissa användare rapporterade en försening i svar från kundsupport.
 • Prestanda med stora filer: Verktyget kan bli långsammare vid hantering av stora MBOX-filer.
 • Pris: Jämfört med sina konkurrenter är MacSonik MBOX Converter prissatt något på den högre sidan.

33. MacUncle MBOX till PST Converter

MacUncle MBOX till PST Converter är ett skickligt verktyg som ger en sömlös och problemfri konvertering av MBOX-filer till PST-format. Denna programvara är designad med en rad avancerade funktioner som direktimport till Outlook, datafiltrering och bibehållen dataintegritet under konvertering.

MacUncle MBOX till PST Converter

33.1 Fördelar

 • Direktimport till Outlook: Denna funktion låter användaren direkt importera de konverterade PST-filerna till Outlook.
 • Datafiltrering: Konverteraren ger alternativ för att välja specifika datafiler, vilket ökar flexibiliteten i konverteringen.
 • Bevarar dataintegritet: Verktyget upprätthåller dataintegritet, bevarar e-postattribut och mappstruktur post-omvandling.
 • Användarvänligt gränssnitt: Det erbjuder ett enkelt gränssnitt som gör verktyget exceptionellt lätt att använda.

33.2 Nackdelar

 • Ingen gratisversion: Till skillnad från andra liknande verktyg erbjuder den inte en gratisversion att testa innan du köper.
 • Långsam med stora filer: Konverteringshastigheten kan sakta ner avsevärt när du hanterar stora filer.
 • Begränsad kundsupport: Användare har nämnt att kundsupport kan vara mer lyhörd och hjälpsam.

34. Datavare MBOX till PST Converter

Datavare MBOX to PST Converter är ett kraftfullt verktyg som hanterar konvertering av MBOX-filer till PST effektivt. Den är utrustad med en rad kraftfulla funktioner som säkerställer en smidig och felfri konverteringsprocess. Med denna programvara kan användare konvertera MBOX-filer från flera e-postklienter till PST-formatet snabbt och utan dataförlust.

Datavare MBOX till PST Converter

34.1 Fördelar

 • Bulkkonvertering: Verktyget tillåter konvertering av flera MBOX-filer samtidigt, vilket gör det tidseffektivt för användare med stora konverteringsbehov.
 • Datasäkerhet: Det säkerställer en säker och säker konverteringsprocess utan modifiering eller förlust av data.
 • Hög kompatibilitet: Verktyget stöder konverterade MBOX-filer från olika e-postplattformar, vilket ger användarna en bredare användbarhet.
 • Förhandsgranskningsalternativ: Den erbjuder en förhandsgranskningsfunktion som låter användare kontrollera och granska data innan konverteringsprocessen.

34.2 Nackdelar

 • Ingen direkt export: Användare måste manuellt importera de konverterade PST-filerna till Outlook eftersom de saknar direkt exportfunktion.
 • Begränsad gratis provversion: Provversionen av detta verktyg har vissa begränsningar som endast kan låsas upp genom att köpa den fullständiga versionen.
 • Hastighet: Vissa användare har tyckt att konverteringsprocessen är långsammare jämfört med andra verktyg när de arbetar med stora MBOX-filer.

35. MailConverterTools MBOX till PST Converter

MailConverterTools MBOX to PST Converter är ett skickligt mjukvaruverktyg utformat för att effektivt konvertera MBOX-filer till PST-format. Den är utrustad med ett intuitivt gränssnitt och robusta funktioner, som kan hantera masskonvertering av MBOX-filer utan dataförlust. Den stöder olika e-postklienter som Thunderbird, Apple Mail och Eudora för konvertering.

MailConverterTools MBOX till PST Converter

35.1 Fördelar

 • Användarvänligt gränssnitt: Designad med ett mycket intuitivt och användarvänligt gränssnitt som gör konverteringsprocessen enkel, även för individer utan teknisk expertis.
 • Underhåller mapp Hierarchy: Bevarar originaletrarchikal struktur av MBOX-mappen under konvertering, vilket säkerställer dataintegritet.
 • Stöder flera e-postklienter: Kompatibel med olika MBOX-baserade e-postklienter, vilket breddar dess användbarhet.
 • Bulkkonverteringsfunktion: Kan utföra masskonvertering från MBOX till PST, vilket sparar avsevärd tid och ansträngning vid stor e-postmigrering.

35.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Den kostnadsfria versionen erbjuder begränsade funktioner och konverteringsmöjligheter som kräver att användare köper den betalda versionen för full funktionalitet.
 • Långsam omvandlingsfrekvens: Verktyget tenderar att vara långsamt vid konvertering av stora MBOX-filer, vilket kan vara problematiskt i ett tidskänsligt scenario.
 • Komplexa avancerade inställningar: Vissa av de avancerade inställningsalternativen kan vara svåra att förstå för icke-tekniska användare, vilket begränsar deras användbarhet.

36. FreeViewer MBOX till PST Converter

FreeViewer MBOX till PST Converter är ett pålitligt verktyg som gör det möjligt för användare att konvertera sina MBOX-filer till PST-format. Utrustad med robusta funktioner och ett strömlinjeformat gränssnitt erbjuder den en smidig konverteringsupplevelse. Detta verktyg utökar sitt stöd ytterligare till en rad MBOX-baserade e-postklienter, vilket säkerställer en bred applikationcability.

FreeViewer MBOX till PST Converter

36.1 Fördelar

 • Omfattande kompatibilitet: Dess kompatibilitet sträcker sig till olika MBOX e-postklienter som Thunderbird, Eudora, Entourage, etc. vilket gör den universell applicabdem.
 • Dubbelkonverteringsläge: Den erbjuder två konverteringslägen (Välj fil & Välj mapp) som ger flexibilitet baserat på användarnas specifika behov.
 • Förhandsgranskningsfunktion: Tillåter användare att förhandsgranska e-postmeddelanden före konvertering, vilket säkerställer noggrannhet och precision i konverteringsprocessen.
 • Stöd för flera filformat: Förutom att konvertera MBOX till PST, stöder den också konvertering till EML, MSG och NSF filformat, vilket erbjuder mångsidig funktionalitet.

36.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Gratisversionen har begränsade funktioner och tillåter konvertering av endast ett begränsat antal filer.
 • Tekniska problem: Användare har rapporterat enstaka tekniska fel under konverteringsprocessen.
 • Relativt långsam omvandling: Konverteringsprocessen kan vara långsam, särskilt för större MBOX-filer, vilket påverkar effektiviteten i tidskritiska uppgifter.

37. MailVita MBOX till PST Converter

MailVita MBOX till PST Converter är ett dedikerat verktyg för Mac-användare som vill konvertera sina MBOX-filer till PST-format. Det här verktyget är kompatibelt med flera e-postklienter och kan framgångsrikt utföra MBOX till PST-konverteringar utan dataförlust, vilket gör det till ett pålitligt val för Mac-användare.

MailVita MBOX till PST Converter

37.1 Fördelar

 • Designad för Mac: Den vänder sig specifikt till Mac-användare och ger en strömlinjeformad upplevelse som är förenlig med Mac-gränssnittet.
 • Noll dataförlust: Säkerställer ingen förändring eller förlust av data under konverteringen och bibehåller integriteten hos filerna.
 • Flerformatskonvertering: Förutom PST stöder den även konvertering till MSG, EML och andra format, vilket ger användarna flexibilitet.
 • Bred e-postklientkompatibilitet: Kompatibel med ett brett utbud av MBOX-baserade e-postklienter som Thunderbird, Pocomail, AppleMail och många fler.

37.2 Nackdelar

 • Ingen Windows-version: Verktyget är inte tillgängligt för Windows-användare, vilket begränsar dess räckvidd.
 • Begränsad gratisversion: I gratisversionen kan endast ett begränsat antal filer konverteras, och viktiga funktioner är låsta bakom en betalvägg.
 • Långsam kundsupport: Kundsupporten kan ibland vara försenad med att svara på frågor eller problem.

38. ToolsGround MBOX till PST Converter

ToolsGround MBOX till PST Converter är ett populärt konverteringsverktyg idealiskt för icke-tekniska användare. Det erbjuder en enkel process i tre steg för att konvertera MBOX-filer till PST utan dataförlust. Det stöder olika e-postklienter och olika filformat, det är ett mångsidigt och användarvänligt val för e-postdatakonvertering.

ToolsGround MBOX till PST Converter

38.1 Fördelar

 • Intuitivt gränssnitt: Verktyget ger ett enkelt, rent och användarvänligt gränssnitt, vilket gör det ganska enkelt att navigera och använda.
 • Mångsidighet: Det kan konvertera MBOX till olika andra filformat som MSG, EML, etc. förutom PST, vilket ger flera alternativ för användarna.
 • Avancerat filteralternativ: Den har en unik funktion som tillåter användare att filtrera e-postmeddelanden efter targeted konvertering, erbjuder förbättrad funktionalitet.
 • Dataintegritet: Det garanterar ingen dataförlust eller ändringar under konverteringen, och bibehåller samma struktur och ordning som de ursprungliga MBOX-filerna.

38.2 Nackdelar

 • Betalt verktyg: Det finns ingen gratisversion tillgänglig, vilket kräver att användare köper programvaran för att kunna använda den.
 • Begränsade avancerade funktioner: Jämfört med andra verktyg i kategorin erbjuder den färre avancerade funktioner.
 • Daterat gränssnitt: Dess användargränssnitt kan verka lite föråldrat, vilket ger en mindre tilltalande visuell upplevelse.

39. Outlook Transfer Mbox till Outlook Transfer

Outlook Transfer MBOX till PST Converter är ett avancerat verktyg speciellt utformat för smidig och enkel MBOX till PST-konvertering. Tack vare dess snabba hastighet kan användare snabbt konvertera most MBOX-filer på kortare tid. Detta verktyg är också superanvändarvänligt, optimalt för både tekniska och icke-tekniska användare.

Outlook Transfer Mbox till PST Converter

39.1 Fördelar

 • Snabb omvandlingshastighet: Ett av de snabbaste konverteringsverktygen från MBOX till PST som finns, erbjuder snabb handläggningstid.
 • Automatisk detektion: Kan automatiskt identifiera platsen för MBOX-filen, vilket gör det lättare för användarna.
 • Enkelt gränssnitt: Verktyget har ett lättanvänt gränssnitt som låter användare hantera konverteringsprocessen bekvämt.
 • Noggrannhet: Verktyget upprätthåller integriteten för e-postformateringen och mappstrukturen, vilket säkerställer noggrannhet i konverteringar.

39.2 Nackdelar

 • Ingen gratis provperiod: Till skillnad från vissa av sina konkurrenter erbjuder den inte en gratis provperiod, vilket kan avskräcka vissa potentiella användare.
 • Begränsad support: Kundsupport är enligt uppgift mindre lyhörd och tillgänglig jämfört med konkurrenterna.
 • Enstaka fel: Användare har rapporterat enstaka programkrascher, särskilt när de hanterar stora MBOX-filer.

40. vMail MBOX till PST Converter

vMail MBOX till PST Converter är ett mångfacetterat verktyg som underlättar utmaningen att konvertera MBOX-filer till PST. Den stöder en mängd e-postklienter inklusive Thunderbird, Eudora, Pocomail, Seamonkey och mer. Det skyddar dataintegriteten under konverteringen, vilket säkerställer en sömlös användarupplevelse.

vMail MBOX till PST Converter

40.1 Fördelar

 • Stöder batchkonvertering: Det tillåter användare att konvertera flera MBOX-filer samtidigt, vilket sparar värdefull tid och ansträngning.
 • Flera filformat: Förutom PST stöder den konvertering till EML, MSG, EMLX, HTML, PDF, och andra format, som erbjuder ett mångsidigt tillvägagångssätt.
 • Upprätthåller original mappstruktur: Verktyget behåller den ursprungliga strukturen och höjdenrarchy av brevlådorna sidost-omvandling.
 • Ingen storleksbegränsning: Det kan hantera ett obegränsat antal MBOX-filer utan storleksbegränsning, vilket gör det till ett idealiskt verktyg för storskaliga konverteringar.

40.2 Nackdelar

 • Komplext gränssnitt: Gränssnittet kan verka alltför komplext för icke-tekniska användare, vilket leder till problem med användarupplevelsen.
 • Fördröjning i konvertering: Konverteringen av stora filer tar ofta lång tid, vilket kan vara ett problem för tidskänsliga uppgifter.
 • Begränsningar för gratis provperiod: Den kostnadsfria testversionen av verktyget har flera begränsningar och erbjuder inte full funktionalitet.

41. DRS Softech MBOX till PST-omvandlare

DRS Softech MBOX till PST Converter är ett robust verktyg konstruerat för att konvertera MBOX-filer till PST på ett snabbt och enkelt sätt. Det låter användare konvertera e-postmeddelanden, bilagor, utkast, anteckningar och hela brevlådedata effektivt. Det stöder en mängd e-postklienter, vilket gör det till ett mångsidigt val för användare.

DRS MBOX till PST Converter

41.1 Fördelar

 • Brett utbud av kompatibilitet: Stöder ett brett utbud av MBOX-baserade e-postklienter som förbättrar dess universella tilltal.
 • Dataintegritet: Säkerställer att e-postmeddelanden, bilagor, utkast etc. konverteras korrekt utan några ändringar av originaldata.
 • Batchkonvertering: Erbjuder funktionen att konvertera flera MBOX-filer samtidigt, vilket gör processen mer effektiv.
 • Förhandsgranska före konvertering: Tillåter användare att förhandsgranska data innan de påbörjar konverteringen, vilket ger större kontroll över processen.

41.2 Nackdelar

 • Customer Support: Vissa användare har rapporterat att kundsupporten är trög, vilket orsakar förseningar i att få problem lösta.
 • Ingen gratisversion: Det finns ingen gratisversion tillgänglig som begränsar användarna från att testa dess effektivitet innan de köper.
 • Hastighet: När du utför konverteringar av stora MBOX-filer kan verktyget vara långsamt vilket kan avskräcka vissa användare.

42. SysInspire MBOX Converter

SysInspire MBOX Converter är ett omfattande verktyg utformat för att underlätta sömlös konvertering av MBOX-filer till PST. Det utökar kompatibiliteten till att omfatta most MBOX-baserade e-postklienter och levererar precision i datakonvertering, vilket säkerställer att inga detaljer är lost i processen.

SysInspire MBOX till PST Converter

42.1 Fördelar

 • Effektiv konvertering: Det garanterar en effektiv konverteringsprocess samtidigt som den säkerställer att dataintegriteten bevaras.
 • Bred kompatibilitet: Den är kompatibel med ett stort antal MBOX-baserade e-postklienter, vilket ger bred användbarhet.
 • Användarvänligt gränssnitt: Verktyget är lätt att använda, vilket gör att både tekniska och icke-tekniska användare kan arbeta med det bekvämt.
 • Förhandsgranskningsalternativ: Den visar en förhandsvisning av MBOX-filinnehållet före konvertering, vilket underlättar en mer kontrollerad och exakt konverteringsprocess.

42.2 Nackdelar

 • Låg hastighet: När det gäller att hantera större MBOX-filer uppvisar verktyget en långsammare konverteringshastighet, vilket kan leda till förseningar i tidskänsliga uppgifter.
 • Begränsad gratisversion: Den kostnadsfria testversionen har vissa begränsningar, vilket uppmuntrar behovet av den betalda versionen med full åtkomst för fullständig funktionstillgänglighet.
 • Customer Support: Dess kundsupport kan ibland vara långsam med att svara på problem, vilket kan vara problematiskt.

43. Vartika MBOX till PST-omvandlare

Vartika MBOX till PST Converter är ett robust verktyg avsett att effektivisera processen för konvertering av MBOX till PST. Den fanerar ett brett utbud av MBOX-baserade e-postklienter och erbjuder en fantastisk funktionsuppsättning, inklusive att bevara den ursprungliga strukturen, tillåta batchkonverteringar och säkerställa datakonvertering av hög kvalitet.

Vartika MBOX till PST Converter

43.1 Fördelar

 • Bevarar den ursprungliga strukturen: Säkerställer den ursprungliga hierarchy och struktur på e-post och brevlådor hålls intakta efter konverteringen.
 • Batchkonvertering: Det tillåter användare att konvertera flera MBOX-filer samtidigt, vilket sparar tid och gör storskaliga konverteringar mer hanterbara.
 • Lätt att använda gränssnitt: Detta verktyg erbjuder ett rent, användarvänligt gränssnitt, vilket gör processen enklare för användare på alla nivåer.
 • Flera exportalternativ: Erbjuder möjligheten att exportera MBOX-filer till andra format, såsom EML, MSG, HTML, förutom PST.

43.2 Nackdelar

 • Ingen gratis provperiod: Till skillnad från vissa konkurrenter erbjuder det här verktyget ingen gratis provperiod, vilket kan avskräcka potentiella användare.
 • Costly: Det är relativt costjämfört med konkurrenter, vilket kan vara en nackdel för användare med en stram budget.

44. Kernel MBOX till PST Converter

Kernel MBOX to PST Converter är ett kraftfullt verktyg som optimerar MBOX till PST-konverteringar. Den stöder över 20 MBOX e-postklienter, vilket möjliggör ett brett utbud av konverteringar. Utöver sin primära funktion erbjuder den ytterligare verktyg som avancerad filtrering och selektiv konvertering, vilket gör det till ett mångsidigt val.

Kernel MBOX till PST Converter

44.1 Fördelar

 • Avancerad filtrering: Det erbjuder sofistikerade filtreringsalternativ, vilket gör det möjligt för användare att selektivt konvertera e-postmeddelanden baserat på specifika parametrar.
 • Bred support: Stöder över 20 MBOX e-postklienter – inklusive Thunderbird, Apple Mail och andra – vilket gör det applicable för en bred publik.
 • Förhandsgranskningsalternativ: Tillåter förhandsgranskning av MBOX-fildetaljer före konvertering, vilket säkerställer noggrannhet i konverteringsprocessen.
 • Flera exportalternativ: Förutom PST stöder den andra format som DBX, EML och MSG, vilket förstärker verktygets mångsidighet.

44.2 Nackdelar

 • Prissättning: Cost av programvaran är något högre än många andra liknande verktyg.
 • Ingen gratisversion: Den erbjuder inte en helt gratis version, även om den tillhandahåller en demoversion med begränsad funktion.
 • Komplext gränssnitt: Gränssnittet kan verka lite komplext för nybörjare eller icke-tekniska användare.

45. Cigati MBOX till PST-omvandlare

Cigati MBOX to PST Converter är en end-to-end-lösning för effektiv och säker konvertering av MBOX-filer till PST. Det här verktyget stöder ett brett utbud av MBOX-baserade e-postklienter och har en funktionsuppsättning som säkerställer ingen dataförlust och ger alternativ för selektiv konvertering.

Cigati MBOX till PST Converter

45.1 Fördelar

 • Selektiv konvertering: Det ger ett alternativ för selektiv konvertering där användare kan välja specifika mappar för konvertering, vilket ger mer kontroll över processen.
 • Support för alla MBOX-baserade e-postklienter: Verktyget stöder alla populära MBOX-e-postklienter, inklusive Mozilla Thunderbird, Apple Mail, etc.
 • Sparar konverterade filer: Det finns ett alternativ att spara de konverterade MBOX-filerna till en ny PST-fil eller befintlig PST-fil.
 • Förhindrar dataförlust: Det säkerställer ingen dataförändring eller förlust under konverteringsprocessen, och behåller den ursprungliga formateringen och höjdenrarchy.

45.2 Nackdelar

 • Långsam omvandlingsfrekvens: Konverteringshastigheten är relativt långsammare för större filer, vilket potentiellt kan hindra effektiviteten i rejäla konverteringsuppgifter.
 • Begränsad gratisversion: Den kostnadsfria demoversionen ger tillgång till begränsade funktioner och begränsad mängd datakonvertering.
 • Kräver Outlook: Det kräver att MS Outlook är installerat på systemet för att spara filer i PST-format, vilket kan vara ett hinder för dem som saknar programvaran.

46. ​​MailsClick MBOX to PST Converter

MailsClick MBOX till PST Converter är ett formidabelt verktyg inom området för e-postkonverteringsprogram. Det är känt för sin styrka i att konvertera MBOX-filer till PST-format utan att hämma dataintegriteten. Det är inte bara kapabelt att konvertera enskilda filer, utan det hanterar också effektivt konverteringen av bulk-MBOX-filer, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för både personligt och affärsmässigt bruk.

MailsClick MBOX to PST Converter

46.1 Fördelar

 • Snabb omvandling: Det här verktyget har en anmärkningsvärd hastighet när det gäller att konvertera MBOX-filer till PST, vilket gör det möjligt för användare att spara dyrbar tid.
 • Förhandsgranskningsfunktion: MailsClick MBOX till PST Converter ger en praktisk förhandsgranskningsfunktion för användare att kontrollera data före faktisk konvertering, vilket säkerställer noggrannhet och transparens.
 • Exakta omvandlingar: Det här verktyget upprätthåller dataintegriteten under konverteringen, vilket garanterar högkvalitativ utdata utan förvrängningar eller förlust av information.
 • Hög kompatibilitet: Konverteraren är kompatibel med alla MS Outlook-versioner och stöder MBOX-filer från flera e-postklienter, vilket förbättrar dess användbarhet.

46.2 Nackdelar

 • Premiumfunktioner cost: Även om omvandlaren har en gratis testversion, kräver tillgång till premiumfunktioner köp vilket kan vara ett hinder för budgetmedvetna användare.
 • Brist på flerspråkigt stöd: Frånvaron av flerspråkig support kan orsaka svårigheter för icke-engelsktalande användare att utnyttja verktygets funktioner.

47. Turgs MBOX till PST Converter

Turgs MBOX till PST Converter är en robust mjukvarulösning utformad för att underlätta sömlös övergång av MBOX-filer till PST. Detta verktyg ger ett användarvänligt gränssnitt som gör konvertering tillgänglig även för dem med begränsad teknisk expertis. Förutom PST stöder den också konvertering till många andra filformat för e-postklienter, vilket framhäver dess mångsidighet.

Turgs MBOX till PST Converter

47.1 Fördelar

 • Lätt att använda: Med ett rent och användarvänligt gränssnitt tar Turgs förvirringen ur MBOX till PST-konvertering.
 • Flera filformat: Bortsett från PST, stöder detta verktyg konvertering till EML, MSG, PDF, HTML och andra format, vilket ytterligare förbättrar dess användbarhet.
 • Massomvandling: Detta verktyg kan hantera konverteringen av flera MBOX-filer samtidigt, vilket sparar tid och ansträngning.
 • Flera e-postklienter: Turgs MBOX till PST Converter stöder MBOX-filer från ett brett utbud av e-postklienter, vilket gör den mycket kompatibel.

47.2 Nackdelar

 • Gratis versionsbegränsningar: Även om en gratisversion är tillgänglig har den vissa begränsningar. Den obegränsade konverteringsfunktionen är endast reserverad för den betalda versionen.
 • Komplex för nybörjare: Trots ett användarvänligt gränssnitt kan förstagångsanvändare tycka att mångfalden av funktioner är lite överväldigande.

48. EmailDoctor MBOX till PST Converter

EmailDoctor MBOX till PST Converter utmärker sig som ett pålitligt e-migreringsverktyg som ger en säker och snabb lösning för att konvertera MBOX-filer till PST-format. Med sina avancerade algoritmer säkerställer detta verktyg skyddet och noggrannheten för dina data under hela processen.

EmailDoctor MBOX till PST Converter

48.1 Fördelar

 • Datasäkerhet: EmailDoctor har sitt rykte för säker hantering av data, vilket säkerställer ingen förlust eller ändringar av din meningsfulla information under konverteringsprocessen.
 • Selektiv konvertering: Detta verktyg underlättar valet av specifika brevlådor eller meddelanden som ska konverteras, vilket ger användarna en högre nivå av kontroll och bekvämlighet.
 • Högpresterande: Med sin toppmoderna teknik ger EmailDoctor snabba omvandlingar utan att offra kvaliteten på resultatet.
 • Användarvänligt gränssnitt: Det enkla, intuitiva gränssnittet minskar inlärningskurvan och gör det möjligt för både tekniska och icke-tekniska användare att använda verktyget effektivt.

48.2 Nackdelar

 • Förutsägbart gränssnitt: Vissa användare kanske tycker att verktygets gränssnitt är något vanligt och saknar avancerade anpassningsalternativ.
 • Costly Licens: Även om verktyget erbjuder en gratis utvärdering, är alla funktioner endast tillgängliga post-köp, med deras licensavgifter som är högre än vissa konkurrerande verktyg.

49. Gratis Converter App MBOX to PST Converter

Free Converter App MBOX to PST Converter är ett webbaserat konverteringsverktyg som gör processen att omvandla MBOX-filer till PST enkel och fri från cost. Dess onlinekaraktär innebär inga nedladdningar eller installationer, vilket kan vara tilltalande för dem som söker en snabb, problemfri konverteringsupplevelse.

Gratis Converter App MBOX till PST Converter

49.1 Fördelar

 • Cost-Effektiv: Som namnet antyder tar det här verktyget inga avgifter, vilket gör det till ett utmärkt alternativ för privatpersoner eller företag med en stram budget.
 • Webbaserat: Verktyget tillåter konverteringar direkt i webbläsaren, vilket eliminerar behovet av nedladdningar eller installationer av programvara.
 • Användarvänlig: Det enkla gränssnittet och de enkla stegen underlättar konverteringar utan att det krävs någon teknisk expertis.
 • Ingen registrering: Verktyget kräver inte att användare registrerar sig eller skapar ett konto för konverteringar, vilket skapar en snabb och effektiv användarupplevelse.

49.2 Nackdelar

 • Internetberoende: Eftersom det är ett onlineverktyg måste användare ha stabilt höghastighetsinternet för smidiga konverteringar, vilket kan vara ett hinder i områden med dålig anslutning.
 • Begränsad filstorlek: Free Converter App begränsar storleken på filen som kan konverteras, vilket innebär utmaningar när man hanterar stora MBOX-filer.
 • Inga avancerade funktioner: Verktyget tillhandahåller inte avancerade funktioner som selektiv konvertering eller batchkonvertering, vilket begränsar dess användbarhet för mer komplexa migreringsbehov.

50. A2Z-migreringar för MBOX till PST

A2Z Migrations för MBOX till PST står som ett formidabelt verktyg inom området för e-postmigreringsprogram. Dess förmåga att konvertera MBOX-filer till PST-format utan att kompromissa med datas originalitet är det som skiljer detta verktyg från andra. Den prisas för sin noggrannhet, mångsidighet och tidseffektiva funktion.

A2Z Migrations MBOX till PST

50.1 Fördelar

 • Djupgående konverteringar: Det här verktyget upprätthåller en hög noggrannhet vid konverteringar, bevarar datas ursprungliga struktur och säkerställer att ingen dataförlust inträffar.
 • Förhandsgranskningsfunktion: Verktyget tillhandahåller en förhandsgranskningsfunktion som gör att alla postförsändelser kan ses innan den faktiska konverteringen, och därmed bibehåller transparens.
 • Batchkonvertering: A2Z Migrations möjliggör konvertering av många MBOX-filer samtidigt, vilket sparar tid och gör det lämpligt för storskaliga konverteringar.
 • Stöder flera klienter: Denna omvandlare har hög kompatibilitet och stöder MBOX-filer från olika e-postklienter.

50.2 Nackdelar

 • Cost-förbjudande för vissa: Medan verktyget tillhandahåller en demoversion, för att låsa upp alla anmärkningsvärda funktioner, måste man köpa den fullständiga versionen, vilket kan falla tungt på användare med budgetbegränsningar.
 • Brist på onlinesupport: A2Z Migrations kräver mjukvaruinstallation, till skillnad från flera webbaserade verktyg, som kan ses som en flaskhals av vissa användare.

51. WholeClear MBOX till PST Converter

WholeClear MBOX till PST Converter är en pålitlig och kraftfull mjukvarulösning avsedd för effektiv e-postmigrering. Kategoriserat efter dess användarvänliga gränssnitt, säkerställer detta omvandlingsverktyg en enkel konverteringsprocess. Den har höghastighetsprestanda utan att offra datakvalitet, vilket gör det till ett pålitligt val för användare som söker effektiva och korrekta konverteringar.

WholeClear MBOX till PST Converter

51.1 Fördelar

 • Höghastighetsomvandlingar: WholeClear-verktyget är känt för sin snabba omvandlingshastighet. Detta gör det möjligt för användare att spara avsevärd tid under e-postmigreringsprocessen.
 • Bevarar dataintegritet: Detta verktyg bibehåller den ursprungliga formateringen och strukturen för data under konverteringsprocessen, vilket säkerställer att ingen förlust eller förvrängning av data inträffar.
 • Batchkonvertering: Verktyget stöder samtidig konvertering av flera MBOX-filer, vilket ytterligare sparar tid och förbättrar produktiviteten.
 • Bred kompatibilitet: Dess kapacitet att stödja flera e-postklienter som använder MBOX-format ökar dess tillämpningcabilitet och användbarhet.

51.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Även om det ger en gratis testversion, är många funktioner reserverade för premiumutgåvan, vilket kan avskräcka vissa användare.
 • Brist på onlineversion: Avsaknaden av en webbaserad version innebär att användarna måste ladda ner och installera programvaran, vilket kan vara obekvämt för vissa.

52. RecoveryTools MBOX till PST Converter

RecoveryTools MBOX till PST Converter är ett mycket effektivt verktyg designat för säkra och robusta e-postkonverteringar. Den stöder konvertering av enstaka eller flera MBOX-filer till PST-format, vilket gör det till ett pålitligt val för både enskilda och företagsanvändare. Med ett modernt, användarvänligt gränssnitt är programvaran utformad för att effektivisera processen för e-postmigrering för användare på alla nivåer.

RecoveryTools MBOX till PST Converter

52.1 Fördelar

 • Underhåll mapp Hierarchy: Programvaran bevarar det ursprungliga arrangemanget av filer och mappar, vilket säkerställer ingen förvirring eller dataförlust sost-omvandling.
 • Filteralternativ: Det tillåter specifikt urval av filer eller mappar, vilket ger kontroll och bekvämlighet för användaren under konverteringen.
 • Stöder flera klienter: Det här verktyget är mångsidigt för att stödja MBOX-filer från en mängd olika e-postklienter, vilket gör det brett applicabdem.
 • Användarvänligt gränssnitt: Dess rena och enkla gränssnitt tillåter användare att enkelt navigera och använda verktyget med minimal teknisk kunskap.

52.2 Nackdelar

 • Betalversion krävs för full åtkomst: Även om det erbjuder en gratis provperiod, är hela svit av funktioner endast tillgänglig i den betalda versionen.
 • Ingen onlineversion: Frånvaron av en webbläsarbaserad version kräver att användarna laddar ner och installerar programvaran, vilket kanske inte är idealiskt för alla användare.

53. Corbett Software MBOX till PST Converter

Corbett Software MBOX till PST Converter är ett avancerat verktyg skräddarsytt för effektiv e-postmigrering. Dess utmärkande attribut är förmågan att sömlöst byta MBOX-filer till PST-format samtidigt som dataens äkthet bibehålls. Med ett intuitivt gränssnitt och solid prestanda säkerställer detta omvandlingsverktyg att konverteringsprocessen är smidig och korrekt.

Corbett Software MBOX till PST Converter

53.1 Fördelar

 • impeccabnoggrannhet: Corbett Software-omvandlaren bibehåller en hög nivå av noggrannhet under omvandlingsprocessen och håller datas äkthet intakt.
 • Konvertering av flera filer: Det möjliggör masskonvertering av MBOX-filer, vilket ger effektivitet och snabbhet till processen.
 • Bred kompatibilitet: Verktyget stöder MBOX-filer från ett stort antal e-postklienter, vilket utökar dess användarbas.
 • Användarvänligt gränssnitt: Med ett enkelt, intuitivt gränssnitt är verktyget lättnavigerat för användare med begränsade tekniska färdigheter.

53.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Även om det erbjuder en gratis provperiod, är hela uppsättningen funktioner endast tillgänglig i den betalda versionen.
 • Nödvändighet för mjukvaruinstallation: Avsaknaden av en onlineversion kräver att programvaran laddas ner och installeras, vilket kan vara obekvämt för vissa användare.

54. Gladwev Software MBOX till PST Converter

Gladwev Software MBOX to PST Converter är ett toppskiktsverktyg som utmärker sig när det gäller e-postkonvertering. Den ger snabb och effektiv konvertering från MBOX till PST-format utan att kompromissa med dataintegriteten och utmärker sig för sin tillförlitlighet. Det sätter en hög standard när det gäller hastighet, anpassningsförmåga och användarupplevelse i konverteringsprocessen.

Gladwev MBOX till PST Converter

54.1 Fördelar

 • Dataintegritet: Gladwev säkerställer en hög grad av datasäkerhet under konverteringen, bevarar den ursprungliga strukturen och icke-förändring av information.
 • Batchkonvertering: Verktyget möjliggör konvertering av flera MBOX-filer i ett försök, vilket gör det till en tidseffektiv lösning.
 • Stödjer olika kunder: Den visar hög kompatibilitet och stöder MBOX-filer från flera e-postklienter.
 • Användarvänlig : Dess rena design och intuitiva gränssnitt gör den extremt användarvänlig, vilket gör att även de med begränsad teknisk expertis kan använda den bekvämt.

54.2 Nackdelar

 • Cost Faktor: Även om det erbjuder en gratis provperiod, är full tillgång till alla funktioner endast tillgänglig i den betalda versionen, som kanske inte passar in i allas budget.
 • Programvaruinstallation krävs: Avsaknaden av en onlineversion kräver nedladdning och installation av programvaran, vilket kan vara problematiskt för vissa användare.

55. Yota MBOX till PST Converter

Yota MBOX to PST Converter är en skicklig, högpresterande programvara dedikerad till säker konvertering av MBOX-filer till PST-format. Den prioriterar dataintegritet och har ett extremt användarcentrerat gränssnitt. Höghastighetskonvertering tillsammans med utmärkt stöd för en mängd e-postklienter placerar Yota före på listan över önskvärda konverteringsverktyg.

Yota MBOX Converter

55.1 Fördelar

 • Datasäkerhet: Yota garanterar säkerheten för dina data under hela konverteringsprocessen, och säkerställer att ingen information är lost eller ändrats.
 • Selektiv konvertering: Det tillåter användare att konvertera specifika filer eller mappar enligt deras krav, vilket ger en hög grad av användarkontroll.
 • Snabbt och effektivt: Verktyget har en höghastighetskonverteringsprocess utan att offra kvaliteten eller noggrannheten i överföringen.
 • Användarvänlig: Gränssnittet är designat för användbarhet, vilket gör verktyget tillgängligt för användare med varierande tekniska kapacitet.

55.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Dess kostnadsfria provperiod kommer med vissa begränsningar, full åtkomst är endast tillgänglig post-inköp.
 • Beroende på lokal installation: Yota kräver mjukvaruinstallation, till skillnad från vissa verktyg som fungerar online, vilket kan vara ofördelaktigt i specifika scenarier.

56. 4n6 MBOX till PST Converter

4n6 MBOX till PST Converter är ett innovativt verktyg designat för att tillhandahålla en pålitlig lösning för konvertering av MBOX-filer till PST-format. Denna programvara lägger tonvikt på att bibehålla dataintegritet under hela konverteringsprocessen. Med ett vänligt gränssnitt i kombination med snabb prestanda, underlättar det en enkel övergång från MBOX till PST-filer.

Forensik MBOX till PST Converter

56.1 Fördelar

 • Datanoggrannhet: 4n6 säkerställer att datanoggrannheten bibehålls under hela konverteringsprocessen, vilket förhindrar förlust eller felplacering av all information.
 • Batchkonvertering: Den kan hantera samtidig konvertering av en mängd MBOX-filer, vilket förbättrar effektiviteten och användarens produktivitet.
 • Kompatibilitet: Det här verktyget är anmärkningsvärt för att stödja olika e-postklienter som använder MBOX-formatet, vilket breddar dess användningsområde.
 • Intuitivt gränssnitt: Med användarupplevelse i grunden, säkerställer den instinktiva designen av 4n6 att verktyget kan användas av både nybörjare och avancerade användare.

56.2 Nackdelar

 • Åtkomstbegränsningar: Även om det erbjuder en gratis testversion, är full funktionstillgång endast tillgänglig efter köp av programvaran.
 • Ingen webbtjänst tillgänglig: Frånvaron av en onlineversion innebär att användare måste installera programvaran på sin lokala enhet, vilket kan vara obekvämt baserat på individuella omständigheter.

57. AxBlaze MBOX till PST-omvandlare

AxBlaze MBOX to PST Converter är en fristående programvara som underlättar konverteringen av MBOX-filformat till PST för direkt import till MS Outlook. Verktyget stöder MBOX-filer från olika e-postklienter som Thunderbird, Eudora, SeaMonkey och mer. Förutom enkel och användarvänlig design betonar verktyget även datasäkerhet och noggrannhet under hela konverteringsprocessen.

AxBlaze MBOX till PST Converter

57.1 Fördelar

 • Effektivitet: Verktyget erbjuder snabba och exakta konverteringar från MBOX till PST utan dataförlust.
 • Stödjer många kunder: AxBlaze stöder MBOX-filer från PocoMail, AppleMail, Thunderbird, Spicebird, SeaMonkey och mer.
 • Användarvänligt gränssnitt: Mjukvarudesignen är självförklarande och lätt att använda, även för icke-tekniska användare.

57.2 Nackdelar

 • Brist på teknisk support: Användare har rapporterat fall där det var svårt att lösa problem på grund av dålig kundsupport.
 • Pris: Trots dess funktioner kan vissa användare anser att verktyget är lite dyrt för vad det erbjuder.
 • Kompatibilitet: Vissa användare har stött på kompatibilitetsproblem med nyare Windows-versioner som Windows 10.

58. BitVare MBOX till PST-omvandlare

BitVare MBOX till PST Converter är ett skickligt och dedikerat verktyg utformat för att konvertera MBOX-filer till PST utan att påverka originaldata. Oavsett om du har att göra med enskilda filer eller större datasamlingar, har det här verktyget förmågan att hantera konverteringsprocessen effektivt. Programvaran stöder också ett brett utbud av MBOX-baserade e-postklienter.

BitVare MBOX till PST Converter

58.1 Fördelar

 • Massomvandling: BitVare har kapacitet att hantera stora filstorlekar, vilket möjliggör masskonvertering av MBOX-filer till PST.
 • Diverse kundsupport: Verktyget stöder MBOX-filer från många olika källor inklusive Thunderbird, Eudora, Mac Mail, etc.
 • Dataintegritet: Programvaran säkerställer att den ursprungliga strukturen för dina e-postmeddelanden behålls, vilket bevarar dataintegriteten under konverteringen.

58.2 Nackdelar

 • Begränsad gratis provperiod: Gratisversionen har en gräns för antalet filer som kan konverteras.
 • Komplext användargränssnitt: Vissa användare kan tycka att gränssnittet är mindre intuitivt, vilket gör konverteringsprocessen lite komplex.
 • Brist på avancerade funktioner: Vissa användare har rapporterat en brist på avancerade funktioner som några av konkurrentverktygen tillhandahåller.

59. Fileproinfo MBOX till PST Converter

Fileproinfo MBOX to PST Converter är ett fritt tillgängligt webbverktyg som syftar till att tillhandahålla användarvänliga konverteringar av MBOX-filer till PST. Det här onlineverktyget är utformat för att vara enkelt att använda och kräver inte nedladdning eller installation av någon programvara. Den är idealisk för användare som är i behov av snabba och smärtfria engångsöverföringar av e-postdata.

Fileproinfo MBOX till PST Converter

59.1 Fördelar

 • Webbaserat: Eftersom det är ett onlineverktyg kräver det ingen programvaruinstallation, vilket gör det bekvämt för användare med begränsade systemresurser.
 • Lätt att använda: Fileproinfo har ett enkelt och användarvänligt gränssnitt som möjliggör en smidig konverteringsprocess.
 • Cost-effektiv: Som ett gratis webbverktyg ger det acost-effektiv lösning för tillfälliga eller engångskonverteringar.

59.2 Nackdelar

 • Begränsad funktionalitet: Som ett webbverktyg saknar det några av de avancerade funktioner som dedikerade mjukvarulösningar tillhandahåller.
 • Datasäkerhetsproblem: Att ladda upp känsliga e-postfiler till ett webbverktyg kanske inte är idealiskt för användare som är oroliga för datasekretess och säkerhet.
 • Beroende på internetanslutning: Verktygets effektivitet är knuten till kvaliteten på din internetanslutning. Eventuella anslutningsproblem kan påverka konverteringsprocessen negativt.

60. Recoveryfix för MBOX till PST

Recoveryfix för MBOX till PST är ett konverteringsverktyg som är utformat för att säkra och förenkla processen för att migrera data från MBOX till PST. Avsedd för effektivitet och noggrannhet, kan programvaran hantera datafiler från många MBOX-stödda e-postklienter och konvertera dem till MS Outlook-förberedda PST-filer.

Recoveryfix MBOX till PST Converter

60.1 Fördelar

 • Support för flera klienter: Det kan effektivt konvertera MBOX-filer från över 20 e-postklienter, inklusive Thunderbird, Spicebird, AppleMail och andra.
 • Förhandsgranskningsfunktion: Användare kan förhandsgranska sina data före den faktiska konverteringen, vilket ger en extra säkerhet under processen.
 • Dataintegritet: Verktyget betonar att underhålla mappenrarchy och övergripande sammansättning av dina e-postmeddelanden under konverteringen.

60.2 Nackdelar

 • Pris: Produkten är ganska dyr, vilket kan vara ett stort bakslag för vissa potentiella användare.
 • Gränssnitt: Trots dess funktionalitet är designgränssnittet inte så intuitivt som vissa användare skulle vilja.
 • Customer Support: Vissa användare har klagat på lyhördheten och effektiviteten hos företagets tekniska support.

61. MailsGen MBOX till PST Converter

MailsGen MBOX till PST Converter är ett verktyg dedikerat till att säkert och effektivt omvandla MBOX-filer till PST-format. Lämplig för olika MBOX-stödda klienter, denna programvara säkerställer bevarandet av datasammansättningen under konverteringen, upprätthåller både bilagor och ursprungliga e-postelement.

MailsGen MBOX till PST Converter

61.1 Fördelar

 • Dataintegritet: MailsGen upprätthåller den ursprungliga strukturen och delarna av e-postmeddelandena under konverteringen, vilket säkerställer att ingen dataförlust.
 • Satsvis bearbetning: Det här verktyget stöder konvertering av flera MBOX-filer till PST samtidigt, vilket hjälper användare att spara värdefull tid.
 • Användarvänligt gränssnitt: Utformningen av verktyget är förenklad och intuitiv, vilket gör det enkelt för användare att navigera genom konverteringsprocessen.

61.2 Nackdelar

 • Begränsad gratis provperiod: Den kostnadsfria testversionen av programvaran har vissa begränsningar och tillåter inte full tillgång till funktioner.
 • Cost: Det övergripande cost av programvaran kan anses vara hög jämfört med liknande verktyg på marknaden.
 • Prestanda: Vissa användare har rapporterat långsammare konverteringshastigheter än genomsnittet, särskilt när de hanterar större MBOX-filer.

62. SysKare MBOX till PST Converter

SysKare MBOX till PST Converter är ett mångsidigt verktyg designat för att sömlöst konvertera MBOX-filer från en mängd olika e-postklienter till lättillgängliga PST-filer. Samtidigt som den fokuserar på snabba och exakta omvandlingar, stöder programvaran också olika utdataformat, vilket ger användarna mer flexibilitet.

SysKare MBOX till PST Converter

62.1 Fördelar

 • Flera utmatningsalternativ: Förutom PST stöder verktyget flera andra utdataformat som EML, MSG, HTML, MHTML, vilket ger användarna mer flexibilitet.
 • Bred kundsupport: SysKare stöder MBOX-filer från flera e-postklienter, inklusive populära som AppleMail, OperaMail, Thunderbird och mer.
 • Massomvandling: Verktyget gör det möjligt för användare att konvertera flera MBOX-filer samtidigt, en fördelaktig funktion för företag och användare med stora datamängder.

62.2 Nackdelar

 • Komplext användargränssnitt: Programvarugränssnittet är lite komplext och kan utgöra en utmaning för icke-tekniska användare.
 • Cost: Verktyget är relativt dyrt jämfört med sina konkurrenter, vilket kan vara en nackdel för dem med en begränsad budget.
 • Customer Support: Det finns rapporter om otillräcklig kundsupport, vilket kan vara ett problem när man hanterar tekniska problem.

63. MailsSoftware MBOX till PST Converter

MailsSoftware MBOX to PST Converter är en funktionell mjukvarulösning som möjliggör migrering av MBOX-filer till PST-format. Det syftar till att tillhandahålla en säker och användarvänlig miljö för konverteringsprocessen. Verktyget har förmågan att hantera MBOX-filer från olika e-postklienter och konvertera dem utan att kompromissa med dataintegriteten.

MailsSoftware MBOX till PST Converter

63.1 Fördelar

 • Flera utdataformat: Det gör det möjligt att konvertera MBOX-filer till olika utdataformat, inklusive PST, EML, MSG, etc, vilket utökar användarnas möjligheter.
 • Dataintegritet: Verktyget bevarar den ursprungliga strukturen för e-postmeddelanden inklusive rubrikinformation, bilagor, inbäddade objekt under konvertering.
 • Förhandsgranskningsalternativ: MailsSoftware erbjuder en förhandsgranskningsfunktion för att tillåta användare att granska vald data innan konvertering påbörjas, vilket garanterar användarnas förtroende.

63.2 Nackdelar

 • Cost: Mjukvaran ligger i den övre delen av prisklassen jämfört med liknande lösningar på marknaden.
 • Gränssnitt: Trots dess funktioner rapporterade vissa användare att användargränssnittet var lite rörigt och mindre intuitivt.
 • Långsam bearbetning: Användare har rapporterat långsammare bearbetningshastighet jämfört med andra MBOX till PST-konverteringsverktyg.

64. SysBud Software Solutions – MBOX till PST Converter

SysBud Softwares MBOX till PST Converter är byggd för att ge en kombination av hastighet, noggrannhet och effektivitet vid konvertering av MBOX-filer till PST-format. Förutom den grundläggande funktionaliteten erbjuder verktyget också en förhandsgranskningsfunktion och stöder konvertering av MBOX-filer från ett antal populära e-postklienter.

SysBud MBOX till PST Converter

64.1 Fördelar

 • Förhandsgranskningsfunktion: SysBuds lösning sticker ut med en förhandsgranskningsfunktion, som låter användare granska data innan de påbörjar konverteringsprocessen.
 • Obegränsad datakonvertering: Verktyget kan konvertera ett obegränsat antal MBOX-filer utan begränsningar, vilket gör det lämpligt för tunga användare.
 • Support för flera e-postklienter: Lösningen stöder konvertering av MBOX-filer från olika e-postklienter som Apple Mail, Thunderbird, Entourage, etc.

64.2 Nackdelar

 • Pris: Vissa användare har funnit att priset på konverteringsverktyget är över genomsnittet.
 • Användargränssnitt: Trots dess funktionalitet är gränssnittet inte särskilt användarvänligt, särskilt för nybörjare eller icke-tekniskt kunniga användare.
 • Långsam omvandlingstid: Vissa användare har rapporterat att konverteringstiden tenderar att öka med större filstorlekar.

65. ASPOSE MBOX till PST Online Converter

ASPOSE MBOX till PST Online Converter är en webb-hosted konverteringsverktyg designat för att hjälpa användare att konvertera MBOX-filer till PST utan att behöva installera programvara. Den erbjuder ett användarvänligt gränssnitt och enkel funktionalitet, vilket gör det lättillgängligt för användare med olika tekniska förmågor.

ASPOSE MBOX till PST Converter

65.1 Fördelar

 • Onlineverktyg: Som en webbaserad applikation sparar den användare från att ladda ner och installera programvara, vilket gör den lättillgänglig och bekväm.
 • Användarvänlighet: Verktyget har ett enkelt, lättanvänt gränssnitt som förenklar konverteringsprocessen för användarna.
 • Fri användning: Aspose erbjuder sina tjänster gratis, vilket gör det acost-Effektivt val för användare med tillfälliga konverteringsbehov.

65.2 Nackdelar

 • Internetberoende: Eftersom det är ett onlineverktyg är dess effektivitet beroende av internetanslutning, vilket kan påverka konverteringsprocessen.
 • Begränsade funktioner: Eftersom det inte har de förbättrade funktionerna som följer med installerad programvara, kan verktyget vara mindre effektivt för storskaliga konverteringar.
 • Datasäkerhet: Att ladda upp känslig e-postdata online kommer alltid med risk för dataintrång och hackingangrepp.

66. EdbMails MBOX till PST Converter

EdbMails MBOX till PST Converter är ett omfattande verktyg som hjälper användare att konvertera MBOX-filer till PST med precision och effektivitet. Utöver den väsentliga konverteringsfunktionen erbjuder verktyget avancerade funktioner som datafiltrering, bevarande av metadata och brett klientstöd.

EdbMails MBOX till PST Converter

66.1 Fördelar

 • Avancerade funktioner: EdbMails erbjuder avancerade alternativ såsom datafiltrering, som gör konverteringsprocessen mer förfinad och skräddarsydd efter användarens behov.
 • Databevarande: Under konverteringen bibehåller verktyget den ursprungliga strukturen, egenskaperna och metadata för e-postmeddelanden, vilket säkerställer dataintegritet.
 • Bred kundsupport: Det stöder MBOX-datafiler från flera e-postklienter, vilket gör det till ett mångsidigt val för omfattande källdata.

66.2 Nackdelar

 • Komplext gränssnitt: Gränssnittet kan vara något komplext för icke-tekniskt kunniga användare och nybörjare.
 • Långsam kundsupport: Vissa användare har rapporterat att kundhjälpen inte är så lyhörd eller effektiv som de förväntade sig.
 • Pris: Även om programvaran erbjuder avancerade funktioner är priset relativt högt vilket kan vara en avskräckande faktor för vissa användare.

67. SoftSpire MBOX Converter

SoftSpire MBOX Converter är ett verktyg som är speciellt utformat för att konvertera MBOX-filer till PST och andra format med precision. Förutom grundläggande konverteringstjänster erbjuder programvaran också funktioner som batchkonvertering och datafiltrering för att göra processen mer strömlinjeformad och användarvänlig.

SoftSpire MBOX till PST Converter

67.1 Fördelar

 • Flera utmatningsalternativ: SoftSpire tillhandahåller flera utmatningsalternativ som PST, EML, MSG och mer, vilket ger användarna en större grad av valmöjligheter och flexibilitet.
 • Datafiltrering: Verktyget erbjuder datafiltreringsalternativ som låter användare finjustera konverteringsprocessen efter deras specifika behov.
 • Batchkonvertering: För användare som arbetar med flera MBOX-filer erbjuder SoftSpire batchkonverteringsmöjligheter för att påskynda processen.

67.2 Nackdelar

 • Pris: Mjukvaran är dyrare än många av sina konkurrenter, vilket kan vara en begränsande faktor för potentiella användare.
 • Begränsad gratis provperiod: Den kostnadsfria testversionen har begränsad funktionalitet och ger inte full tillgång till alla funktioner i programvaran.
 • Teknisk support: Vissa användare har rapporterat mindre än önskvärda svarstider när de kontaktat kundtjänsten för hjälp.

68. Advik MBOX till PST Converter

Advik MBOX till PST Converter är ett professionellt verktyg designat främst för att underlätta konverteringar av MBOX-filer till PST-format. Detta verktyg är känt för sina avancerade funktioner och användarvänliga gränssnitt. Den stöder storskaliga konverteringar och levererar högkvalitativa resultat med precision. Verktyget är kompatibelt med flera e-postklienter som stöder MBOX-filer och ger framgångsrika konverteringsresultat utan förlust av data.

Advik MBOX till PST Converter

68.1 Fördelar

 • Stöder flera e-postklienter: Verktyget kan konvertera MBOX-filer från olika e-postklienter som Thunderbird, Pocomail, AppleMail och Eudora, bland andra, sömlöst.
 • Användarvänligt gränssnitt: Advik MBOX to PST Converter har ett enkelt och intuitivt gränssnitt. Denna kvalitet gör det enkelt för nybörjare att navigera och använda verktyget utan att behöva omfattande teknisk kunskap.
 • Massomvandling: Verktyget stöder konvertering av stora MBOX-filer. Den kan hantera masskonverteringar effektivt, vilket är en stor fördel för företag som behöver konvertera stora datamängder.
 • Dataintegritet: Medan du utför konverteringen behåller det här verktyget det ursprungliga formatet, strukturen och detaljerna i datan intakta. Detta garanterar säkerheten och integriteten för dina data.

68.2 Nackdelar

 • Cost: Jämfört med andra MBOX till PST-verktyg är det här något dyrare, vilket gör det mindre tillgängligt för privatpersoner eller småföretag med en stram budget.
 • Begränsad testversion: Testversionen av det här verktyget har några betydande funktionella begränsningar, vilket hindrar användare från att få en heltäckande förståelse av verktyget innan de köper det.

69. DailySoft MBOX till PST Converter

DailySoft MBOX till PST Converter är ett mångsidigt konverteringsverktyg utformat för att underlätta sömlös konvertering av MBOX-filer till PST-format. Det är känt för sin snabbhet och tillförlitlighet vid konvertering av postlådor från Thunderbird, PocoMail, Eudora och andra MBOX-baserade e-postklienter till Microsoft Outlook. Verktyget säkerställer säker och fullständig datakonvertering.

DailySoft MBOX till PST Converter

69.1 Fördelar

 • Höghastighetskonvertering: DailySoft MBOX till PST Converter är känt för sin snabba konverteringsprocess. Således är tidseffektivitet en av dess anmärkningsvärda fördelar, särskilt för företag med stora datamängder.
 • Avancerade datafiltreringsalternativ: Verktyget ger möjlighet att utföra selektiv konvertering baserat på specifika filter som datum, avsändare, mottagare, ämnesrad, etc. Denna funktion kan hjälpa till att sortera och organisera dina e-postmeddelanden effektivt.
 • Underhåller hierarchik struktur: Medan omvandlingen utförs behåller omvandlaren den ursprungliga e-postenrarchical struktur intakt, vilket i hög grad kan hjälpa till att hitta specifika e-postmeddelanden eller mappar sost omvandling.

69.2 Nackdelar

 • Komplext GUI: Gränssnittet för DailySoft-omvandlaren kan vara lite komplext för användare utan teknisk bakgrund, vilket potentiellt kan leda till svårigheter med navigering och användning.
 • Begränsad kundsupport: Vissa användare har klagat på att ångra respons eller försenad hjälp med kundsupport. Detta kan vara problematiskt, särskilt när man hanterar stora datakonverteringar eller stöter på problem under processen.

70. ReliefJet Essentials MBOX till PST-omvandlare

ReliefJet Essentials MBOX till PST Converter är en pålitlig och användarvänlig programvara designad för effektiv konvertering av MBOX-filer till PST. Den tillgodoser både individuella och företags behov och erbjuder en rad justeringar och inställningar för att anpassa konverteringsprocessen. Verktyget är känt för sin noggrannhet, snabbhet och förmåga att hantera stora datamängder utan att kompromissa med kvaliteten.

ReliefJet Essentials MBOX till PST Converter

70.1 Fördelar

 • Flexibilitet: ReliefJet Converter är ett flexibelt verktyg som tillåter användare att justera olika inställningar enligt deras preferenser. Denna förmåga att anpassa processen gör verktyget mycket mer användarvänligt.
 • Bulkkonvertering: Programvaran hanterar effektivt bulkkonverteringar, en mycket fördelaktig funktion för företag som hanterar en stor volym MBOX-filer som måste konverteras till PST.
 • Direktimport till Outlook: ReliefJet-verktyget ger en möjlighet att importera de konverterade PST-filerna direkt till Outlook, vilket förenklar hela processen.
 • Användarguide: Verktyget erbjuder en omfattande användarguide, vilket gör det enkelt för även icke-tekniska användare att enkelt navigera i programvaran.

70.2 Nackdelar

 • Cost kan vara oöverkomligt: Även om verktyget erbjuder en mängd funktioner, är det cost kan vara ett hinder för privatpersoner eller småföretag med budgetbegränsningar.
 • Begränsad funktionalitet i testversion: Testversionen av ReliefJet Converter erbjuder begränsad funktionalitet, vilket kanske inte ger en heltäckande förståelse av verktygets alla funktioner.

71. Software Impeiral MBOX Converter Tool

Software Impeiral MBOX Converter Tool är ett robust konverteringsverktyg designat för sömlös och effektiv konvertering av MBOX-filer till PST-format. Den är utrustad med avancerade algoritmer som säkerställer snabb och säker konvertering och håller dataintegriteten intakt. Verktyget är kompatibelt med flera MBOX-baserade e-postklienter som Thunderbird, Apple Mail och andra.

Programvara Impeiral MBOX till PST Converter Tool

71.1 Fördelar

 • Snabb och pålitlig: Software Imperial MBOX Converter-verktyget utmärker sig för sin snabbhet och tillförlitlighet vid konvertering. Denna funktion gör den idealisk för företag med tidsbegränsningar och stora datamängder.
 • Bevarande av dataintegritet: Verktyget säkerställer bevarandet av original e-postformatering, bilagor och rubriker, vilket innebär att dina data förblir precis som de var även efter konvertering.
 • Förhandsgranskningsfunktion: Software Impeiral MBOX Converter Tool erbjuder en förhandsgranskningsfunktion som låter användare se sina valda MBOX-filer före konvertering. Denna funktion säkerställer att rätt data har valts för konvertering.
 • Omfattande kompatibilitet: Det här verktyget har omfattande kompatibilitet med många MBOX-baserade e-postklienter, vilket ger ett brett utbud av användningsfall.

71.2 Nackdelar

 • Användargränssnitt: Vissa användare tycker att användargränssnittet är mindre intuitivt än andra liknande verktyg. Detta kan påverka användarvänligheten, främst för icke-tekniska användare.
 • Varierad prestanda: Användare har rapporterat varierande prestandanivåer med olika e-postklienter. Detta är en nyckelfaktor som användare måste tänka på när de väljer detta verktyg.

72. Jagware MBOX till PST Converter

Jagware MBOX to PST Converter är en effektiv programvara utformad för att enkelt konvertera MBOX-filer till PST-format. Den stöder MBOX-filer från olika e-postklienter som Thunderbird, Eudora, Spicebird och SeaMonkey, bland andra. Jagware MBOX to PST Converter är känt för sitt breda kompatibilitetsområde och snabba omvandlingshastighet och är ett lämpligt verktyg för både individuell och företagsanvändning.

Jagware MBOX till PST Wizard

72.1 Fördelar

 • Kompatibilitetsområde: Jagware MBOX to PST Converter sticker ut på grund av dess kompatibilitet med flera MBOX-stödjande e-postklienter, vilket gör detta verktyg flexibelt när det gäller tillämpningcability.
 • Batchkonvertering: Programvaran stöder batch-filkonvertering, vilket gör att verktyget kan konvertera flera MBOX-filer samtidigt, något som bidrar till att spara tid, speciellt om man hanterar stora datamängder.
 • Förhandsgranskningsfunktion: Verktyget erbjuder en förhandsgranskningsfunktion före faktisk konvertering. Denna bestämmelse tillåter användare att verifiera data och se till att de har valt rätt filer innan de fortsätter med konverteringen.

72.2 Nackdelar

 • Gränssnittet kan vara utmanande: För nya användare, särskilt med begränsad teknisk kunskap, kan gränssnittet verka något komplext, vilket kan påverka användarvänligheten och navigeringen.
 • Begränsad testversion: Testversionen av Jagware Converter har begränsad funktionalitet, vilket kanske inte är tillräckligt för en fullständig förståelse av verktygets funktion före köp.

73. SYSessential MBOX till PST Converter

SYSessential MBOX till PST Converter är ett mångsidigt och pålitligt verktyg utrustat för att hantera MBOX till PST-filkonverteringar. Den stöder en mängd MBOX-baserade e-postklienter, vilket ger användarna ett brett användningsfall och flexibilitet under konverteringsprocessen. Verktyget är utrustat med avancerade funktioner utformade för att göra omvandlingsprocessen sömlös och tidseffektiv.

SYSessential MBOX till PST Converter

73.1 Fördelar

 • Avancerade funktioner: SYSessential MBOX till PST-verktyget är utrustat med en mängd avancerade funktioner, som möjligheten att konvertera hela e-postmappar, samt filtrera bort och utesluta e-post, vilket förbättrar dess användbarhet och mångsidighet.
 • Dataintegritet: Verktyget är stolt över att upprätthålla dataintegritet under hela konverteringsprocessen. Det behåller originalformat, bilagor och egenskaper intakta, vilket säkerställer att kvaliteten på data förblir konsekvent.
 • Användarvänligt gränssnitt: SYSessential MBOX till PST Converter-verktyget är känt för sitt enkla och användarvänliga gränssnitt, vilket förenklar konverteringsprocessen.

73.2 Nackdelar

 • Cost överväganden: Cost av verktyget kan vara avskräckande för individer eller småföretag med budgetrestriktioner.
 • Begränsad funktionalitet i testversion: Testversionen av det här verktyget har begränsade funktioner, vilket kanske inte ger användarna en heltäckande översikt över hela verksamheten innan de gör ett köpåtagande.

74. Birdie MBOX till PST Converter Tool

Birdie MBOX till PST Converter är ett kraftfullt och robust konverteringsverktyg, designat för att snabbt konvertera MBOX-filer till PST-format. Den är tillgänglig och lätt att använda, vilket gör den till ett bekvämt och pålitligt val för både nybörjare och erfarna användare. Med ett användarvänligt gränssnitt konverterar detta verktyg enkelt MBOX-filer från olika e-postklienter till PST utan att kompromissa med dataintegriteten.

Birdie MBOX till PST Converter

74.1 Fördelar

 • Användarvänlighet: Birdie MBOX till PST Converter-verktyget är känt för sitt användarvänliga gränssnitt. Dess enkelhet i design och drift är en av dess främsta fördelar, vilket ger en enkel konverteringsprocess.
 • Databevarande: Verktyget säkerställer att den ursprungliga formateringen och datastrukturen bibehålls under konverteringsprocessen, vilket främjar bevarandet av dataintegriteten.
 • Stöder flera MBOX-plattformar: Verktyget stöder MBOX-filer från olika e-postklienter, vilket förbättrar dess mångsidighet för olika användningsfall.

74.2 Nackdelar

 • Begränsad konvertering i testversion: Provversionen av Birdie MBOX to PST Converter tillåter endast konvertering av ett fåtal MBOX-filer. Denna begränsning kan avskräcka potentiella användare från att effektivt testa programvaran innan ett fullständigt köp.
 • Behov av kontinuerliga uppgraderingar: Användare har rapporterat att de behöver kontinuerliga uppgraderingar för att hålla jämna steg med varierande e-postklientspecifikationer, vilket kan påverka användarvänligheten och processflödet.

75. FOOKES programvara Aid4mail MBOX till PST Converter

FOOKES Aid4mail MBOX till PST Converter är ett robust och pålitligt verktyg skapat för att underlätta effektiv och exakt konvertering av MBOX-filer till PST. Denna omvandlare är känd för sina avancerade funktioner, höghastighetskonvertering och omfattande kompatibilitet med flera MBOX-baserade e-postklienter, vilket markerar den som ett pålitligt och fyndigt verktyg för både privatpersoner och företag.

FOOKES Aid4mail MBOX till PST Converter

75.1 Fördelar

 • Hastighet och precision: FOOKES Aid4mail MBOX till PST-verktyget garanterar både snabbhet och precision vid konvertering. Detta gör den lämplig för företag som kräver en snabb övergång med minimala felmarginaler.
 • Tillmötesgående gränssnitt: Konverteringsverktyget är känt för sitt användarvänliga och enkla gränssnitt, vilket möjliggör en problemfri upplevelse, särskilt för nybörjare.
 • Flera formateringsalternativ: Verktyget låter användare välja mellan olika utdataformat, vilket förbättrar dess anpassningsförmåga för olika användarbehov.
 • Filtreringsalternativ: Den erbjuder avancerade alternativ för e-postfiltrering, vilket ger användarna mer kontroll över vad som konverteras, vilket möjliggör en mer organiserad sidost-konverteringsdatauppsättning.

75.2 Nackdelar

 • Premiumpriser: FOOKES Aid4mail MBOX till PST Converter är ett prisvärt verktyg. Detta kan avskräcka privatpersoner eller småföretag med budgetbegränsningar.
 • Begränsad funktionalitet i testversionen: Användare kanske tycker att testversionen är för restriktiv för att helt utforska och förstå produktens förmågor, vilket påverkar beslutsprocessen för potentiella köp.

76. PCVARE MBOX till PST-omvandlare

PCVARE MBOX till PST Converter är ett omfattande verktyg designat för effektiv och pålitlig konvertering av MBOX-filer till PST-format. Det fungerar med ett brett utbud av MBOX-stödjande e-postklienter, och uppvisar stor mångsidighet. Verktyget är populärt för sitt användarvänliga gränssnitt och avancerade funktioner, vilket gör konverteringsprocessen enkel även för nybörjare.

PCVARE MBOX till PST Converter

76.1 Fördelar

 • Användarvänlig: PCVARE MBOX till PST Converter utmärker sig för sitt intuitiva och användarvänliga gränssnitt, vilket förenklar processen för användare med begränsad teknisk kunskap.
 • Avancerade funktioner: Verktyget skiljer sig med sina avancerade funktioner, inklusive batchfilkonvertering, selektiv konvertering och underhåll av mapphirarchy, vilket säkerställer en organiserad och enkel hämtning av e-postmeddelanden sidost omvandling.
 • Stöder olika MBOX e-postklienter: Verktyget stöder en rad MBOX-stödda e-postklienter, vilket ger ett brett spektrum av användningsfall, vilket ökar dess mångsidighet.

76.2 Nackdelar

 • Relativt högre pris: Jämfört med liknande produkter på marknaden är PCVARE MBOX till PST Converter relativt dyrare, vilket kan begränsa dess tillgänglighet för vissa användare.
 • Kundsupport: Även om verktyget erbjuder ett brett utbud av funktioner, har vissa användare rapporterat långsam eller bristande kundsupport, vilket kan påverka kundupplevelsen, särskilt vid frågor eller tekniska problem.

77. Toolscrunch MAC MBOX till PST Converter

Toolscrunch MAC MBOX till PST Converter är ett specialiserat verktyg designat för Apple Mac-användare för att effektivt konvertera sina MBOX-filer till PST-format. Med ett användarvänligt gränssnitt och avancerade funktioner garanterar den sömlös konvertering samtidigt som datastrukturen och integriteten bibehålls. Verktyget är kompatibelt med olika MBOX-baserade Mac-e-postklienter, vilket gör det till ett pålitligt och flexibelt konverteringsverktyg för Mac-användare.

Toolscrunch MBOX till PST Converter

77.1 Fördelar

 • Mac-specifik design: Toolscrunch MAC MBOX till PST Converter är designad speciellt för Mac-användare, vilket säkerställer kompatibilitet och sömlös funktion i Mac-miljön.
 • Snabb omvandling: Verktyget är känt för sin snabba konverteringsprocess, vilket gör det idealiskt för användare med stora mängder data eller tidsbegränsningar.
 • Lätt att använda gränssnitt: Det användarvänliga gränssnittet gör det möjligt för användare, även de med begränsade tekniska färdigheter, att utföra och hantera konverteringar med lätthet.
 • Databevarande: Verktyget försäkrar användarna om att bevara integriteten, bibehålla strukturen och formatet även efter konvertering.

77.2 Nackdelar

 • Begränsat till Mac: Eftersom verktyget är Mac-specifikt kan det inte användas av Windows-användare. Denna begränsning minskar verktygets övergripande mångsidighet jämfört med dess motsvarigheter.
 • Cost: Cost av programvaran kan vara oöverkomlig för vissa användare, särskilt individer eller småföretag med budgetrestriktioner.
 • Begränsad funktionalitet i testversion: Testversionen av programvaran erbjuder begränsad funktionalitet vilket kan frustrera vissa användare som vill testa verktyget fullt ut innan de förbinder sig till ett köp.

78. FixVare MBOX till PST Converter

FixVare MBOX till PST Converter är ett omfattande verktyg skräddarsytt för att effektivt konvertera MBOX-filer till PST-format utan förlust av data. Designad med ett lättanvänt gränssnitt och visar upp höghastighetskonvertering, fungerar den med olika MBOX-stödjande e-postklienter. Verktyget är känt för sin precision under konverteringen och dess bevarande av datastruktur, vilket gör det till ett pålitligt alternativ för både personliga och företags behov.

FixVare MBOX till PST Converter

78.1 Fördelar

 • Rymlig för stora filer: FixVare Converter är känd för att hantera stora MBOX-filer utan att kompromissa med hastighet eller noggrannhet. Detta gör det till ett utmärkt verktyg för företag som hanterar stora mängder data.
 • Dataskydd: Verktyget säkerställer dataintegritet genom att behålla den ursprungliga strukturen, formateringen och höjdenrarchy av e-postmeddelandena under konverteringsprocessen.
 • Användarvänligt gränssnitt: FixVare Converter har ett enkelt och intuitivt gränssnitt, vilket gör det lättare för användare med begränsad teknisk kunskap att navigera och använda.

78.2 Nackdelar

 • Begränsad funktionalitet i testversion: Testversionen av detta verktyg är ganska begränsad i funktionalitet. Användare kanske inte får en fullständig förståelse av verktygets kapacitet innan de köper det.
 • Customer Support: Vissa användare har rapporterat att kundsupporten inte har en fantastisk lyhördhet, vilket kan påverka användarupplevelsen, särskilt vid problem eller frågor.

79. DataHelp MBOX till PST Converter

DataHelp MBOX till PST Converter fungerar som ett pålitligt verktyg som tillåter konvertering av MBOX-filer (oavsett e-postklient) till PST-formatet som används av MS Outlook. Genom att tillhandahålla ett interaktivt och användarvänligt gränssnitt, tillåter det användare att utföra konverteringsprocessen enkelt och effektivt. Verktyget framhäver dess förmåga att konvertera bulk-MBOX-filer och bibehålla dataintegriteten efter konvertering.

DataHelp MBOX till PST Converter

79.1 Fördelar

 • Massomvandling: Verktyget har förmågan att konvertera flera MBOX-filer samtidigt, vilket minskar tiden och ansträngningen som läggs på konverteringsprocessen.
 • Dataintegritet: Det är engagerat i att bevara data, se till att dina e-postdata, bilagor och filstruktur bibehålls korrekt under konverteringen.
 • Användarvänligt gränssnitt: Dess intuitiva och lättnavigerade GUI hjälper även icke-tekniska användare att utföra konverteringsprocessen med lätthet.
 • Demoversion tillgänglig: För att utvärdera verktygets funktioner erbjuder DataHelp en demoversion av deras MBOX to PST Converter.

79.2 Nackdelar

 • Fullständiga funktioner endast i Premium: Även om en demoversion är tillgänglig är många av verktygets avancerade funktioner endast tillgängliga i premiumversionen.
 • Begränsat stöd: Kundsupporten rapporteras vara mindre lyhörd, vilket kan försena lösningar på specifika verktygsrelaterade problem som användare stöter på.

80. MacMister MBOX till PST Converter

MacMister MBOX till PST Converter är designad speciellt för Mac-operativsystemet och presenterar ett elegant, lättanvänt gränssnitt som möjliggör enkel konvertering av MBOX-filer till PST. Verktyget är utrustat med högteknologiska algoritmer som säkerställer snabb och felfri konvertering samtidigt som mappen behållsrarchy och metadata för e-postmeddelandena.

MacMister MBOX till PST Converter

80.1 Fördelar

 • Mac-tillverkad: Den är exklusivt designad för Mac och ger en helt integrerad och sammanhållen användarupplevelse speciellt anpassad för macOS-användare.
 • Bevarar metadata: Förutom att upprätthålla dataintegriteten, behåller den också meta-egenskaper för e-post som Till, Kopia, Hemlig kopia, datum för sändning/mottagning, etc.
 • Folder Hierarchy: Det garanterar att den ursprungliga strukturen för MBOX-postlådemappar bibehålls under hela konverteringsprocessen.
 • Fristående programvara: Det är en fristående programvara, inget krav på MS Outlook-installation för konverteringsprocessen.

80.2 Nackdelar

 • Endast Mac: Verktyget är endast optimerat för Mac OS, så Windows-användare kan inte dra nytta av det.
 • Brist på livesupport: Användare har nämnt bristen på omedelbar, live support, vilket leder till potentiella förseningar för att lösa problem.

81. SysConverter MBOX Converter

SysConverter MBOX Converter är ett allsidigt verktyg som ger flexibilitet och bekvämlighet vid omvandling av MBOX-filer till många format, inklusive PST. Med fokus på användarvänlighet utan att kompromissa med konverteringsresultatet, stöder den alla MBOX-baserade e-postklienter. Den har också en interaktiv förhandsvisning innan den slutliga konverteringen utförs och betonar transparens och dataintegritet.

SysConverter MBOX till PST Converter

81.1 Fördelar

 • Olika konverteringsformat: Till skillnad från många andra som bara fokuserar på PST, ger SysConverter användarna flexibiliteten att konvertera MBOX till olika format.
 • Interaktiv förhandsvisning: Användare får granska sina e-postmeddelanden med inbyggd viewer innan den slutliga konverteringen, vilket ger mer kontroll över processen.
 • Stöder flera klienter: Det är kompatibelt med alla MBOX-baserade e-postklienter, vilket gör det till ett mångsidigt omvandlingsverktyg.
 • Enkelt gränssnitt: För att säkerställa att ingen snubblar i att använda verktyget har SysConverter ett enkelt men mycket omfattande gränssnitt.

81.2 Nackdelar

 • Begränsad gratis provperiod: Dess gratis testversion saknar mycket av den fullständiga svitfunktionaliteten och tillåter endast begränsad filkonvertering.
 • Costly Licens: Licensen för SysConverter MBOX Converter är jämförelsevis dyr än andra omvandlare på marknaden.

82. EasyTechTools MBOX-filkonverterare

EasyTechTools MBOX File Converter är ett robust verktyg lämpat för konvertering av MBOX-filer till PST-format. Känd för sitt enkla användargränssnitt och kraftfulla konverteringsfunktionalitet, underlättar den sömlös migrering av MBOX-filer till Outlook PST. Dess svit innehåller funktioner för att filtrera e-postmeddelanden, behålla mappenrarchy och stöder flera MBOX-baserade e-postklienter.

EasyTechTools MBOX till PST Converter

82.1 Fördelar

 • Mycket kompatibel: Det här verktyget stöder flera MBOX-baserade e-postklienter, vilket ger användarna flexibiliteten att använda det med olika e-postplattformar.
 • E-postfiltreringsalternativ: Det ger selektiv konvertering baserad på användardefinierade filter som datum och e-postämne, vilket kan hjälpa till att underlätta konverteringen av en stor volym e-postmeddelanden.
 • Folder Hierarchy Retention: Omvandlaren säkerställer att den ursprungliga mappen bibehållsrarchy av MBOX-filer under konverteringsprocessen.
 • Enkelhet: MBOX-filkonverteraren har ett lättnavigerat GUI, vilket gör det bekvämt för användare att utföra konverteringsstegen.

82.2 Nackdelar

 • Begränsningar för gratisversionen: Den kostnadsfria versionen av detta verktyg tillåter konvertering av endast ett fåtal e-postobjekt. Fullständiga funktioner är tillgängliga i den köpta versionen.
 • Ingen livechattsupport: EasyTechTools saknar livechattsupport i realtid, detta kan påverka snabb lösning av kundproblem.

83. ShDataRescue MBOX Converter

ShDataRescue MBOX Converter är ett omfattande verktyg byggt för att omvandla MBOX-filer till olika format inklusive PST. Den kännetecknas av avancerade algoritmer för snabb och korrekt konvertering och dess engagemang för att upprätthålla datasäkerheten under hela konverteringsprocessen. Programvaran stöder även batchkonvertering och en rad MBOX-baserade e-postklienter.

ShDataRecue MBOX to PST Converter

83.1 Fördelar

 • Datasäkerhet: ShDataRescue är stolt över att säkerställa datasäkerhet på hög nivå under konverteringen, vilket minimerar risken för korruption eller förlust.
 • Batchkonvertering: Denna funktion tillåter användare att konvertera flera MBOX-filer åt gången för att spara ansträngning och tid.
 • Kompatibilitet: Verktyget stöder ett brett utbud av MBOX-baserade e-postklienter, vilket ger användarna en enorm flexibilitet.
 • Förhandsgranskning av konvertering: Det ger användare en förhandsgranskning av sina filer förkonvertering, vilket säkerställer att rätt filer väljs.

83.2 Nackdelar

 • Komplext gränssnitt: Vissa användare har rapporterat att gränssnittet är mindre användarvänligt jämfört med liknande verktyg, vilket påverkar användarvänligheten.
 • Premiumversion krävs: Även om en gratisversion finns tillgänglig är den kraftigt begränsad. Maximal funktionalitet, inklusive viktiga funktioner, kommer endast med premiumversionen.

84. Weeom MBOX till PST Converter

Weeom MBOX till PST Converter är ett robust verktyg designat för att konvertera MBOX-filer till PST med lätthet och precision. Verktyget sticker ut med sina avancerade funktioner som inkluderar effektiv hantering av stora MBOX-filer, underhåll av e-postformatering och stöd för flera MBOX-e-postklienter. Dess användarvänliga gränssnitt säkerställer att även förstagångsanvändare kan utföra konverteringsprocessen sakkunnigt.

Weeom MBOX till PST Converter

84.1 Fördelar

 • Stor filhantering: Weeoms verktyg kan effektivt hantera och konvertera stora MBOX-filer utan att kompromissa med processens hastighet eller effektivitet.
 • E-postformatering: Verktyget ser till att den ursprungliga formateringen av e-postmeddelanden förblir intaktost-omvandling.
 • Support för flera klienter: Weeom stöder ett brett utbud av MBOX e-postklienter, vilket ger användarna den nödvändiga flexibiliteten för konvertering.
 • Användarvänlig: Med ett enkelt och intuitivt gränssnitt tillåter det enkel navigering och användning även för personer med minimal teknisk kunskap.

84.2 Nackdelar

 • Begränsad gratis provperiod: Den kostnadsfria testversionen av programvaran erbjuder begränsade funktioner och begränsar antalet e-postmeddelanden som kan konverteras.
 • Enstaka krascher: Vissa användare har rapporterat intermittenta krascher under konverteringsprocessen, vilket kan störa verktygets smidiga funktion.

85. MigrateEmails MBOX Migrator Tool

MigrateEmails MBOX Migrator Tool är designat för smidig och effektiv migrering av MBOX-filer till olika format, inklusive PST. Med sin betoning på att upprätthålla integriteten hos data under konvertering är det ett idealiskt verktyg för komplexa brevlådemigreringar. Programvaran innehåller också funktioner för batchkonvertering, e-postfilter och kompatibilitet med flera e-postklienter.

MigrateEmails MBOX till PST Converter

85.1 Fördelar

 • Dataintegritet: Verktyget bevarar originaliteten hos data under konverteringen, vilket förhindrar dataförlust eller korruption.
 • Batchkonvertering: MigrateEmails låter användaren konvertera flera MBOX-filer samtidigt, vilket sparar både tid och ansträngning.
 • E-postfilter: Anpassade filter gör det möjligt för användare att välja specifika e-postmeddelanden för konvertering baserat på olika parametrar som datum, avsändare eller mottagare.
 • Kompatibilitet: Verktyget stöder ett stort utbud av MBOX-baserade e-postklienter, vilket ger den flexibilitet som användare kan behöva.

85.2 Nackdelar

 • Prestandaproblem: Vissa användare har rapporterat nedgångar under konverteringen av stora MBOX-filer, vilket påverkar verktygets övergripande prestanda.
 • Premiumaktivering: För att kringgå vissa restriktioner för antalet konverterade e-postmeddelanden måste användare uppgradera till en premiumversion.

86. Revove MBOX to PST Converter

Revove MBOX till PST Converter framstår som ett toppskiktsverktyg för smidig migrering av MBOX-filer till PST-format. Förutom korrekt konvertering erbjuder den ytterligare funktioner inklusive selektiv konvertering med filter, bred kompatibilitet och bevarande av dataintegritet under konvertering. Med Revove har användarna kontrollen och kan utföra konverteringsuppgifter med tillförsikt.

Revove MBOX till PST Converter

86.1 Fördelar

 • Selektiv konvertering: Revove erbjuder konverteringsfilter, som tillåter användare att utföra selektiv konvertering av sina MBOX-filer enligt vissa parametrar.
 • Bred kompatibilitet: Arbetar med en rad MBOX-baserade e-postklienter, detta verktyg kommer inte att lämna någon bakom sig på grund av bristande stödjande kompatibilitet.
 • Databevarande: Verktyget bibehåller integriteten genom att bevara den ursprungliga strukturen och säkerställa att ingen datakorruption under hela konverteringsprocessen.
 • Användarvänligt gränssnitt: Programvarudesignen är intuitiv, vilket gör det lätt att använda för alla användare.

86.2 Nackdelar

 • Begränsad gratis provperiod: Medan en gratis provperiod tillhandahålls, är den begränsad i funktionalitet och begränsar antalet e-postobjekt som kan konverteras.
 • Kundsupport: Kundsupporten är inte så lyhörd som den skulle kunna vara. Vissa användare rapporterade att de fick vänta längre på att lösa frågor eller problem.

87. Mailbox Converter MBOX Converter

Mailbox Converter MBOX Converter står som ett kraftfullt verktyg för både personliga och professionella e-postkonverteringar. Designad med hög konverteringsnoggrannhet och en användarvänlig design, hjälper den till att säkerställa smidig MBOX till PST-konvertering. Verktyget har funktioner som masskonvertering av MBOX-filer, bevarande av datastruktur och metadata under konvertering och bred kompatibilitet med olika MBOX-baserade e-postplattformar.

Mailbox Converter MBOX till PST

87.1 Fördelar

 • Massomvandling: Verktyget tillåter konvertering av flera MBOX-filer åt gången, vilket sparar användaren ansträngning och tid.
 • Databevarande: Det garanterar bevarandet av datararchy och metadata under konverteringsprocessen, vilket säkerställer integriteten hos användardata.
 • Kompatibilitet: Med stöd för flera MBOX-baserade e-postklienter ger detta verktyg användarna den flexibilitet som behövs för olika konverteringsscenarier.
 • Användarvänligt gränssnitt: Dess lättnavigerade gränssnitt gör att även icke-experta användare kan utföra konverteringsuppgifter.

87.2 Nackdelar

 • Begränsad gratis provperiod: Även om en gratisversion är tillgänglig, tillåter den endast delvis funktionalitet. För alla funktioner krävs premiumversionen.
 • Kundsupport: Rapporter tyder på att responsen från kundsupporten kan vara långsam, vilket kan orsaka förseningar i att lösa användarproblem.

88. SysTools MBOX till PST Converter

SysTools MBOX till PST Converter är ett pålitligt och säkert verktyg för att konvertera MBOX-filer till PST. Verktyget har ett intuitivt gränssnitt och är designat för att göra brevlådekonvertering så enkel som möjligt för användarna, men samtidigt säkerställa hög konverteringsnoggrannhet. Några av dess markerade aspekter inkluderar att behålla mappen hierarchy, tillhandahåller e-postfilter för selektiv konvertering och stöd för alla MBOX-baserade e-postklienter.

SysTools MBOX till PST Converter

88.1 Fördelar

 • Folder Hierarchy: Verktyget säkerställer att den ursprungliga strukturen för MBOX-postlådemappar bevaras, vilket ger en nivå av förtrogenhet post-omvandling.
 • E-postfilter: Denna funktion hjälper användarna att selektivt konvertera MBOX-e-postobjekt med olika parametrar som datum, avsändare, mottagare etc.
 • Bred kompatibilitet: Det underlättar interoperabilitet genom att stödja alla MBOX-baserade e-postklienter för enkel konvertering.
 • Intuitivt gränssnitt: Verktyget ger ett lättnavigerat gränssnitt, vilket säkerställer en sömlös användarupplevelse även för dem med minimal teknisk expertis.

88.2 Nackdelar

 • Långsam omvandlingshastighet: Användare har rapporterat en långsammare konverteringshastighet för större MBOX-filer, vilket är värt att överväga för konverteringar med hög volym.
 • Full åtkomst kräver Premium: Trots att de har en gratisversion är alla avancerade funktioner endast tillgängliga i betalversionen.

89. Stellar MBOX till PST Converter

Stellar MBOX till PST Converter sticker ut med sina kraftfulla funktioner speciellt utformade för att göra MBOX till PST-konvertering sömlös och effektiv. Med sin tillförlitliga prestanda tillåter verktyget användare att konvertera MBOX-filer från olika e-postklienter till PST-format utan dataförlust. Det säkerställer att användardata förblir intakt efter konvertering och tillhandahåller även "förhandsgranskningsfunktioner" för en mer guidad konverteringsprocess.

Stellar MBOX till PST Converter

89.1 Fördelar

 • Dataintegritet: Stellar prioriterar integriteten hos dina data och säkerställer ingen förlust eller korruption under konverteringen.
 • Förhandsgranskningsfunktion: Verktyget låter användare se en förhandsvisning av sina MBOX-filer före konvertering, vilket ger ett extra lager av förtroende och kontroll under processen.
 • Stöder flera klienter: Konverteraren är kompatibel med ett brett utbud av MBOX-baserade e-postklienter, vilket gör den till ett mångsidigt konverteringsverktyg.
 • Lätt att använda: Stellar har ett användarvänligt gränssnitt och säkerställer att användare snabbt kan konvertera sina filer utan att kräva djup teknisk kunskap.

89.2 Nackdelar

 • Fristående programvara: För att verktyget ska fungera måste MS Outlook installeras och konfigureras på samma enhet, vilket kan vara obekvämt för vissa användare.
 • Begränsad gratisversion: Gratisversionen analyserar och förhandsgranskar endast konvertibla MBOX-data. För den fullständiga konverteringen måste användarna köpa hela programvaran.

90. Sammanfattning

90.1 Övergripande jämförelsetabell

Verktyget Funktioner Enkel användning Pris Helpdesk
Betavare MBOX till PST Converter Batchkonvertering, dataintegritet Användarvänlig Betald Begränsad
CubexSoft MBOX till PST Converter Multifunktionellt stöd för stora filer Lite komplicerat Premium bra
KDETools MBOX till PST-omvandlare Flera e-postklienter, stöd för icke-engelsk text Användarvänlig Betald Försenad
MailsDaddy MBOX till PST Converter Effektiv filtrering, ingen filstorleksbegränsning Enkelt Betald Tillgängliga
Outlook Freeware MBOX till PST Grundläggande konverteringsfunktioner Lätt att använda Fri Ej tillgänglig
Mail Backup X MBOX till PST Converter Stöder flera format, automatisk USB-säkerhetskopiering Något komplext Premium Tillgängliga
BitRecover MBOX till PST Converter Stöder flera MBOX-plattformar, dataintegritet Lätt att använda Betald Begränsad
Aryson MBOX till PST Converter Databevarande, Advanced Search Module Lätt att använda Betald Tillgängliga
Softaken MBOX till PST Converter Konverterar bilagor, selektiv konvertering Användarvänlig Betald Begränsad
Mailvare MBOX till PST Converter Standard konverteringsfunktioner Lätt att använda Fri Begränsad
Sysinfo MBOX till PST Converter Flera konverteringsalternativ, datasäkerhet Något komplext Premium Tillgängliga
eSoftTools MBOX till PST Converter Stöder flera e-postklienter, bulkkonvertering Hög Genomsnitt Genomsnitt
OST till PST App MBOX till PST Converter Stöd för olika källor, kontrollerad konvertering, filförhandsgranskning Medium Genomsnitt Genomsnitt
SysCurve MBOX till PST Converter Dataskydd, Avancerad sökning, Förhandsvisningsalternativ Hög Hög Genomsnitt
Xtraxtor MBOX Converter Filhantering, stöder flera format, batchkonvertering Genomsnitt Hög Genomsnitt
ZOOK MBOX till PST Converter Dataintegritet, obegränsad filstorlekskonvertering, stöder flera e-postklienter Genomsnitt Hög Genomsnitt
Shoviv MBOX till PST Converter Höghastighetskonvertering, filtreringsalternativ, underhåller Hierarelegant struktur Genomsnitt Hög Genomsnitt
ToolsBaer MBOX till PST Converter Snabbinstallation, intuitivt gränssnitt, bulkkonvertering Hög Hög Genomsnitt
PST Walker MBOX till PST Converter Datasäkerhet, användarvänlig, prisvärd Hög Låg Genomsnitt
MS Outlook MBOX Converter Användarvänlig design, säker och säker, underhåller data Hierarchy Genomsnitt Genomsnitt Genomsnitt
CoolUtils Total Thunderbird Converter Stöd för flera format, automatisk lagring av bilagor, batchkonvertering Genomsnitt Genomsnitt Genomsnitt
SameTools för att konvertera MBOX till PST Lätt att använda, bevarar dataintegritet, stöder flera e-postklienter Hög Hög Genomsnitt
GainTools MBOX till PST Converter bra Easy PRISVÄRDA Genomsnitt
PCVITA MBOX till PST-omvandlare bra Medium Dyr Genomsnitt
DotStella MBOX till PST Converter bra Easy Dyr Genomsnitt
DATASKORPIO MBOX filkonverterare mycket bra Medium Dyr Sakta
PCDOTS MBOX-omvandlare bra Easy PRISVÄRDA Genomsnitt
Återta MBOX till PST Converter bra Easy PRISVÄRDA Genomsnitt
PC Info Tools MBOX till PST Converter bra Medium PRISVÄRDA Sakta
Magus MBOX till PST konverteringsverktyg mycket bra Medium PRISVÄRDA Genomsnitt
MacSonik MBOX Converter bra Easy Dyr Sakta
MacUncle MBOX till PST Converter bra Easy PRISVÄRDA Sakta
Datavare MBOX till PST Converter bra Easy PRISVÄRDA Genomsnitt
MailConverterTools MBOX till PST Converter Bulkkonvertering, upprätthåller mapphirarchy, stöder flera e-postklienter Hög Moderate Moderate
FreeViewer MBOX till PST Converter Dubbelkonverteringsläge, stöder olika format, förhandsgranskningsfunktion Hög Moderate bra
MailVita MBOX till PST Converter Designad för Mac, konvertering i flera format, ingen dataförlust Moderate Hög Moderate
ToolsGround MBOX till PST Converter Avancerat filteralternativ, stöd för flera filer, dataintegritet Hög Hög Moderate
Outlook Transfer Mbox till Outlook Transfer Snabb omvandlingshastighet, automatisk upptäckt, enkelt gränssnitt Hög Moderate bra
vMail MBOX till PST Converter Batchkonvertering, stöd för flera filer, ingen storleksbegränsning Låg Moderate Moderate
DRS Softech MBOX till PST Converter Batchkonvertering, stöd för flera e-postklienter, förhandsgranskningsfunktion Moderate Moderate Moderate
SysInspire MBOX Converter Avancerad filtrering, brett stöd, förhandsvisningsalternativ Hög Hög bra
Vartika MBOX till PST Converter Bevarar originalstruktur, batchkonvertering, lättanvänt gränssnitt Hög Hög Moderate
Kernel MBOX till PST Converter Avancerad filtrering, brett stöd, förhandsvisningsalternativ, flera exportalternativ Låg Hög Moderate
Cigati MBOX till PST Converter Selektiv konvertering, stöd för alla MBOX-baserade e-postklienter, sparar konverterade filer Moderate Hög bra
MailsClick MBOX to PST Converter Batchkonvertering, förhandsgranskningsfunktion Medium Premium bra
Turgs MBOX till PST Converter Batchkonvertering, flera format Hög Mid-range Utmärkt
EmailDoctor MBOX till PST Converter Datasäkerhet, selektiv konvertering Hög Premium Genomsnitt
Gratis Converter App MBOX till PST Converter Webbaserat, ingen registrering Hög Fri Låg
A2Z-migreringar för gratis MBOX till PST Djupgående konverteringar, batchkonvertering Medium Premium bra
WholeClear MBOX till PST Converter Höghastighetsomvandlingar, batchkonvertering Hög Mid-range Genomsnitt
RecoveryTools MBOX till PST Converter Folder Hierarchy Underhåll, Filteralternativ Hög Premium bra
Corbett Software MBOX till PST Converter impeccable Noggrannhet, batchkonvertering Medium Premium bra
Gladwev Software MBOX till PST Converter Datasäkerhet, selektiv konvertering Hög Premium Genomsnitt
Yota MBOX till PST Converter Datanoggrannhet, batchkonvertering Hög Premium bra
4n6 MBOX till PST Converter Datanoggrannhet, batchkonvertering Hög Premium Genomsnitt
AxBlaze MBOX till PST Converter Standard Easy Hög dålig
BitVare MBOX till PST Converter Advanced Open water Moderate Moderate bra
Fileproinfo MBOX till PST Converter Begränsad Easy Fri N / A
Recoveryfix för MBOX till PST Advanced Open water Moderate Hög Moderate
MailsGen MBOX till PST Converter Standard Easy Hög bra
SysKare MBOX till PST Converter Advanced Open water Moderate Hög Moderate
MailsSoftware MBOX till PST Converter Advanced Open water Moderate Hög Moderate
SysBud Software Solutions – MBOX till PST Converter Standard Moderate Hög Moderate
ASPOSE MBOX till PST Online Converter Begränsad Easy Fri N / A
EdbMails MBOX till PST Converter Advanced Open water Moderate Hög Moderate
SoftSpire MBOX Converter Advanced Open water Moderate Hög Moderate
Advik MBOX till PST Converter Stöder flera e-postklienter, upprätthåller dataintegritet, batchkonvertering Användarvänlig Hög bra
DailySoft MBOX till PST Converter Höghastighetskonvertering, avancerade alternativ för datafiltrering, upprätthåller nivånrarchikal struktur Medium (något komplext gränssnitt) Medium Under medel
ReliefJet Essentials MBOX till PST Converter Flexibilitet, masskonvertering, direktimport till Outlook Användarvänlig Hög bra
Programvara Impeiral MBOX Converter Tool Snabb och pålitlig, dataintegritet, förhandsgranskningsfunktion Medium (komplext gränssnitt för vissa användare) Medium bra
Jagware MBOX till PST Converter Kompatibilitetsintervall, batchkonvertering, förhandsgranskningsfunktion Medium (vissa användare tycker att gränssnittet är komplext) Medium bra
SYSessential MBOX till PST Converter Avancerade funktioner, dataintegritet, användarvänligt gränssnitt Användarvänlig Hög bra
Birdie MBOX till PST Converter Tool Enkel att använda, databevarande, stöder flera MBOX-plattformar Användarvänlig Medium bra
FOOKES Software Aid4mail MBOX till PST Converter Hastighet och precision, tillmötesgående gränssnitt, flera formateringsalternativ Användarvänlig Hög bra
PCVARE MBOX till PST Converter Användarvänliga, avancerade funktioner, stöder olika MBOX-e-postklienter Användarvänlig Hög Medium
Toolscrunch MAC MBOX till PST Converter Mac-specifik, snabb konvertering, lättanvänt gränssnitt Användarvänlig Hög bra
FixVare MBOX till PST Converter Rymlig för stora filer, dataskydd, användarvänligt gränssnitt Användarvänlig Medium Under medel
DataHelp MBOX till PST Converter Bulkkonvertering, Dataintegritet, Demoversion Väldigt lätt Premiumversion krävs för alla funktioner Mindre lyhörd
MacMister MBOX till PST Converter Exklusivt för Mac, Folder hierarchy, fristående programvara Easy Moderate Försenat svar
SysConverter MBOX Converter Interaktiv granskning, stöder olika konverteringar Easy Dyr Genomsnitt
EasyTechTools MBOX File Converter E-postfiltrering, mapp hierarchy, Hög kompatibilitet Väldigt lätt Premium krävs för full användning Inget live support
ShDataRescue MBOX Converter Datakryptering, batchkonvertering, diverse kompatibilitet Moderate Rimlig bra
Weeom MBOX till PST Converter Stor filhantering, lagring av e-postformatering, stöd för flera plattformar Easy Moderate Genomsnitt
MigrateEmails MBOX Migrator Tool Dataintegritet, batchkonvertering, e-postfilter Easy Premiumversion för alla funktioner Genomsnitt
Revove MBOX till PST Converter Selektiv konvertering, bred kompatibilitet, databevarande Easy Moderate bra
Mailbox Converter MBOX Converter Batchkonvertering, databevarande, bred kompatibilitet Easy Premium krävs för alla funktioner Långsamt svar
SysTools MBOX till PST Converter Mapp hierarchy, e-postfilter, bred kompatibilitet Easy Premium för full användning bra
Stellar MBOX till PST Converter Dataintegritet, förhandsgranskningsfunktion, bred kompatibilitet Easy Kräver köp för full konvertering bra

90.2 Rekommenderat verktyg baserat på olika behov

För gratis alternativ, Outlook Freeware MBOX till PST och Mailvare MBOX till PST Converter är lovvärda val. För användare som söker omfattande funktionsuppsättningar, Mail Backup X MBOX till PST Converter och Sysinfo MBOX till PST Converter kan passa bäst. Men de kommer med en premium prislapp. För en balans mellan pris och funktionalitet, BitRecover MBOX till PST Converter och MailsDaddy MBOX till PST Converter göra ett bra val.

91. Slutsats

Att välja en pålitlig MBOX till PST-konverteringsverktyg kan vara en skrämmande uppgift på grund av den uppsjö av verktyg som finns på marknaden. Men att förstå de specifika behoven och begränsningarna, såsom budget, användarvänlighet, nödvändiga funktioner och kundsupport, kan begränsa alternativen avsevärt.

MBOX till PST Slutsats

Gratis verktyg som Outlook Freeware MBOX till PST och Mailvare MBOX till PST Converter är lämpliga alternativ för användare med en snäv budget. Verktyg med omfattande funktionsuppsättningar som Mail Backup X MBOX till PST Converter och Sysinfo MBOX till PST Converter är idealiska för användare utan budgetbegränsningar. För en balans mellan cost och funktioner, verktyg som BitRecover MBOX till PST Converter och MailsDaddy MBOX till PST Converter är värda att överväga.

I slutändan skulle valet av verktyg till stor del bero på användarens specifika krav, budget och teknisk expertis. Det rekommenderas att du använder testversionerna av dessa verktyg (där det är tillgängligt) innan du fattar ett slutgiltigt beslut.

Författarintroduktion:

Vera Chen är en dataåterställningsexpert i DataNumen, som tillhandahåller ett brett utbud av produkter, inklusive Powerpoint återvinning produkt.

Kommentera uppropet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *