26 bästa MS SQL Server till MySQL Conversion Tools (2024) [GRATIS NEDLADDNING]

1. Inledning

1.1 Betydelsen av MS SQL Server till MySQL Conversion Tool

I den moderna affärsmiljön är data en viktig tillgång som driver beslutsfattande och strategisk planering. Det är inte ovanligt att företag använder olika databashanteringssystem, som MS SQL Server och MySQL, för att hantera och hantera deras data. Följaktligen har behovet av effektiv datakonvertering mellan dessa två plattformar aldrig varit mer avgörande. FRÖKEN SQL Server till MySQL Conversion Tools erbjuder en ovärderlig lösning som ger sömlös överföring av data från MS SQL Server databaser till MySQL med minimal dataförlust och driftstopp. De säkerställer datanoggrannhet, kompatibilitet och övergripande systemeffektivitet, vilket gör dem till oumbärliga verktyg för företag som förlitar sig på båda databasmiljöerna.

Om din SQL Server databasen är korrupt, då måste du använda en SQL Server återvinning verktyg att reparera den, före staromvandlingen.

MSSQL till MySQL Introduktion

1.2 Syfte med denna jämförelse

Denna jämförelse syftar till att ge en objektiv bedömning av most populär MS SQL Server till MySQL Conversion Tools tillgängliga idag. Vi kommer att utforska deras olika funktioner, fördelar och nackdelar, vilket ger dig omfattande insikter som hjälper dig att göra ett välgrundat val. Vi tar hänsyn till faktorer som användarvänlighet, konverteringshastighet, datahanteringseffektivitet, kvalitet på kundsupport och prissättning bland annat. I slutet av den här guiden bör du kunna identifiera most lämpligt konverteringsverktyg för dina unika behov och specifikationer.

2. SQL Hub MS till MySQL

SQL Hub MS till MySQL är ett robust datakonverteringsprogram byggt för att ge effektiv och tillförlitlig överföring av data från MS SQL Server till MySQL-databaser. Det erbjuder ett förenklat, användarvänligt gränssnitt som gör konverteringsprocessen enkel, även för icke-tekniska användare. SQL Hub MS till MySQL stöder olika datatyper, vilket säkerställer omfattande dataöverföring utan risk för dataförlust.

SQL Hub MS till MySQL

2.1 Fördelar

 • Användarvänligt gränssnitt: Verktyget har ett enkelt, intuitivt gränssnitt som underlättar en enkel datakonverteringsprocess. Användare behöver alltså inte omfattande tekniska färdigheter för att använda programvaran.
 • Stöd för brett datatyp: SQL Hub MS till MySQL stöder ett stort antal datatyper, vilket garanterar en grundlig dataöverföring.
 • Effektiv konvertering: Det här verktyget beröms för sin snabba datakonverteringsförmåga, vilket minimerar systemets driftstopp under migreringsprocessen.

2.2 Nackdelar

 • Cost: En av de största nackdelarna med SQL Hub MS till MySQL är dess cost. Vissa användare anser att funktionerna inte motiverar den relativt höga prissättningen av verktyget.
 • Begränsad kundsupport: Användare har rapporterat några utmaningar med kundsupporttjänsten och säger att den kan vara mer lyhörd och heltäckande.

3. Hevo Data SQL Server till MySQL Converter

Hevo Data SQL Server till MySQL Converter är ett högpresterande konverteringsverktyg som lovar sömlös och säker migrering av dina data från SQL Server databaser till MySQL. Det här verktyget är känt för sina omfattande dataöverföringsmöjligheter och realtidsreplikeringsfunktion, och presenterar ett förenklat och effektivt sätt att hantera dina datakonverteringsuppgifter.

Hevo Data SQL till MySQL

3.1 Fördelar

 • Dataintegrationskapacitet: Hevo Data ger inte bara överlägsen datakonvertering, utan har också robusta ETL-funktioner (Extract, Transform, Load), vilket gör det till en enda lösning för alla dina databehov.
 • Realtidsreplikering: Verktyget möjliggör kontinuerlig datareplikering i realtid, vilket säkerställer att most senaste data är alltid tillgänglig i tarfå databas.
 • Överlägsen felhantering: Hevo Data tillhandahåller omedelbara felmeddelanden och detaljerade loggar, vilket möjliggör snabb identifiering och lösning av problem.

3.2 Nackdelar

 • Costför småföretag: Hevo Datas avancerade funktioner gör det till ett lite dyrt alternativ, särskilt för små företag med begränsad budget.
 • Komplex att bemästra: Dess omfattande funktioner och funktioner kan göra det här verktyget något komplicerat för användare med minimal teknisk expertis.

4. DBConvert för MSSQL & MySQL

DBConvert för MS SQL & MySQL är ett pålitligt datamigreringsverktyg som kan konvertera, synkronisera och migrera databaser mellan MS SQL Server och MySQL effektivt. Den här programvaran utmärker sig för sin hastighet, sitt breda utbud av inställningar för detaljerad anpassning och ett intuitivt gränssnitt som underlättar för användare på alla upplevelsenivåer.

DBConvert MSSQL till MySQL

4.1 Fördelar

 • Direkt konvertering och synkronisering: DBConvert erbjuder en direkt väg för att migrera data mellan databaser, vilket eliminerar behovet av interimslagring, vilket kan äventyra dataintegriteten.
 • Anpassningsalternativ: Verktyget tillhandahåller ett omfattande utbud av inställningar som gör det möjligt för användare att anpassa sina konverteringsuppgifter ner till minsta detalj.
 • Dubbelriktad synkronisering: Denna funktion gör det möjligt för användare att hantera ändringar i både käll- och måldatabaser samtidigt.

4.2 Nackdelar

 • Begränsningar för gratisversionen: Gratisversionen av DBConvert sätter begränsningar på antalet poster som kan överföras, vilket kan vara obekvämt för att testa betydande databaser.
 • Gränssnittskomplexitet: Även om det är omfattande, kan utbudet av inställningar och alternativ vara överväldigande, särskilt för nybörjare.

5. Data Loader MSSQL till MySQL

Data Loader MSSQL till MySQL-verktyget är inriktat på att tillhandahålla en enkel, effektiv och pålitlig metod för att överföra data mellan MSSQL till MySQL-databaser. Den är stolt över sin unika förmåga att automatisera transformationsprocessen, inklusive både direkt och indirekt (via CSV) konvertering av data.

Data Loader MSSQL till MySQL

5.1 Fördelar

 • Automatiserad schemaläggning: Data Loader kan ställas in för att utföra frekventa datamigreringar med schemalagda intervall, vilket gör den idealisk för miljöer som kräver frekventa datauppdateringar.
 • Hands-off operation: När inställningarna väl är konfigurerade kräver verktyget minimalt med användarinput, vilket minskar operativ komplexitet och mänskliga fel.
 • Kommandoradsstöd: Stödet för kommandoradsgränssnitt (CLI) erbjuder en attraktiv funktion för avancerade användare som föredrar att skripta sina konverteringsuppgifter.

5.2 Nackdelar

 • Inlärningskurva: Trots automatiseringsfördelar kan verktyget utgöra en inlärningskurva innan man fullt ut kan utnyttja alla dess funktioner.
 • Föråldrat användargränssnitt: Vissa användare har tyckt att verktygets gränssnitt är föråldrat och mindre intuitivt jämfört med andra verktyg på marknaden.

6. MySQL Workbench

MySQL Workbench är ett mångsidigt verktyg utvecklat av Oracle att hantera och manipulera MySQL-databaser. Även om det inte är ett konverteringsverktyg i traditionell mening, ger det ett robust sätt att utföra databasmigreringar med hjälp av MySQL Migration Wizard, inklusive från MS SQL Server till MySQL-databaser.

mysql arbetsbänk

6.1 Fördelar

 • Olika funktioner: Förutom migrering tillhandahåller MySQL Workbench ett brett spektrum av databashanteringsfunktioner, vilket gör det till ett omfattande verktyg för övergripande databasoperationer.
 • Allt-i-ett-verktyg: Verktyget kapslar in både design och administration av MySQL-databaserna, och samlar olika operationer under ett paraply.
 • Starkt stöd och dokumentation: Utvecklas av Oracle, MySQL Workbench har stark community och officiellt stöd, plus omfattande dokumentation, som tillhandahåller lösningar för vanliga problem.

6.2 Nackdelar

 • Kräver en inlärningskurva: MySQL Workbenchs omfattande funktioner kan utgöra en inledande inlärningskurva, som kräver att användarna bekantar sig för att kunna använda dem effektivt.
 • Enstaka prestationsproblem: Vissa användare rapporterar enstaka tröghets- och stabilitetsproblem under omfattande databasoperationer.

7. MSSQL Import & Export Tool

MSSQL Import and Export Tool är ett inbyggt verktyg som finns i MS SQL Server, utvecklad av Microsoft. Detta verktyg ger ett snabbt och bekvämt sätt att migrera data mellan MS SQL Server och andra datakällor, inklusive MySQL. Trots att den är grundläggande i sin funktionalitet, fungerar den som ett praktiskt verktyg för enkla dataöverföringar.

MSSQL Import & Export Tool

7.1 Fördelar

 • Lätt tillgång: Eftersom det är inbyggt i MS SQL Server, verktyget är lätt tillgängligt för alla SQL Server användare, vilket gör det bekvämt och lättillgängligt.
 • Guided guide: Den levereras med en steg-för-steg-guide som hjälper användare genom hela import- och exportprocessen.
 • Pålitlig Microsoft-support: Eftersom den är en Microsoft-produkt drar den nytta av omfattande officiell dokumentation och en stor kunnig community för support.

7.2 Nackdelar

 • Begränsade funktioner: MSSQL Import and Export Tool ger grundläggande funktionalitet och är därför bristfällig i jämförelse med dedikerade datamigreringsverktyg.
 • Mindre lämplig för komplexa migrationer: Verktyget är lämpligt för enkla förflyttningar; Mer komplexa datamigreringar, särskilt med stora databaser, kan ställas inför prestandaproblem.

8. SQL Server management studio

SQL Server Management Studio (SSMS) är ett omfattande verktyg utvecklat av Microsoft för att administrera, hantera och interagera med komponenter i SQL Server. Även om det i första hand är ett administrationsverktyg, tillåter SSMS dataexport från MS SQL Server till andra system, inklusive MySQL, genom att generera .sql-skript eller direkt exportera till CSV- eller Excel-format, som sedan kan importeras till MySQL.

SQL Server management studio

8.1 Fördelar

 • Robust funktionalitet: Förutom dataexport hjälper SSMS:s många funktioner att hantera, underhålla och felsöka SQL Server instanser.
 • Support och dokumentation: Eftersom SSMS är en Microsoft-utvecklad produkt, åtnjuter det rikligt med officiellt stöd och välutrustade lärdomar från produktdokumentationen eller användargemenskapen.
 • Gratis att använda: SQL Server Management Studio är gratis för drift, vilket är en attraktionskraft för många användare.

8.2 Nackdelar

 • Indirekt metod för konvertering: SSMS stöder inte direkt konvertering till MySQL, det kräver ett mellansteg via .sql-skript eller CSV, vilket kan vara rörigt för större databaser.
 • Komplext gränssnitt: På grund av de omfattande funktionerna kan SSMS-gränssnittet vara överväldigande och knepigt för nybörjare.

9. VINCHIN MySQLyog

VINCHIN MySQLyog är ett lättanvänt, kompakt GUI-verktyg byggt för att hantera MySQL-databas. Även om det främst är känt som ett administrativt verktyg, har det också funktionen att importera data från MS SQL Server till MySQL med hjälp av ett intuitivt GUI och eliminerar behovet av att skriva omfattande SQL-kod.

VINCHIN MySQLyog

9.1 Fördelar

 • Lätt att använda gränssnitt: Det rena, intuitiva gränssnittet i MySQLyog förenklar databashantering och eliminerar mycket av de makroskopiska programmeringskraven.
 • Datasynkronisering: MySQLyog har datasynkronisering som underlättar ett enkelt sätt att uppdatera dataändringar i en databas till den andra.
 • Brett utbud av funktioner: Från Schema Transfer och SQL Builder till profilering och rapportering, MySQLyog packar ahost funktioner för omfattande databashantering.

9.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Även om den erbjuder en gratis community-utgåva, är den här versionen begränsad i funktioner i jämförelse med den betalda ultimata versionen.
 • Enstaka prestationsfördröjningar: I fall av att hantera stora datamängder har användare rapporterat enstaka prestandafördröjningar och stabilitetsproblem med MySQLyog.

10. Sqlines SQL Server till MySQL-verktyget

Sqlines SQL Server till MySQL är ett flexibelt verktyg designat för databaskonvertering och migrering från MS SQL Server till MySQL. Det tillhandahåller ett kommandoradsverktyg med öppen källkod som kan konvertera tabelldefinitioner, data, SQL-skript, lagrade procedurer, funktioner och triggers mellan dessa databaser.

Sqlines MS SQL till MySQL

10.1 Fördelar

 • Rejäl konverteringslista: Förutom data har Sqlines förmågan att konvertera en mängd andra databasaspekter, inklusive tabelldefinitioner, SQL-skript, för att nämna några.
 • Öppen källa: Som ett verktyg med öppen källkod erbjuder Sqlines flexibiliteten att anpassa efter användarnas behov och friheten med fortsatt fri användning.
 • CLI Support: Applikationens gränssnitt är Command Line, användarna har bekvämligheten med skriptprogrammering.

10.2 Nackdelar

 • Brist på GUI: Frånvaron av ett grafiskt användargränssnitt kan göra det svårt för icke-tekniska användare att navigera.
 • Supportbegränsningar: Eftersom Sqlines är ett verktyg med öppen källkod, är Sqlines beroende av communitysupport för felsökning, vilket kanske inte är lika omedelbart som dedikerad kundsupport.

11. Sqlines Online SQL Server till MySQL

Sqlines Online erbjuder en gratis webbaserad tjänst för konvertering av databasscheman och SQL-skript från MS SQL Server till MySQL. Tjänsten är en del av Sqlines verktygsram, vilket säkerställer en konsekvent användarupplevelse och tillförlitligheten hos ett välkänt varumärke.

Sqlines Online MSSQL till MySQL

11.1 Fördelar

 • Webbaserad funktionalitet: Eftersom det här verktyget är online eliminerar det behovet av mjukvaruinstallation, vilket gör det otroligt enkelt att använda utan att behöva oroa dig för systemkrav eller uppdateringar.
 • Gratis att använda: Sqlines Online erbjuder sina viktiga tjänster utan cost, vilket är en anmärkningsvärd fördel för engångsanvändare eller intermittenta användare.
 • Schema och skriptkonvertering: Det ger utmärkt snabb och effektiv konvertering av scheman och SQL-skript, vilket kan vara extremt praktiskt.

11.3. Nackdelar

 • Begränsad funktionalitet: Eftersom Sqlines Online är ett webbaserat, gratis verktyg, erbjuder inte en lika omfattande uppsättning funktioner som några av de mer omfattande, betalda verktygen. Datamigrering ingår till exempel inte.
 • Internetberoende: Det finns ett behov av konsekvent höghastighetsinternet för smidig drift, eftersom alla konverteringar sker online.

12. Intelligenta omvandlare MSSQL till MySQL

Intelligenta omvandlare MSSQL till MySQL är en fokuserad programvara utformad för att tillhandahålla ett höghastighets, pålitligt verktyg för att konvertera dina Microsoft SQL-databaser till MySQL-format. Förutom grundläggande datamigrering erbjuder det här verktyget extra funktioner, inklusive sammanslagning av MS SQL-data till en befintlig MySQL-databas och mer.

Intelligenta omvandlare MSSQL till MySQL

12.1 Fördelar

 • Hastighet och effektivitet: Verktyget är optimerat för snabb och effektiv prestanda, vilket möjliggör en snabb vändning för datamigreringsuppgifter.
 • Slå samman MS SQL-data: En unik funktion är dess förmåga att slå samman MS SQL-data till en befintlig MySQL-databas som ger flexibilitet i datahantering.
 • Kommandoradsstöd: Verktyget inkluderar kommandoradsstöd, vilket gör att avancerade användare kan köra konverteringar handsfree via skript.

12.2 Nackdelar

 • Föråldrat gränssnitt: Användargränssnittet anses ofta vara förlegat och saknar användarvänlighet jämfört med mer moderna verktyg.
 • Begränsade ytterligare funktioner: Även om det är effektivt i sin primära uppgift, misslyckas verktyget när det gäller ytterligare funktioner jämfört med mer funktionsrika databasverktyg.

13. Stellar Database Converter Tool

Stellar Database Converter Tool är en robust programvara designad för en säker migrering från MS SQL Server till MySQL. Verktyget kan konvertera tabelldefinitioner, vyer, lagrade procedurer och andra databaskomponenter samtidigt som dess struktur bibehålls och dataintegritet säkerställs.

Stellar Database Converter Tool

13.1 Fördelar

 • Bevarande av databasintegritet: Stellar Database Converter Tool säkerställer att databasstrukturen förblir intakt post-konvertering, utan att ändra det ursprungliga formatet för datan.
 • Användarvänligt GUI: Verktyget har ett intuitivt och användarvänligt grafiskt användargränssnitt, vilket gör det lättare för användare att interagera med, även utan omfattande teknisk kunskap.
 • Förhandsgranskningsfunktion: Användare kan förhandsgranska databaskomponenter före konverteringen, vilket säkerställer att de valda uppgifterna är korrekta.

13.2 Nackdelar

 • Cost: Även om det erbjuder en rad avancerade funktioner är verktyget relativt dyrare jämfört med vissa andra verktyg på marknaden.
 • Hastighet: Beroende på databasens storlek och komplexitet kan konverteringen ta längre tid än med några av de andra verktygen.

14. RebaseData Konvertera SQL till MySQL Online

RebaseData erbjuder en onlineplattform för att konvertera SQL till MySQL, vilket förenklar uppgiften med databaskonvertering. Utan att behöva någon installation kan det här verktyget enkelt konvertera din MS SQL-fil till ett MySQL-filformat med några enkla steg.

RebaseData MSSQL till MySQL Online

14.1 Fördelar

 • Onlineplattform: Som ett onlineverktyg kan RebaseData Convert SQL to MySQL användas utan någon installation, vilket gör det extremt bekvämt och tillgängligt från vilken plats som helst.
 • Enkelhet: Verktyget har ett användarvänligt gränssnitt och själva konverteringsprocessen är enkel, vilket gör det enkelt för även icke-tekniska användare att använda.
 • Stöd för stora databaser: RebaseData gör det möjligt att konvertera stora databaser, som känner igen olika former av indata som .bak- och .sql-filer.

14.2 Nackdelar

 • Internetkrav: Eftersom det är en onlineplattform kräver detta verktyg en stark internetanslutning för att fungera effektivt, vilket kan vara ofördelaktigt i regioner med dålig anslutning.
 • Datasäkerhet: Eftersom konverteringen sker online kan användare ha oro över säkerheten för deras konfidentiella data under processen.

15. RebaseData Client Java Tool

RebaseData Client Java Tool är ett annat erbjudande från RebaseData. Denna programvara är designad för utvecklare eller proffs som vill konvertera SQL Server databaser till MySQL med hjälp av ett kommandoradsverktyg. Den stöder också en rad format och databastyper utöver MS SQL och MYSQL.

RebaseData Client Java Tool

15.1 Fördelar

 • Omfattande support: Förutom att stödja konvertering av MS SQL till MySQL, stöder detta verktyg även andra typer av databaser, inklusive XML, CSV och SQLite bland andra.
 • Offlinefunktion: Till skillnad från onlineverktyget kan Java Client-verktyget fungera offline, vilket eliminerar behovet av en internetanslutning under konverteringen.
 • Kommandoradsgränssnitt: Perfekt för utvecklare, det här verktyget ger ett kommandoradsgränssnitt för mer kontroll över konverteringsprocessen.

15.2 Nackdelar

 • Tekniska kunskaper som krävs: Det här verktyget kräver viss teknisk kunskap och förtrogenhet med kommandoradsgränssnitt, vilket kanske inte är lämpligt för nybörjare eller icke-tekniska användare.
 • Begränsat GUI: Som ett kommandoradsbaserat verktyg saknar det ett grafiskt användargränssnitt som kan göra det lättare att använda.

16. FullConvert SQL Server till MySQL

FullConvert är en kraftfull och lättanvänd databaskonverterare som stöder ett brett utbud av databasformat. Verktyget kan användas för en direkt kopia från en MS SQL Server till MySQL, vilket gör den mångsidig för datamigreringsuppgifter.

FullConvert MSSQL till MySQL

16.1 Fördelar

 • Stöd för flera databaser: FullConvert stöder utöver MS SQL till MySQL. Den kan hantera konverteringar till och från flera databasplattformar inklusive SQLite, Oracleoch Postbland annat greSQL.
 • Dataintegritet: Verktyget prioriterar dataintegritet och säkerställer att den ursprungliga databasstrukturen och formatet bibehålls under migreringen.
 • Snabb omvandling: FullConvert är designat för att tillhandahålla en hastighetsoptimerad konverteringsprocess, vilket gör det till en effektiv lösning för stora databaskonverteringar.

16.2 Nackdelar

 • Komplext användargränssnitt: Vissa användare kanske tycker att användargränssnittet är lite komplext eftersom verktyget erbjuder ett brett utbud av anpassningar och alternativ.
 • Pris: Trots dess avancerade funktioner kan FullConvert anses vara relativt cost-förbjudande för mindre organisationer eller enskilda användare.

17. RazorSQL MSSQL till MySQL Converter

RazorSQL är ett databasfrågeverktyg, SQL-redigerare och databaswebbläsare som hjälper till att hantera SQL-databaser. Verktyget erbjuder en inbyggd MS SQL till MySQL-omvandlare för att underlätta databaskonvertering samtidigt som den tillhandahåller ahost andra databasrelaterade funktioner.

RazorSQL MSSQL till MySQL

17.1 Fördelar

 • Integrerad utvecklingsmiljö: RazorSQL är mer än bara ett konverteringsverktyg. Den erbjuder en integrerad utvecklingsmiljö för sökning, skriptning och hantering av databaser.
 • Stöd för flera plattformar: RazorSQL stöder en mängd olika databaser inklusive men inte begränsat till MS SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite och mer.
 • Importera/exportera data: Förutom konvertering stöder RazorSQL även import av data från avgränsade filer, Excel-filer och filer med fast bredd till tabeller. Det tillåter också användaren att exportera data i olika format som Excel, HTML, XML och mer.

17.2 Nackdelar

 • Inlärningskurva: Med tanke på de många funktioner som det erbjuder kan nya användare möta lite av en inlärningskurva när det gäller att förstå och utnyttja verktygets fulla potential.
 • Hög Cost: Med tanke på dess funktioner på professionell nivå, kan verktygets prissättning vara på den högre sidan för mindre organisationer eller enskilda användare.

18. DRPU Database Converter – MSSQL till MySQL-programvara

DRPU Database Converter är acost-effektiv programvara som fungerar för att exakt konvertera hela databasen eller utvalda tabeller från MS SQL till MySQL. Den är utformad för att stödja alla större versioner av MS SQL- och MySQL-databaser och tillhandahåller en lättanvänd guide för konverteringsprocessen.

DRPU Database Converter - MS SQL till MySQL

18.1 Fördelar

 • Cost-Effektiv: DRPU Database Converter är relativt mer överkomligt jämfört med andra verktyg på marknaden, vilket gör det till en prisvärd lösning.
 • Alternativ för partiell konvertering: Denna programvara låter dig välja specifika tabeller som du vill ska konverteras, vilket ger flexibilitet i datamigreringsprocessen.
 • Hög kompatibilitet: Stöder alla större versioner av MS SQL och MySQL, vilket säkerställer sömlös konvertering oavsett din databasversion.

18.2 Nackdelar

 • Begränsat databasstöd: DRPU är utformad speciellt för att konvertera MS SQL till MySQL. Det kanske inte är användbart om du behöver konvertera mellan andra typer av databaser.
 • Minimala avancerade funktioner: Även om det får jobbet gjort, erbjuder det inte bredden av avancerade funktioner som finns i några av de andra verktygen.

19. AWS Databas Migration Service

AWS Database Migration Service är en molntjänst som gör det enklare att migrera databaser till AWS Cloud. Den stöder homogena migreringar som MS SQL till MS SQL, samt heterogena migreringar mellan olika databasplattformar, som MS SQL till MySQL.

AWS Database Migration Service

19.1 Fördelar

 • Molnbaserat: Eftersom den är en molntjänst möjliggör den enkel skalbarhet och tillgänglighet. Det finns inget behov av att installera någon programvara lokalt.
 • Kontinuerlig replikering: AWS DMS tillhandahåller kontinuerlig datareplikering med källdatabaser under migreringen, vilket gör att applikationer kan fortsätta att fungera under migreringsprocessen.
 • Pålitlighet: AWS är välkänt i branschen för sin tillförlitlighet och prestanda, vilket säkerställer en kompetent service.

19.2 Nackdelar

 • Komplex installation: Att ställa in en migreringsuppgift med AWS DMS kan vara lite komplicerat, särskilt för förstagångsanvändare eller de som inte är bekanta med AWS:s gränssnitt.
 • Dataöverföring Costs: Beroende på mängden data som överförs och regionen den överförs till/från, kan det förekomma ytterligare dataöverföring costs mot AWS:s prissättningsplan.

20. Ispirer MnMTK

Ispirer MnMTK är ett robust och mycket anpassningsbart databasmigreringsverktyg som kan uppfylla behoven för komplexa databaskonverteringar. Den kan konvertera tabeller, data, databasscheman, lagrade procedurer, funktioner, vyer, triggers och SQL-skript från MS SQL Server till MySQL.

Ispirer MSSQL till MySQL

20.1 Fördelar

 • Hög anpassningsbarhet: Ispirer MnMTK erbjuder höga anpassningsmöjligheter, vilket gör den idealisk för komplexa migreringsuppgifter. Det ger möjligheten att konvertera inte bara data utan även affärslogiken bakom.
 • Automation: Med sin kapacitet att automatisera konverteringsprocessen ökar Ispirer MnMTK effektiviteten och säkerställer noggrannheten.
 • Bred support: Bortom MS SQL Server till MySQL, verktyget stöder en mängd olika källor och tarskaffa databaser, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för databasmigrering.

20.2 Nackdelar

 • Brant inlärningskurva: Med tanke på dess avancerade funktioner och anpassningsalternativ kan det finnas en brant inlärningskurva för nybörjare eller icke-tekniska användare.
 • Cost Faktor: Nivån av sofistikering och anpassning som erbjuds av Ispirer MnMTK kommer med en relativt högre prislapp jämfört med enklare verktyg.

21. Konvertera DB MS SQL till MySQL-migrering och synkronisering

Konvertera DB MS SQL till MySQL Migration and Sync är ett omfattande verktyg designat för att konvertera och synkronisera databaser från MS SQL till MySQL effektivt. Det här verktyget konverterar inte bara data utan hjälper också till att hålla databaser synkroniserade, vilket ger effektiva lösningar för kontinuerliga migreringar.

Konvertera DB MSSQL till MySQL

21.1 Fördelar

 • Synkroniseringsfunktion: Förutom att tillhandahålla omfattande migreringslösningar erbjuder Convert DB också synkroniseringsalternativ för att säkerställa överensstämmelse mellan källan och tarskaffa databaser.
 • Användarvänlig: Verktyget har ett användarvänligt gränssnitt och tillhandahåller en steg-för-steg-guide som guidar användare genom migreringsprocessen.
 • Kompatibilitet: Den erbjuder hög kompatibilitet med alla versioner av MS SQL Server och MySQL, vilket ger en robust lösning för en bred användarbas.

21.2 Nackdelar

 • Begränsade avancerade funktioner: Även om det täcker de grundläggande behoven för konvertering och synkronisering, kan det sakna avancerade funktioner som vissa andra verktyg erbjuder.
 • Hastighet: Konverteringshastigheten kan vara långsammare jämfört med vissa andra verktyg beroende på databasens storlek och komplexitet.

22. Aryson SQL Database Recovery

Aryson SQL Database Recovery är en programvara som inte bara kan utföra databasåterställning från MS SQL Server men kan också konvertera dessa återställda filer till MySQL, vilket gör det både till ett återställnings- och ett konverteringsverktyg.

Aryson MSSQL till MySQL

22.1 Fördelar

 • Återställning och konvertering: Aryson hjälper inte bara till att återställa skadade SQL-databaser utan hjälper också till att konvertera dem till MySQL, och erbjuder en två-i-ett-lösning.
 • Sparningsalternativ: Under återställningsprocessen ger den möjlighet att spara komponenter i individuella skript och sedan konvertera till MySQL.
 • Kompatibilitet: Den stöder både MDF- och NDF-filer av SQL-databaser och är kompatibel med alla större versioner av programvaran.

22.2 Nackdelar

 • Begränsat konverteringsstöd: Även om det stöder återställning väl, fokuserar dess konverteringsfunktioner specifikt på MS SQL till MySQL, vilket begränsar dess användning i andra konverteringsscenarier.
 • Prissättning: Dess avancerade återställningsfunktioner kan pressa priset högre jämfört med traditionella konverteringsverktyg.

23. Withdata Software DBLoader

Withdata Software DBLoader är ett databasutvecklingsverktyg som tillåter transport av data från en databas till en annan. Den kan ladda data från en mängd olika format som TXT, CSV eller Excel direkt till din MS SQL Server, MySQL, Oracle, eller SQLite-databaser.

Withdata Software DBLoader

23.1 Fördelar

 • Mångsidighet: DBLoader ger stöd för ett brett utbud av dataformat, vilket gör den mycket mångsidig för olika uppgifter att ladda data.
 • Användarvänlig: Med sin uppgiftsguide kan användare ställa in och schemalägga uppgifter med liten eller ingen teknisk expertis som behövs.
 • Bulkladdning: Verktyget är utformat för att möjliggöra effektiv bulkdataladdning, vilket påskyndar den övergripande processen.

23.2 Nackdelar

 • Fokus på dataladdning: Även om DBLoader är mångsidig när det gäller att ladda data från olika format, inkluderar inte flera transformations- och konverteringsalternativ som är tillgängliga i specialiserade konverteringsverktyg.
 • Minimala avancerade funktioner: Den övergripande funktionen är enkelriktad eftersom den fokuserar på dataladdning. Det kanske inte passar bäst om du behöver avancerade datamanipuleringsfunktioner.

24. AnyConv Online SQL Converter

AnyConv Online SQL Converter är ett webbaserat verktyg designat främst för att konvertera SQL-filer till en mängd andra filformat. Det ger ett användarvänligt gränssnitt och stöder ett brett utbud av filformat utöver SQL, vilket gör det mångsidigt för olika datatransformationsbehov.

Genom en enkel dra-och-släpp- eller filvalsprocess tillåter AnyConv en användare att snabbt ladda upp och konvertera sina SQL-filer. Eftersom ingen mjukvaruinstallation krävs är den praktisk och enkel att komma åt från vilken enhet som helst som är ansluten till internet. Verktyget är också stolt över datasäkerheten och tar bort uppladdade filer från deras servrar inom en viss tidsram.

AnyConv Online SQL Converter

24.1 Fördelar

 • Användarvänlig: Den har ett enkelt och intuitivt användargränssnitt, vilket gör det tillgängligt och lätt att använda även för nybörjare.
 • Stöd för flera filformat: Utöver SQL stöder den datakonvertering till ett brett utbud av alternativa filformat.
 • Webbaserat: Eftersom det är ett onlineverktyg finns det inga mjukvarukrav för användning. Detta gör tjänsten lättillgänglig på almost alla enheter med internetuppkoppling.
 • Säkra: Verktyget tar automatiskt bort filer som laddats upp till deras servrar inom några timmar, vilket ger ett extra lager av datasäkerhet.

24.2 Nackdelar

 • Internetberoende: Eftersom det är webbaserat är verktyget helt beroende av internetanslutning, vilket kan vara en begränsning i områden med dålig eller ingen internettjänst.
 • Brist på avancerade funktioner: Jämfört med andra konverteringsverktyg saknar AnyConv avancerade funktioner som datavalidering, indexering, databassammanfogning och automatisering som kan krävas av vissa användare.
 • Filstorleksgräns: Det kan finnas begränsningar för storleken på SQL-filen som kan laddas upp och konverteras åt gången.

25. SQL Maestro Database Converter för MySQL

SQL Maestro Database Converter för MySQL är ett kraftfullt verktyg med omfattande databaskonverteringsmöjligheter. Den är designad för omfattande, tillförlitliga och snabba migreringar från MS SQL Server till MySQL.

Det här verktyget stöder alla datatyper och attribut för MySQL och MS SQL Server, vilket ger säker och effektiv datamigrering. Mer så, för användare som söker komplexa datatransformationsuppgifter erbjuder SQL Maestro avancerade funktioner som bulkdataladdning, kommandoradsstöd och uppgiftsschemaläggning bland annat. Verktyget är också utformat för att vara användarvänligt med ett visuellt (GUI)-läge som förenklar migreringsprocessen.

SQL Maestro Database Converter för MySQL

25.1 Fördelar

 • Omfattande attributstöd: SQL Maestro stöder alla datatyper och attribut för MySQL och MS SQL Server, vilket säkerställer korrekta datamigreringar.
 • Avancerad funktionalitet: Omvandlaren ger avancerade funktioner som bulkdataladdning, kommandoradsstöd och uppgiftsschemaläggning, vilket ger användarna mer kontroll och anpassning över sina datatransformationer.
 • Visuellt läge: Dess GUI-läge förenklar processen för databaskonvertering, vilket gör den användarvänlig och enkel att använda.
 • Hög effektivitet: SQL Maestro är känt för att utföra snabb databaskonvertering utan att offra noggrannhet eller säkerhet.

24.2 Nackdelar

 • Komplexitet: Mängden funktioner och alternativ kan vara överväldigande för nybörjare och kan kräva en inlärningskurva.
 • Cost: Till skillnad från vissa konverteringsverktyg är SQL Maestro Database Converter en betald programvara och kan vara för costspeciellt för små företag eller individer som söker grundläggande datakonverteringsbehov.
 • Programvaruinstallation krävs: Det här verktyget kräver programvaruinstallation, vilket kan orsaka kompatibilitetsproblem med vissa operativsystem eller enheter.

26. VIVE dataPro

VIVE dataPro är ett omfattande datahanteringsverktyg som stöder datakonvertering, replikering och synkronisering mellan olika typer av databassystem, inklusive MS SQL Server och MySQL.

VIVE dataPro är designad för datahanteringsuppgifter över databaser. Förutom datakonvertering stöder den också datareplikering och synkronisering. Det möjliggör dubbelriktade datauppdateringar, vilket bibehåller datakonsistens mellan två databassystem. VIVE dataPro kommer också med ett lättanvänt GUI och stöder SQL-skript, vilket ger flexibilitet för både nybörjare och expertanvändare.

VIVE dataPro

26.1 Fördelar

 • Stöd för flera databaser: VIVE dataPro stöder olika typer av databassystem, inte begränsat till MS SQL Server och MySQL, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för multi-databasmiljöer.
 • Datareplikering och synkronisering: Utöver datakonvertering stöder detta verktyg även datareplikering och synkronisering, vilket möjliggör dubbelriktade datauppdateringar och bibehåller datakonsistens.
 • Användarvänligt GUI: Den levereras med ett lättanvänt grafiskt användargränssnitt, vilket gör migreringsprocessen intuitiv för användare på alla kompetensnivåer.
 • SQL-skript: Verktyget stöder SQL-skript, vilket erbjuder mer flexibilitet och kontroll över datahanteringsprocesser till avancerade användare.

26.2 Nackdelar

 • Användargränssnitt: Även om det grafiska gränssnittet är användarvänligt kan det se föråldrat ut och sakna den eleganta, moderna estetiken hos nyare verktyg.
 • Cost: Det är en betald programvara som kan ligga utanför budgeten för små företag eller enskilda användare.
 • Teknisk support: Vissa användare har rapporterat mindre än utmärkt teknisk support, vilket kan vara ett problem när de stöter på problem eller felsökning behövs.

27. Stellar Converter för databas

Stellar Converter for Database är ett kraftfullt verktyg som används för databaskonvertering och migrering mellan MS SQL Server och MySQL samt andra populära databasformat.

Stellar Converter är utformad för att effektivisera processen för databaskonvertering och migrering. Den stöder most populära databassystem och tillåter användare att konvertera databasposter med bibehållen dataintegritet. Dessutom erbjuder det här verktyget möjligheten att förhandsgranska databasposter före faktisk konvertering och ger möjlighet att spara den konverterade databasen på en plats som användaren väljer.

Stellar Converter för databas

27.1 Fördelar

 • Stöd för brett databas: Stellar Converter stöder flera populära databassystem förutom att underlätta konvertering mellan MS SQL Server och MySQL.
 • Dataintegritetssäkring: Verktyget ger alternativ för att förhandsgranska databasposter före faktisk konvertering, detta hjälper till att upprätthålla dataintegriteten sost omvandlingsprocessen.
 • Anpassad lagringsplats: Tillåter användare att spara den konverterade databasen på en plats som de väljer.

27.2 Nackdelar

 • Prissättning: Stellar Converter är en premiummjukvara och dess prislapp kanske inte är motiverad för användare som bara behöver grundläggande databaskonverteringsfunktioner.
 • Mjukvaruinstallation: Detta verktyg, till skillnad från webbaserade verktyg, kräver programvaruinstallation vilket kan innebära utmaningar när det gäller kompatibilitet med vissa operativsystem eller kräver att användarens enhet uppfyller specifika krav.
 • Gränssnitt: Gränssnittet, även om det är lätt att använda, kan verka lite komplicerat, särskilt för förstagångsanvändare.

28. Sammanfattning

28.1 Övergripande jämförelsetabell

Verktyget Funktioner Enkel användning Pris Helpdesk
SQL Hub MS till MySQL Direkt konvertering, brett stöd för datatyp Hög Medelhög Moderate
Hevo Data SQL Server till MySQL Converter Dataintegration, realtidsreplikering, överlägsen felhantering Medium Hög Hög
DBConvert för MSSQL & MySQL Direkt konvertering och synkronisering, anpassningsalternativ, dubbelriktad synkronisering Hög Medium Hög
Data Loader MSSQL till MySQL Automatiserad schemaläggning, hands-off operation, kommandoradsstöd Medium Medium Medium
mysql arbetsbänk Mångsidig funktionalitet, allt-i-ett-verktyg Medium Fri Hög
MSSQL Import & Export Tool Grundläggande import/exportfunktionalitet Hög Fri Hög
SQL Server management studio Dataexport, databashantering Medium Fri Hög
VINCHIN MySQLyog Dataimport, synkronisering, brett utbud av funktionalitet Hög Medelhög Hög
Sqlines SQL Server till MySQL-verktyget Rejäl konverteringslista, kommandoradsstöd Medium Fri Medium
Sqlines online SQL Server till MySQL Schema och skriptkonvertering Hög Fri Medium
Intelligenta omvandlare MSSQL till MySQL Hastighet och effektivitet, sammanslagning av MS SQL-data, kommandoradsstöd Hög Medium Medium
Stellar Database Converter Tool Allroundkonvertering, dataintegritet, dataförhandsgranskning Högt, användarvänligt GUI Premium bra
RebaseData Konvertera SQL till MySQL Online Onlinekonvertering, stöd för stora databaser Hög Variabel beroende på databasstorlek Adekvat
RebaseData Client Java Tool CLI-verktyg, stöd för flera databaser Medium, teknisk kunskap behövs Genomsnitt Adekvat
FullConvert SQL Server till MySQL Stöd för flera databaser, dataintegritet, snabb konvertering Medelhög Premium bra
RazorSQL MS SQL till MySQL Converter IDE, stöd för multidatabaser, dataimport/export Medium, teknisk kunskap kan behövas Premium Utmärkt
DRPU Database Converter – MS SQL till MySQL-programvara Partiell konvertering, hög kompatibilitet Hög PRISVÄRDA Adekvat
Prissättning för AWS Database Migration Service Molnbaserad, Kontinuerlig replikering, Tillförlitlighet Medium, AWS-kunskap behövs Variabel beroende på användning Utmärkt
Ispirer MnMTK Hög anpassningsbarhet, automatisering, brett stöd Medium-Låg, teknisk kunskap behövs Premium bra
Konvertera DB MS SQL till MySQL-migrering och synkronisering Synkronisering, Användarvänlig, Kompatibilitet Hög Genomsnitt bra
Aryson SQL Database Recovery Återställning och konvertering, sparalternativ Medium Premium Genomsnitt
Withdata Software DBLoader Mångsidighet, användarvänlig, bulkladdning Hög Genomsnitt bra
AnyConv Online SQL Converter Stöder olika filformat, automatisk radering av filer efter konvertering Hög Fri Grundläggande
SQL Maestro Database Converter för MySQL Stöder alla MySQL och MS SQL Server attribut, avancerad funktionalitet, Visual GUI-läge Moderate Betald bra
VIVE dataPro Stöder olika typer av databaser, datareplikering och synkronisering, SQL-skript Hög Betald bra
Stellar Converter för databas Stöder olika populära databaser, dataintegritetssäkring, anpassad lagringsplats Moderate Betald bra

28.2 Rekommenderat verktyg baserat på olika behov

Baserat på vår jämförande analys av SQL Server till MySQL-konverteringsverktyg, Hevo Data SQL Server to MySQL Converter rekommenderas starkt för stora företag på grund av dess avancerade möjligheter, inklusive realtidsreplikering och överlägsen felhantering. För små företag som är budgetmedvetna är MySQL Workbench ett utmärkt val eftersom det ger mångsidig funktionalitet utan problemost. För användare som prioriterar användarvänlighet sticker SQL Hub MS till MySQL ut med sitt användarvänliga gränssnitt. Men allt beror i slutändan på dina individuella krav, och vi hoppas att denna jämförelse hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut.

29. Slutsats

Sammanfattningsvis, att välja rätt MS SQL Server till MySQL-konverteringsverktyget är avgörande och bör göras med omtanke. Vart och ett av verktygen som diskuteras i den här jämförelsen har sina styrkor och svagheter, och vissa lämpar sig bättre för vissa användningsfall eller företagsstorlekar. Faktorer som funktionalitet, användarvänlighet, cost, och kundsupport måste noga övervägas i förhållande till dina unika behov.

MSSQL till MySQL Slutsats

Ta inte bara hänsyn till dina nuvarande behov när du väljer ett verktyg, utan ta även hänsyn till skalbarhet och framtida tillväxt, för att säkerställa att du kan fortsätta att använda verktyget effektivt när du hanterar större datamängder eller behöver mer komplexa funktioner. Kom ihåg att målet med dessa verktyg är att göra konverteringsprocessen smidigare. Välj det verktyg som förenklar denna process för digost.

Författarintroduktion:

Vera Chen är en dataåterställningsexpert i DataNumen, som tillhandahåller ett brett utbud av produkter, inklusive Outlook-reparation produkt.

Kommentera uppropet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *