Członkostwo w organizacjach międzynarodowych

DataNumen przywiązuje dużą wagę do wymiany i współpracy międzynarodowej. Posiada liczne członkostwa i partnerstwa z ważnymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Utrzymujemy szczególnie bliski kontakt z wymienionymi tu instytucjami, ale DataNumen jest również aktywny w wielu innych inicjatywach i partnerstwach w obszarach oprogramowania, wspólnoty, zaangażowania społecznego i środowiskowego.

Stowarzyszenie branży oprogramowania i informacji

Stowarzyszenie Przemysłu Oprogramowania i Informacji jest jednym z m. Inost ważne stowarzyszenia branżowe z branży oprogramowania i treści cyfrowych. SIIA zapewnia wiodącym firmom globalne usługi w zakresie relacji z rządami, rozwoju biznesu, edukacji korporacyjnej i ochrony własności intelektualnej.

Organizacja niezależnych dostawców oprogramowania

Organizacja niezależnych dostawców oprogramowania

Organizacja Independent Software Vendors (OISV) to spółdzielnia twórców oprogramowania, sprzedawców, dystrybutorów i sprzedawców detalicznych, którzy łączą swoje przemyślenia i pomysły, aby tworzyć lepsze oprogramowanie i praktyki dla wszystkich. OISV opiera się na wartościach równości, demokracji, uczciwości, solidarności i pomocy innym w osiąganiu ich celów.

Specjaliści z branży oprogramowania

Specjaliści z branży oprogramowania

Software Industry Professionals to jedna z największych na świecie grup reprezentujących przedstawicieli branży oprogramowania, zrzeszająca ponad 2400 członków w 93 krajach.

Stowarzyszenie niezależnych specjalistów z branży oprogramowania

Stowarzyszenie niezależnych specjalistów z branży oprogramowania

AISIP to profesjonalne stowarzyszenie ludzi pracujących w niezależnej branży oprogramowania. Most Członkowie AISIP sprzedają oprogramowanie i usługi ze swoich witryn internetowych i starają się oferować wartościowe, wartościowe produkty, jednocześnie generując dochód.

Spółdzielnia oprogramowania edukacyjnego

Spółdzielnia oprogramowania edukacyjnego

ESC (Educational Software Cooperative) to korporacja non-profit zrzeszająca programistów, wydawców, dystrybutorów i użytkowników oprogramowania edukacyjnego.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Odzyskiwania Danych Osobowych

Międzynarodowe Stowarzyszenie Odzyskiwania Danych Osobowych

IPDRA (International Professional Data Recovery Association) zostało utworzone w celu pomocy organizacjom i osobom, które miały lost danych kierując je do wykwalifikowanej, doświadczonej i certyfikowanej firmy Data Recovery.