Wykorzystanie materiałów w naszej witrynie internetowej

Informacje, grafika, tekst lub obrazy (łącznie „Materiały”) zawarte na tej stronie są chronione prawami autorskimi. Możesz uzyskiwać dostęp do materiałów i wykorzystywać je wyłącznie w celach osobistych lub edukacyjnych. Nie możesz modyfikować ani wykorzystywać Materiałów do jakichkolwiek innych celów bez DataNumen, Inc pozwolenie. Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, nie możesz ponownie publikować, reprodukować, strost ani rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów w tej witrynie.

Możesz drukować Materiały na tej stronie internetowej wyłącznie w celach osobistych lub edukacyjnych i musisz dołączyć wszelkie uwagi dotyczące praw autorskich oryginalnie dołączone do Materiałów we wszystkich kopiach.

Każde oprogramowanie komputerowe do pobrania lub w inny sposób dostępne z tej witryny jest objęte licencją zgodnie z warunkami aplikacjicable umowa licencyjna.

Materiały zawarte na tej stronie zostały opracowane przez DataNumen, Inc z różnych źródeł i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Witryny połączone z tej witryny

Witryny, do których prowadzą linki z tej witryny, nie są objęte DataNumen, Inc kontrola i DataNumen, Inc nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komunikaty lub materiały dostępne na takich połączonych stronach. DataNumen, Inc nie zamierza zamieścić linków na tej stronie jako odesłań lub rekomendacji powiązanych podmiotów i są one dostarczane wyłącznie dla wygody.

Ograniczenie odpowiedzialności i gwarancji

KLIENT ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z USŁUGI CAŁKOWICIE NA WŁASNE RYZYKO KLIENTA. DataNumen, Inc USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „TAKIE, JAKIE SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZELKICH GWARANCJI NA INFORMACJE, USŁUGI, NIEPRZERWANY DOSTĘP LUB PRODUKTY DOSTARCZANE W RAMACH USŁUGI, W TYM ANI W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ, DataNumen, Inc OPROGRAMOWANIE LICENCYJNE DLA KLIENTA I WYNIKI UZYSKANE W RAMACH USŁUGI. KONKRETNIE, DataNumen, Inc WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, W TYM, ALE NIE OGRANICZA SIĘ DO:
(1) WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB ZAWARTOŚCI INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG; ORAZ (2) WSZELKIE GWARANCJE TYTUŁU LUB PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

NINIEJSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZY WSZELKICH SZKÓD LUB OBRAŻEŃ SPOWODOWANYCH NIEPRAWIDŁOWYM WYKONANIEM, BŁĘDEM, POMINIĘCIEM, USUNIĘCIEM, WADĄ, WIRUSEM KOMPUTEROWYM, KRADZIEŻĄ LUB ZNISZCZENIEM LUB NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM. KLIENT W SZCZEGÓLNOŚCI POTWIERDZA, ŻE DataNumen, Inc NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻĄCE, OBRAŻĄCE LUB NIELEGALNE POSTĘPOWANIE INNYCH KLIENTÓW LUB OSÓB TRZECICH ORAZ ZA RYZYKO OBRAŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z POWYŻSZYCH SPOCZYWA CAŁKOWICIE KLIENTA.

ANI DataNumen, Inc ANI JEGO AGENCI, PODMIOTY POWIĄZANE ANI DOSTAWCY TREŚCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG LUB NIEMOŻNOŚCI UZYSKANIA DOSTĘPU DO USŁUGI LUB KORZYSTANIA Z niej LUB Z NARUSZENIA GWARANCJI . KLIENT NINIEJSZYM POTWIERDZA, ŻE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ SEKCJI OBOWIĄZUJĄ DO WSZYSTKICH ZAWARTOŚCI SERWISU.