Software Development Kit (SDK) dla programistów

Dla każdego oprogramowania do odzyskiwania danych zapewniamy również odpowiedni plik zestaw programistyczny (SDK). Programiści mogą wywołać interfejs programowania aplikacji (API) działa w SDK, aby bezpośrednio kontrolować proces naprawy i bezproblemowo integrować nasze niezrównane technologie odzyskiwania danych z własnymi produktami programowymi.

Pakiet SDK zawiera pliki DLL SDK, dokumentację i przykładowe kody w różnych językach programowania do korzystania z interfejsów API.

Programiści mogą programować w:

  • Microsoft Visual C ++, w tym C # i .NET
  • Microsoft Visual Foxpro
  • Borland delphi
  • Microsoft Visual Basic, w tym VB .NET
  • Borland C + + Builder
  • Dowolny język programowania obsługujący wywołania DLL

Model licencji:

Istnieją trzy typy modeli licencji dla SDK:

  • Licencja programisty: Zezwól określonej liczbie programistów na używanie zestawu SDK do tworzenia aplikacji. Na przykład, jeśli kupisz jedną licencję programisty, tylko jeden programista może użyć SDK do opracowania swojej aplikacji. Zwróć uwagę, że on CAN redystrybuować bibliotekę SDK DLL wraz ze swoją aplikacją, chyba że zakupił również licencje wykonawcze lub licencje nieodpłatne określone poniżej.
  • Licencja czasowa: Zezwól na wdrożenie określonej liczby redystrybuowalnych bibliotek SDK DLL wraz z aplikacją. Na przykład, jeśli ktoś kupi 10 licencji wykonawczych, może redystrybuować 10 kopii bibliotek SDK DLL wraz ze swoją aplikacją.
  • Licencja bezpłatna: Zezwalaj na wdrażanie z aplikacją nieograniczonej liczby redystrybucyjnych bibliotek SDK DLL. To to samo, co nieograniczona liczba licencji runtime.

Darmowa wersja próbna:

Proszę Skontaktuj się z nami aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje lub poprosić o bezpłatną wersję próbną pakietu SDK.