11 beste Access Database Repair Tools (2024) [GRATIS LAST NED]

1. Innledning

Ettersom data blir stadig mer kritiske i dagens digitale sfære, kan ikke viktigheten av et verktøy som sikrer datagjenoppretting og presisjon overvurderes. I lys av dette kommer den uhyre verdifulle rollen til reparasjonsverktøy for tilgangsdatabaser frem i forgrunnen.Access Database Repair Tools Introduksjon

1.1 Viktigheten av Access Database Repair Tool

Access-databasereparasjonsverktøy spiller en viktig rolle i virksomheter som er avhengige av Microsoft Access-databaser. De håndterer ikke bare vanlige feil og korrupsjon som oppstår fra en rekke omstendigheter, men sikrer også en sømløs og uavbrutt arbeidsflyt. Det som gjør disse verktøyene enda viktigere er deres evne til å reparere, gjenopprette og gjenopprette uunnværlige data som er sikret i skjemaer, moduler, rapporter, makroer fra skadede tilgangsdatabaser, og dermed forhindre betydelig tap av data.

1.2 Mål med denne sammenligningen

Overfloden av Access-databasereparasjonsverktøy som er tilgjengelig i datagjenopprettingsfeltet, understreker behovet for en detaljert, omfattende sammenligning. Hovedmålet med denne sammenligningen er derfor å gi et bolverk mot potensiell forvirring for enkeltpersoner eller bedrifter som søkerost passende verktøy for deres behov. I tillegg har denne sammenligningen som mål å understreke styrken og begrensningene til hvert verktøy. Følgelig blir det lettere for brukere å bestemme most egnet alternativ avhengig av kompleksiteten til deres datagjenopprettings- eller reparasjonsutfordring.

2. DataNumen Access Repair

DataNumen Access Repair, er et robust Access-reparasjonsverktøy som streber etter å reparere alt som kan gjenopprettes, med en suksessrate på over 93 %, som sies å være den beste i bransjen. Verktøyet er kjent for å gjenopprette mange forskjellige Access-filformater, som MDB og ACCDB.DataNumen Access Repair

2.1 fordeler

 • Støtter en rekke formater: Verktøyet er i stand til å håndtere en rekke Access Database-versjoner og filtyper som MDB, ACCDB og MDE.
 • Batch reparasjon: Et av særtrekkene ved DataNumen Access Repair er dens kapasitet til å behandle en rekke ødelagte filer samtidig, noe som gir betydelige tidsbesparelser.
 • Multistøtte: Verktøyet gir støtte for integrert reparasjon av koblede tabeller og slettede poster i Access-databaser.

2.2 Kons

 • Pris: Gratisversjonen av dette verktøyet tilbyr begrensede reparasjonsmuligheter. For å låse opp det fulle potensialet til verktøyet, må brukerne bruke på en premiumversjon.

3. Få tilgang til filreparasjonsprogramvare

Access File Repair-programvare er et sannsynlig valg for de som søker enkelhet ved siden av funksjonalitet. Verktøyet spesialiserer seg på å takle feil og korrupsjonsproblemer i Access-databaser, enten det er mindre eller alvorlig. Den forsøker å gjenopprette uvurderlig informasjon – tabeller, spørringer, indekser og relasjoner – som er skjult bak skadede filer.Få tilgang til filreparasjonsprogramvare

3.1 fordeler

 • Brukervennlig grensesnitt: Dette verktøyet scorer høyt på enkelhet, noe som gjør det til et ideelt valg for ikke-tekniske brukere. Den tilbyr et intuitivt grensesnitt som er lett å navigere.
 • Mulighet for datagjenoppretting: Access File Repair-verktøyet spesialiserer seg på å hente lost spørringer, tabeller, relasjoner og indekser, og reduserer dermed risikoen for betydelig tap av data.
 • Forhåndsvisningsfunksjon: Programvaren tillater en detaljert forhåndsvisning av gjenopprettbare databaseobjekter før du bestemmer deg for å fortsette med selve gjenopprettingen, og muliggjør dermed informerte beslutninger.

3.2 Kons

 • Begrenset gratisversjon: Mens gratisversjonen av dette verktøyet tillater en forhåndsvisning av utvinnbare data, krever den faktiske gjenopprettingen en oppgradering til den betalte versjonen.
 • Ingen batch reparasjon: Løsningen tilbyr ikke batch-reparasjonsfunksjonalitet, og begrenser dermed hastigheten på databasereparasjonsprosesser, spesielt når det er flere filer å behandle.

4. Microsoft Access MDB Reparasjonsverktøy

Microsoft Access MDB Repair Tool er en topp-of-the-line programvare dedikert til å fikse most MDB-korrupsjonsproblemer. Den er designet med smarte algoritmer for å effektivt gjenopprette og reparere korrupte eller utilgjengelige databaser. Verktøyet støtter gjenoppretting av både MDB- og ACCDB Access Database-filer.Microsoft Access MDB reparasjonsverktøy

4.1 fordeler

 • Bred kompatibilitet: Dette verktøyet støtter ulike versjoner av MS Access fra 95 til den nyeste. Denne utbredte kompatibiliteten forbedrer nytten for en bred brukerbase.
 • Avanserte gjenopprettingsalgoritmer: State-of-the-art algoritmedesign utdyper kapasiteten til å håndtere most korrupsjonsscenarier og effektivt gjenopprette databaser.
 • Forhåndsvisningsfunksjonalitet: I likhet med noen motparter gir MDB Repair Tool en forhåndsvisning av de utvinnbare dataene før faktisk gjenoppretting, og hjelper beslutningstaking.

4.2 Kons

 • Ingen innebygd støtte: I motsetning til noen andre reparasjonsverktøy mangler denne programvaren innebygd hjelp, noe som potensielt kan snuble mindre teknisk kunnskapsrike brukere.
 • Begrenset funksjonalitet i gratisversjon: Gratisversjonen tillater skanning og forhåndsvisning av filer, men for en fullstendig gjenoppretting er en oppgradering til premiumversjonen nødvendig.

5. MSOutlookTools Access Database Repair Tool

MSOutlookTools Access Database Repair Tool er et unikt designet verktøy som gjør det mulig for brukere å effektivt reparere MS Access-databaser. Den takler ulike Access-feil, gjenoppretter slettede poster og gjenoppretter skadede filer til sin opprinnelige form.MSOutlookTools Access Database Repair Tool

5.1 fordeler

 • Omfattende skanning: Verktøyet innkapsler en dyp skanningsfunksjon som gjør det i stand til å oppdage og rette opp et bredt spekter av Access-feil og skadede filer.
 • Gjenoppretting av slettet post: Access Database Repair Tool har muligheten til å gjenopprette slettede poster som kan være en livredder i spesifikke utfordrende situasjoner.
 • Ingen størrelsesbegrensninger: Dette verktøyet pålegger ikke begrensninger på størrelsen på Access-databasen som kan repareres, noe som gir større fleksibilitet til brukerne.

5.2 Kons

 • Pris: Hele pakken med funksjoner er bare tilgjengelig i den betalte versjonen, noe som kan avskrekke noen potensielle brukere.
 • Grensesnitt: For de som ikke er godt bevandret i det tekniske, kan navigering gjennom programvaren være litt utfordrende på grunn av dens komplekse grensesnittdesign.

6. Reparasjonsverktøy for SysCurve Access

SysCurve Access Repair Tool er en omfattende løsning kjent for reparasjon og gjenoppretting Adgang MDB- og ACCDB-filer. Den er godt utstyrt for å håndtere alvorlige korrupsjonsproblemer og kan hente tabeller, spørringer, indekser og slettede data fra skadede Access-databaser.SysCurve Access Reparasjonsverktøy

6.1 fordeler

 • Støtter flere filer: SysCurve-verktøyet støtter MDB- og ACCDB-filer, og gir fleksibilitet til utvalget av filtyper det kan håndtere.
 • Gjenoppretter en rekke komponenter: Tabeller, indekser, spørringer og til og med slettede data kan verktøyet gjenopprette en rekke komponenter, og forbedre nytten.
 • Forhåndsvisningsfunksjon: Verktøyet gir brukerne en funksjon for å forhåndsvise utvinnbare data, noe som letter beslutningsprosessen om de skal fortsette med selve gjenopprettingen.

6.2 Kons

 • Ingen gratisversjon: Det er ingen gratisversjon tilgjengelig for dette verktøyet. Brukere må kjøpe verktøyet for å låse opp funksjonene og mulighetene.
 • Ingen batchbehandling: I motsetning til noen konkurrenter tilbyr ikke SysCurve Access Repair Tool batchbehandling, noe som kan redusere gjenopprettingsprosessen for flere filer.

7. Microsoft Access MDB Fix Tool

Microsoft Access MDB Fix Tool er en ressurssterk programvare som spesialiserer seg på å reparere korrupte og skadede MDB- og ACCDB-databasefiler av Microsoft Access. Ved å bruke banebrytende teknologi, oppdager og fikser den ulike inkonsekvenser og avvik i Access-databasen, og sikrer dermed dataintegritet.Microsoft Access MDB Fix Tool

7.1 fordeler

 • Støtter forskjellige datatyper: MDB Fix Tool forenkler gjenoppretting av tabeller, spørringer, makroer, moduler og relasjoner, og gir dermed en bred gjenopprettingsdekning.
 • Kompatibel med ulike versjoner: Programvaren er allsidig og støtter Access-versjoner fra 2003 til 2019, og passer dermed til et bredt spekter av brukere.
 • Grensesnitt: Det intuitive og brukervennlige grensesnittet gjør det enkelt å bruke verktøyet, noe som gjør det til et attraktivt valg selv for ikke-tekniske brukere.

7.2 Kons

 • Gratis versjonsbegrensninger: Gratisversjonen gir bare en forhåndsvisning av de gjenopprettede Access-databaseelementene. For å utføre en faktisk gjenoppretting, må man kjøpe fullversjonen av verktøyet.
 • Ingen batch reparasjon: Denne programvaren tilbyr ikke batch-reparasjon, noe som kan øke reparasjonstiden når du håndterer flere filer om gangen.

8. ConverterTools MS Access MDB-filreparasjonsverktøy

ConverterTools MS Access MDB File Repair Tool er flittig programmert for å fikse og gjenopprette korrupte MDB- og ACCDB-filer. Denne omfattende løsningen reparerer effektivt ulike former for filkorrupsjon, og jobber for å gjenopprette det opprinnelige innholdet, inkludert tabeller, spørringer, skjemaer og rapporter.ConverterTools MS Access MDB-filreparasjonsverktøy

8.1 fordeler

 • Doble skannemoduser: Dette verktøyet leverer både standard og avansert skannemodus, noe som gir fleksibilitet i håndteringen av ulike nivåer av korrupsjon.
 • Bred kompatibilitet: Programvaren støtter gjenoppretting fra almost alle Access-databaseversjoner, og dermed imøtekomme brukere på tvers av spekteret.
 • Dataintegritet: En av de bemerkelsesverdige styrkene til dette verktøyet er dets forpliktelse til å opprettholde dataintegriteten. Uavhengig av korrupsjonsgrad, forblir den opprinnelige databasestrukturen intakt etter reparasjon.

8.2 Kons

 • Begrenset gratis prøveperiode: Selv om en gratis prøveversjon er tilgjengelig, er funksjonene ganske begrenset. Brukere må oppgradere til en betalt versjon for å låse opp alle funksjoner.
 • Kompleks grensesnitt: Grensesnittet kan være litt overveldende for nybegynnere, noe som kan føre til en bratt læringskurve.

9. VSPL MDB-gjenopprettingsverktøy

VSPL MDB Recovery Tool er en dyktig programvareløsning for å håndtere problemer relatert til korrupsjon i MDB-filer. Den håndterer med hell ulike typer korrupsjon og kan hente data fra alvorlig skadede Access-databaser, og markerer dermed sin plass blant pålitelige gjenopprettingsløsninger.VSPL MDB-gjenopprettingsverktøy

9.1 fordeler

 • Omfattende utvinning: Dette verktøyet kan gjenopprette et bredt spekter av databaseobjekter, inkludert tabeller, spørringer, indekser og mer, og gir et bredt spekter av gjenoppretting.
 • Forhåndsvisning av forhåndsgjenoppretting: Den tilbyr muligheten til å forhåndsvise det gjenopprettede databaseinnholdet før du fortsetter med den faktiske gjenopprettingen, og hjelper dermed brukerens beslutningsprosess.
 • Støtter forskjellige filtyper: Dette verktøyet støtter både MDB- og ACCDB-filer, og forsterker verktøyet for ulike brukerbehov.

9.2 Kons

 • Begrenset gratisversjon: Gratisversjonen av verktøyet presenterer visse begrensninger på funksjonaliteten, og krever at brukere kjøper fullversjonen for å nyte det komplette funksjonssettet.
 • Kompleks grensesnitt: Selv om verktøyet har mange funksjoner, kan grensesnittet være litt skremmende for mindre teknologikyndige brukere, og utgjøre en læringskurve.

10. ​​DataRecoveryFreeware MS Access-databasereparasjon

Som navnet antyder, DataRecoveryFreeware MS Access Database Repair-løsning er et freeware-verktøy designet for å gjenopprette og reparere ødelagte Access-databasefiler (MDB og ACCDB). Til tross for at den er en gratis løsning, er den konstruert med en rekke funksjoner for å utføre en grundig gjenoppretting.DataRecoveryFreeware MS Access-databasereparasjon

10.1 fordeler

 • Cost-effektiv: En av de største fordelene er at den er gratis å bruke, noe som gjør den til et attraktivt alternativ for budsjettbevisste brukere.
 • Støtte for ulike versjoner: Verktøyet støtter ulike MS Access-databaseversjoner, noe som gjør det allsidig og mer tilpasningsdyktig for ulike brukerbehov.
 • Dataintegritet: Til tross for at det er et gratisprogram, sikrer dette verktøyet at den opprinnelige formateringen og strukturen opprettholdes under gjenopprettingsprosessen.

10.2 Kons

 • Ingen teknisk støtte: Siden den er et gratisprogram, mangler den dedikert teknisk støtte, noe som kan utgjøre en utfordring for ikke-tekniske brukere eller de som står overfor komplekse problemer.
 • Avanserte funksjoner: Sammenlignet med betalte verktøy, henger det etter når det gjelder avanserte funksjoner som kan kreves i mer komplekse scenarier.

11. OnlineFile.Repair – MS Access Recovery

OnlineFile.Repair – MS Access Recovery er en nettbasert reparasjonsløsning som løser korrupsjonsproblemer i Access-databasen. Det gir en rask og enkel måte å gjenopprette korrupte eller skadede Access-databaser uten å måtte laste ned og installere programvare.OnlineFile.Repair - MS Access Recovery

11.1 fordeler

 • Enkel å bruke: Nettgrensesnittet gjør dette verktøyet ekstremt brukervennlig. Brukere kan reparere filene sine ved å laste dem opp på nettstedet.
 • Støtter ulike versjoner: Verktøyet kan håndtere databaser fra forskjellige versjoner av Access, noe som gjør det ganske allsidig.
 • Ingen installasjon nødvendig: Siden den er en nettbasert løsning, fjerner den smerten med å laste ned og installere en programvare, og sparer dermed tid.

11.2 Kons

 • Internett-avhengig: Siden dette er en nettløsning krever den en aktiv internettforbindelse, noe som kan skape problemer hvis brukere har ustabilt eller tregt internett.
 • Personvern: Opplasting av sensitive data på nettet for reparasjon kan føre til bekymring for personvern for enkelte brukere.

12. Enstella Access File Recovery Tool

Enstella Access File Recovery Tool er utviklet for å adressere korrupsjon i Access-databaser. Denne programvaren kan reparere forskjellige typer Access-databasefiler (både MDB og ACCDB) og gjenopprette alle integrerte komponenter som tabeller, spørringer, skjemaer og rapporter, noe som gjør den til en pålitelig løsning innen datagjenoppretting.Enstella Access File Recovery Tool

12.1 fordeler

 • Avanserte gjenopprettingsalgoritmer: Programvaren bruker komplekse algoritmer for gjenoppretting, som lar den håndtere en rekke korrupsjonsproblemer effektivt.
 • Ubegrenset databasestørrelse: Enstella-verktøyet bruker ingen begrensninger på størrelsen på Access-databasen for gjenoppretting, noe som bidrar til dens allsidighet.
 • Brukervennlig grensesnitt: Med et godt organisert og intuitivt grensesnitt er det enkelt å navigere selv av ikke-tekniske brukere.

12.2 Kons

 • Pris: For å låse opp hele settet med funksjoner som tilbys av Enstella, må brukere velge premiumversjonen, noe som kan avskrekke noenost-sensitive brukere.
 • Ingen batchbehandling: Verktøyet støtter ikke batchbehandling, og reduserer dermed gjenopprettingsprosessen når flere filer er involvert.

13. Sammendrag

Etter en uttømmende gjennomgang presenterer vi en samlet sammenligning av verktøyene basert på gjenopprettingsgrad, pris, funksjoner, brukervennlighet og kundestøtte. Med et øyeblikk fremhever denne tabellen styrker og svakheter ved hvert verktøy, og hjelper brukerne med å ta en informert beslutning.

13.1 Beste alternativ for Access-databasereparasjon

Basert på vår anmeldelse er det beste alternativet for Access-databasereparasjon DataNumen Access Repair, på grunn av sin høye ytelse.

13.2 Overordnet sammenligningstabell

Tool Utvinningsgrad Pris Egenskaper Brukervennlighet Kundeservice
DataNumen Access Repair Veldig høy Premium Batch reparasjon, støtte for ulike formater Meget lett Utmerket
Få tilgang til filreparasjonsprogramvare Høy Premium Forhåndsvisningsfunksjon, omfattende datagjenoppretting Lett Tilgjengelig
Microsoft Access MDB reparasjonsverktøy Høy Premium Avanserte algoritmer, forhåndsvisningsfunksjonalitet Moderat Begrenset
MSOutlookTools Access Database Repair Tool Høy Premium Omfattende skanning, gjenoppretting av slettede poster Mellom Tilgjengelig
SysCurve Access Reparasjonsverktøy Høy Premium Støtter flere filer, forhåndsvisningsevne Moderat Tilgjengelig
Microsoft Access MDB Fix Tool Høy Premium Støtter forskjellige datatyper, kompatibilitet Lett Tilgjengelig
ConverterTools MS Access MDB-filreparasjonsverktøy Høy Premium Doble skannemoduser, dataintegritet Mellom Tilgjengelig
VSPL MDB-gjenopprettingsverktøy Høy Premium Omfattende gjenoppretting, forhåndsvisningsfunksjon Lett Begrenset
DataRecoveryFreeware MS Access-databasereparasjon Moderat Gratis Gratis, støtter ulike versjoner Lett Begrenset
OnlineFile.Repair – MS Access Recovery Moderat Varierer Online-basert, ingen installasjon nødvendig Lett Tilgjengelig
Enstella Access File Recovery-verktøy Høy Premium Avanserte gjenopprettingsalgoritmer, ubegrenset størrelse Moderat Tilgjengelig

13.3 Anbefalt verktøy basert på ulike behov

Med tanke på at gjenopprettingsbehovene varierer fra bruker til bruker, er det ideelle verktøyet også forskjellig. For eksempel, hvis dataintegritet og gjenopprettingshastighet har stor betydning, kan betalte verktøy som f.eks DataNumen Access Repair og MSOutlookTools Access Database Repair Tool er verdt å vurdere. Men hvis du søker en gratis ressurs, DataRecoveryFreeware MS Access Database Repair er en god starting, samtidig som de anerkjenner dens begrensede muligheter sammenlignet med premiumverktøy. I scenarier der nettbaserte løsninger foretrekkes, blir OnlineFile.Repair – MS Access Recovery et levedyktig alternativ.

14. konklusjon

14.1 Siste tanker og tips for å velge et Access-databasereparasjonsverktøy

Hvert Access-databasereparasjonsverktøy kommer med sine unike sett med fordeler og ulemper. Derfor er det avgjørende å identifisere hvilke spesifikke funksjoner som kreves for applikasjonen din før du nøyer deg med et verktøy. Brukere som prioriterer gjenopprettingsgraden kan velge premiumverktøy som DataNumen Access Repair eller få tilgang til filreparasjonsprogramvare. På den annen side kan de som foretrekker et budsjettvennlig alternativ finne trøst i gratisverktøy som DataRecoveryFreeware MS Access-databasereparasjon. For brukere som ønsker bekvemmeligheten av en online reparasjonsløsning velkommen, kommer OnlineFile.Repair – MS Access Recovery frem som en passende kandidat.Velge et Access-databasereparasjonsverktøy

På slutten av dagen kommer essensen av sammenligningen ned til å tilpasse dine behov med verktøyets tilbudsprofil. Husk alltid at valg av et verktøy ikke bare handler om dets evne til å reparere databaser, men også dets evne til å matche dine spesifikke gjenopprettingskrav, budsjetter og tekniske ferdigheter.

Ett svar på "11 Best Access Database Repair Tools (2024) [GRATIS LAST NED]"

 1. HVORDAN GJENNINN DIN CRYPTO/BITCOIN FRA SCAMMERS 2024

  Jeg er ekstremt takknemlig overfor ethicsrefinance for å ha hjulpet meg å få tilbake 129,500 XNUMX dollar etter å ha blitt offer for en falsk megler. Deres ekspertise og støtte var uvurderlig i prosessen med å få tilbake pengene mine. Jeg anbefaler deres tjenester på det sterkeste til alle som har blitt svindlet i kryptovaluta-verdenen. Ta kontakt med EthicsRefinance hackere i dag og gjenvinn det som rettmessig er ditt

  E-POST VIA: ethicsrefinance @ gmail .com

  TELEGRAM: @ethicsrefinance

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *