Шта значи статус опоравка у демо извештају?

У демо извештају, ако је статус датотеке који се може опоравити „Потпуно надокнадива“, Сви подаци у тој датотеци могу се у потпуности опоравити.

Ако је статус опоравка „Делимично надокнадиво“, Једини део података у тој датотеци се може опоравити.

Ако је статус опоравка „Није могуће повратити“, Тада се подаци у тој датотеци не могу опоравити.