Kuv tsis tau kho kuv cov ntawv nrog koj cov khoom, vim li cas?

Thov hu rau peb cov txheej txheem kev txhawb nqa.

Yog tias ua tau, thov xa peb cov ntaub ntawv kho rau peb. Txhawm rau kom tau txais cov ntawv kho, thov ua raws li hauv qab no:

  1. Kho koj cov ntawv
  2. Tom qab cov txheej txheem kho tas lawm, nyem lub pob "Tseg Teev".
  3. Hauv kev khaws cov ntawv cia, xyuas kom tseeb tias "Xaiv Cov Ntaub Ntawv Cov Ntaub Ntawv" tau xaiv.
  4. Khaw cov cav cia rau hauv ib daim ntawv.
  5. Hlob cov ntawv nrog WinZip lossis YeejRAR thiab xa nws tuaj rau peb.

Kuj thov qhia peb cov laj thawj rau koj cov ntaub ntawv kev noj nyiaj txiag kom peb tuaj yeem pab koj zoo dua.