Kuv yuav tsum ua dab tsi tom qab tau txais daim ntawv qhia tag nrho?

Tom qab koj yuav tag nrho cov ntawv nqi, thov ua raws li hauv qab no:

  1. Yog tias koj tau teeb tsa lub demo version lawm, ces thov tshem nws.
  2. Yog tias muaj cov ntaub ntawv tsim tawm los ntawm qhov demo version, ces thov tshem lawv thiab.
  3. Rub tawm tag nrho cov qauv ntawm qhov URL muab nyob rau hauv tus xa email.
  4. Nruab kom muaj qhov puv puv rau koj lub computer.
  5. Start tag nrho daim ntawv qhia, koj yuav pom lub npov xov nug koj kom qhib daim ntawv tso cai.
  6. Siv tus neeg siv lub npe thiab tus lej muab ntawv tso cai muab nyob hauv tus xa email txhawm rau qhib daim ntawv tso cai.
  7. Siv tag nrho cov ntawv los kho koj ORIGINAL cov ntaub ntawv tsis huv thiab tau txais cov ntawv hloov tshiab.