Uporaba gradiva na naši spletni strani

Vsebina na tem spletnem mestu, vključno z informacijami, umetninami, besedilom in slikami (skupaj »materiali«), je zaščitena z zakoni o avtorskih pravicah. Do gradiv je dovoljeno dostopati in jih uporabljati samo za osebne ali izobraževalne namene. Brez dovoljenja od DataNumen, Inc., gradiv ne smete spreminjati ali uporabljati za noben drug namen. Ponovna objava, reprodukcija, strostPrepovedana je uporaba ali distribucija katerega koli gradiva s tega spletnega mesta, razen kot je navedeno spodaj.

Samo za osebne ali izobraževalne namene lahko natisnete gradiva s tega spletnega mesta, pod pogojem, da je morebitno izvirno obvestilo o avtorskih pravicah vključeno v vse izvode.

Za vsako računalniško programsko opremo, ki je na voljo za prenos ali drugače dostopna s tega spletnega mesta, veljajo pogoji ustrezne licenčne pogodbe.

Gradivo na tej spletni strani, sestavil DataNumen, Inc. iz različnih virov, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Spletna mesta, povezana s tega spletnega mesta

DataNumen, Inc. ne nadzoruje spletnih mest, povezanih s to spletno stranjo, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršna koli sporočila ali materiale, ki so na voljo na takšnih povezanih mestih. Povezave na tem spletnem mestu do drugih spletnih mest niso mišljene kot napotitve ali odobritve povezanih subjektov in so na voljo samo zaradi priročnosti.

Omejitev odgovornosti in garancije

STRANKA SE Z UPORABO STORITVE SOGLAŠA, DA PREVZEMA VSA TVEGANJA POVEZANA S TJO. DATANUMEN, INC. ZAGOTAVLJA STORITVE »TAKŠNE, KOT SO«, BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, BODISI IZRECNEGA ALI POSREDNEGA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA GARANCIJE ZA INFORMACIJE, STORITVE, NEMOTEN DOSTOP, IZDELKE, KI SO PONUJENI V POVEZAVI S STORITVO, DATANUMEN, INC. PROGRAMSKA OPREMA Z LICENCO ZA STRANKO ALI REZULTATI, PRIDOBLJENI PREK STORITVE. KONKRETNO, DATANUMEN, INC. ZAVRAČA VSAKA JAMSTVA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA:

  1. VSEH JAMSTEV GLEDE RAZPOLOŽLJIVOSTI, TOČNOSTI ALI VSEBINE INFORMACIJ, IZDELKOV ALI STORITEV; IN
  2. KAKRŠNA KOLI JAMSTVA GLEDE LASTNIŠTVA, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. TA ODPOVED ODGOVORNOSTI VELJA ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO ALI POŠKODBE, KI JIH POVZROČI KAKRŠNA KOLI NEDELOVANJE, NAPAKA, OPUSTITEV, IZBRIS, OKVARA, RAČUNALNIŠKI VIRUS, KRAJINA, UNIČENJE ALI NEUPORABA DOVOLJEN DOSTOP. STRANKA TO IZRECNO POTRJUJE DATANUMEN, INC. NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI OBREKOVALNO, ŽALLJIVO ALI NEZAKONITO RAVNANJE DRUGIH STRANK ALI TRETJIH OSEB IN DA TVEGANJE POŠKODBE IZ ZGOREJ NAVEDENEGA V CELOTI JE NA STRANKI.

NIČ DATANUMEN, INC. NITI NOBEEN OD NJENIH ZASTOPNIKOV, PODRUŽNIKOV ALI PONUDNIKOV VSEBINE NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI IZHAJA ZARADI UPORABE STORITVE, NEZMOŽNOSTI DOSTOPA DO ALI UPORABE STORITVE ALI VSE KRŠITVE GARANCIJE. STRANKA S TEM POTRJUJE, DA DOLOČBE TEGA RAZDELKA VELJAJO ZA VSO VSEBINO V STORITVI.