SPORAZUM O LICENCI ZA KRAJ UPORABNIKE

POMEMBNO – TEMELJITO PREGLEDAJTE: Ta DataNumen Licenčna pogodba za končnega uporabnika (»EULA«) vzpostavlja zavezujočo pravno pogodbo med vami, končnim uporabnikom (fizična ali samostojna pravna oseba)in DataNumen, Inc ("DATANUMEN«) . \ t DATANUMEN programski izdelek, vključno z vsemi spremljajočimi datotekami, podatki in gradivi, ki jih je ustvaril in zagotovil DATANUMEN (»PROGRAMSKA OPREMA«). Z namestitvijo, uporabo ali distribucijo PROGRAMSKE OPREME, izrecno soglašate, da boste upoštevali določbe te EULA. Če se s katerim koli delom te EULA ne strinjate, vam je prepovedana namestitev ali uporaba PROGRAMSKE OPREME.

Ta EULA je razdeljena na tri razdelke: del I se nanaša na demo licenco PROGRAMSKE OPREME, del II obravnava celotno licenco PROGRAMSKE OPREME, del III pa opisuje splošne določbe, ki veljajo zacable za obe vrsti licenc.

Del I Demo licenca

To ni brezplačna programska oprema. Pod tukaj navedenimi pogoji vam licenco podeli DATANUMEN uporabljati neomejeno število kopij demo različice PROGRAMSKE OPREME na neomejeni količini računalnikov ali delovnih postaj, brez cost, za nedoločen čas po prvi namestitvi demo različice PROGRAMSKE OPREME na kateri koli računalnik ali delovno postajo.

V skladu z vsemi določbami te licenčne pogodbe za končnega uporabnika (EULA) in brez plačila DATANUMEN, vam je dovoljeno:

  1. Brezplačno zagotavljanje natančnih kopij predstavitvene različice PROGRAMSKE OPREME vsem, v skladu s to EULA, prek fizičnih medijev katere koli vrste ali elektronske dostave (razen množične pošte ali nezaželene množične e-pošte);
  1. Distribuirati natančne kopije predstavitvene različice PROGRAMSKE OPREME v skladu s to EULA izključno z omogočanjem prenosov prek javnega interneta brez kakršnih koli povezanih stroškov; in
  1. Ustvarite toliko natančnih kopij demo različice PROGRAMSKE OPREME, kot želite, za namen distribucije, kot je opisano v točkah 1 in 2 zgoraj.

Za namene te pogodbe "natančna kopija" predstavitvene različice PROGRAMSKE OPREME pomeni datoteko, ki je v času podvajanja enaka distribucijski datoteki predstavitvene različice PROGRAMSKE OPREME, ki je na voljo na domači strani izdelka.

Izrecno vam je prepovedano zaračunavati ali zbirati donacije za kakršne koli distribuirane kopije, ne glede na način distribucije, ali distribuirati takšne kopije z drugimi izdelki, komercialnimi ali nekomercialnimi, brez predhodnega pisnega soglasja DATANUMEN. Poleg tega vam je izrecno prepovedano zaračunavati ali zbirati donacije v zameno za dostop do katere koli hiperpovezave ali drugih sredstev, ki omogočajo elektronsko ustvarjanje ali distribucijo kopij demo različice PROGRAMSKE OPREME.

DATANUMEN si pridržuje pravico do umika katerega koli ali vseh dovoljenj za distribucijo po lastni presoji, kadarkoli in iz katerega koli razloga ali brez razloga.

Del II Polna licenca

V skladu z določbami te EULA, DATANUMEN s tem vam podeljuje za vsako licenčno kopijo omejeno, neizključno, neprenosljivo licenco za namestitev in uporabo polne različice PROGRAMSKE OPREME, izključno za vaše interne namene.

Ob nakupu enouporabniške licence vam je dovoljeno namestiti in uporabljati eno kopijo polne različice PROGRAMSKE OPREME na enem računalniku ali delovni postaji, izključno za uporabo posameznika, ki pridobi licenco pri DATANUMEN. Če ste kupili večuporabniško licenco, lahko namestite in uporabljate eno kopijo polne različice PROGRAMSKE OPREME na več računalnikih, do skupnega števila kupljenih »licenčnih kopij«, kot je navedeno tukaj. Če kupite licenco za spletno mesto, lahko namestite in uporabljate en izvod polne različice PROGRAMSKE OPREME na poljubnem številu računalnikov v organizaciji, ki je pridobila licenco.

V primeru, da ste na en računalnik (»STARI RAČUNALNIK«) namestili polno različico PROGRAMSKE OPREME v skladu s pogoji te EULA, licence NI mogoče prenesti s STAREGA RAČUNALNIKA na drug računalnik, razen če STARI RAČUNALNIK preneha veljati. uporabili v prihodnosti.

Prepovedano vam je zagotavljati, prenašati ali prodajati kopije polne različice PROGRAMSKE OPREME svojim strankam(-am) ali tretjim osebam, v celoti ali delno, in vključiti kopije polne različice PROGRAMSKE OPREME, bodisi v celoti ali delno. , v ali z izdelki, ki jih prodajate, brez predhodnega pisnega soglasja DATANUMEN.

Do vsake licenčne kopije je mogoče dostopati prek omrežja, pod pogojem, da je bila licenčna kopija kupljena za vsako delovno postajo, ki bo dostopala do polne različice PROGRAMSKE OPREME prek omrežja. Na primer, če bo 9 različnih delovnih postaj dostopalo do polne različice PROGRAMSKE OPREME v omrežju, je treba kupiti 9 licenčnih kopij polne različice PROGRAMSKE OPREME, ne glede na to, ali bo 9 delovnih postaj dostopalo do polne različice PROGRAMSKE OPREME ob različnih časih ali sočasno.

Kot kupec večuporabniške licence ste odgovorni za podvajanje in distribucijo polne različice PROGRAMSKE OPREME za uporabo v skladu s pogoji te EULA ter za spremljanje števila kopij polne različice PROGRAMSKE OPREME, ki jih je namestila in uporablja vaša organizacija. . S tem se strinjate, da na zahtevo od DATANUMEN or DATANUMENpooblaščenega predstavnika, boste v tridesetih (30) dneh zagotovili izčrpno dokumentacijo in potrdilo o številu kopij polne različice PROGRAMSKE OPREME, ki ste jo namestili. V skladu z licenco za več uporabnikov je polno različico PROGRAMSKE OPREME mogoče namestiti samo v računalnike, ki jih upravlja vaša organizacija ali so v njenem imenu.

III. Del Splošne določbe

Vse pravice in privilegiji v zvezi s PROGRAMSKO OPREMO, ki niso izrecno podeljeni v tej EULA, ostanejo v celoti in izključno pridržane za DATANUMEN. PROGRAMSKA OPREMA je zaščitena z nacionalnimi in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah, skupaj z dodatno zakonodajo in pogodbami o intelektualni lastnini, ki so pomembne za vašo uporabo PROGRAMSKE OPREME.

Vaša uporaba, namestitev in distribucija PROGRAMSKE OPREME mora strogo upoštevati določbe te EULA. Prepovedano je dajanje v najem, zakup, posojanje, podlicenciranje, spreminjanje, prevajanje, obratni inženiring, dekompilacija, razstavljanje ali ustvarjanje izpeljank, ki temeljijo na PROGRAMSKI OPREMI, bodisi delno ali v celoti, in ne smete pooblastiti nobene tretje osebe za sodelovanje v takem aktivnosti. Poleg tega je prepovedano omogočati dostop do PROGRAMSKE OPREME drugim v povezavi s servisnim uradom, ponudnikom aplikacijskih storitev ali kakršnim koli podobnim poslovnim poslom, prav tako ne smete dovoliti nobeni tretji osebi, da to stori. Licenca, podeljena v tej EULA, ne vključuje nobenih pravic ali zahtevkov za različico izvorne kode PROGRAMSKE OPREME.

Omejitve odgovornosti in omejitve odgovornosti

PROGRAMSKA OPREMA JE SKUPAJ Z KAKRŠNO KOLI POVEZANO PROGRAMSKO OPREMO, DATOTEKAMI, PODATKI IN GRADIVI PREDSTAVLJENA IN DISTRIBUIRANA NA PODLAGI »TAKŠNA, KOT JE« IN BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IMPLICITNEGA ALI IZRECNEGA. TO VKLJUČUJE, VENDAR NI OMEJENO NA, JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DATANUMEN, NJEGOVE PODRUŽNICE ALI DAJALCI LICENC NE ZAGOTAVLJAJO, JAMČIJO ALI NE DAJAJO KAKRŠNIH KOLI ZAJAV GLEDE ZAPOSLOVANJA ALI REZULTATOV, IZHODNIH IZ PROGRAMSKE OPREME. DATANUMEN IN NJENE PODRUŽNICE ALI DAJALCI LICENC NE ZAGOTAVLJAJO, DA BO DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME NEMOTENO ALI BREZ NAPAK, PRAV NI JAMČIJO ZA UČINKOVITOST KAKRŠNE KOLI OBNOVITEV PODATKOV IN/ALI FUNKCIJ ZA PRIKRITEV DATOTEK PRI OBNOVI INFORMACIJ, VKLJUČENIH V KATERIKOLI DATOTEKI, V CELOTI ALI DELNO. POTRJUJETE, DA DOBRA PRAKSA OBDELAVE PODATKOV ZAHTEVA CELOVITO TESTIRANJE KAKRŠNE KOLI APLIKACIJE, VKLJUČNO S PROGRAMSKO OPREMO, Z NEBITALNIMI PODATKI, PREDEN SE KAKRŠNO KOLI ZANESETE NA NJE. S TEM SPREJEMATE POPOLNO ODGOVORNOST ZA UPORABO ITERACIJ PROGRAMSKE OPREME, KI GA ZAJEMA TA LICENCA. TA ODPOVED JAMSTVA JE KLJUČNI ELEMENT TE LICENČNE POGODBE.

RAZEN KADAR JE USTREZNI ZAKON IZRECNO PREPOVEDAN, DATANUMEN, NJEGOVE PODRUŽNICE ALI DAJALCI LICENC NE ODGOVARJAJO ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO ALI DENARTARY IZGUBE, KI IZHAJAJO ZARADI UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE PROGRAMSKE OPREME. KAKRŠNA KOLI ODGOVORNOST NA STRANI DATANUMEN, NJENIH PODRUŽNIC ALI DAJALCEV LICENC BODO OMEJENI IZKLJUČNO NA POVRAČILO LICENČNINE, PREDLAŽENE NA DATANUMEN. RAZEN ČE GA APPLI IZRECNO PREPOVEDUJECABLE ZAKONI, DATANUMEN, NJEGOVI VODITELJI, DELNIČARJI, URADNIKI, ZAPOSLENI, PODRUŽNICE, DAJALCI LICENC, IZVAJALCI, PODRUŽNICE ALI MATIČNE ORGANIZACIJE NE ODGOVARJAJO ZA KAKRŠNE KOLI NEPOSREDNE, POSREDNE, NAKLJUČNE, POSLEDIČNE, POSEBNE ALI KAZENSKE KAKRŠNE KOLI VRSTE ŠKODE V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM PROGRAMSKE OPREME ALI VAŠ ODNOS Z DATANUMEN, NJEGOVIH PODRUŽNIKOV ALI DAJALCEV LICENC (VKLJUČNO, BREZ OMEJITVE, IZGUBO ALI RAZKRITJE PODATKOV ALI INFORMACIJ, IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKA, POSLOVNIH MOŽNOSTI ALI KONKURENČNE PREDNOSTI ALI MOTNJEM V POSLOVANJU), NE GLEDE NA TO, ALI JE ZAHTEVEK ALI TOŽBA TEMELJ NA POGODBENIH OBVEZNOSTIH , GARANCIJE, MALOMARNOSTI, STROGE ODGOVORNOSTI, PRISPEVKA, ODŠKODNINE ALI KAKRŠNEGA KOLI DRUGEGA PRAVNE PODLAGE ALI VZROKA TOŽBE, TUDI ČE BI BIL OBVEŠČEN O VERJETNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

ŠE VEČ, DATANUMEN NE POOBLAŠČA VAS ALI DRUGEGA POSAMEZNIKA ZA UPORABO PROGRAMSKE OPREME V APLIKACIJAH ALI SISTEMIH, KJER JE LAHKO RAZUMNO PRIČAKOVATI, DA BI BOLO NEDELOVANJE PROGRAMSKE OPREME POVZROČILO ZNAČAJNE TELESNE POŠKODBE, IZGUBO PREMOŽENJA ALI IZGUBO ŽIVLJENJA. VSAKA TAKA UPORABA JE V CELOTI NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST IN SE STRINJATE, DA BOSTE ODŠKODNILI IN NE ŠKODILI DATANUMEN, NJENIH PODRUŽNIC ALI DAJALCEV LICENC OD VSEH ZAHTEVKOV ALI IZGUB, KI IZHAJAJO ZARADI TAKE NEPOOBLAŠČENE UPORABE.

splošno

PROGRAMSKA OPREMA vključuje, vendar ni omejena na informacije, vsebovane v spremljajočih datotekah, ki jih je mogoče distribuirati, podatke, materiale, aktivacijske kode, licenčne ključe, registracijske kode in znanje in izkušnje, vključeno v samo PROGRAMSKO OPREMO. Vse to predstavlja zaupne podatke in podatke poslovne skrivnosti (v nadaljevanju »Lastnotary Informacije«), ki je v lasti ali ima licenco DATANUMEN, vključno z vsemi povezanimi avtorskimi pravicami in blagovnimi znamkami. Strinjate se, da boste ohranili najstrožjo zaupnost Proprietary Informacije v korist DATANUMEN in dajalci licence. Prepovedano vam je prodajati, licencirati, objavljati, prikazovati, distribuirati, razkrivati ​​ali kako drugače dajati na voljo Proprietary Informacije, vključno z morebitnimi aktivacijskimi kodami, licenčnimi ključi, registracijskimi kodami ali registracijskimi datotekami, tretjim osebam. Poleg tega lahko uporabljate samo Proprietary Informacije v skladu s to EULA. Obveznosti, določene v tem razdelku, še naprej veljajo tudi po prenehanju ali preklicu licence.

Ta EULA predstavlja obsežen sporazum med strankama v zvezi s predmetom in nadomešča vse predhodne dogovore, naročila, pogodbe ali dogovore v zvezi z istim.

Prepovedano vam je dodeljevanje, podlicenciranje, oddajanje podizvajalcev ali drugačen prenos katere koli od vaših pravic, obveznosti ali prenos kakršnih koli dolžnosti v skladu s to EULA, bodisi v celoti ali delno, brez predhodne pisne privolitve DATANUMEN. Kakršen koli prenos te pogodbe EULA ali katere koli pravice ali obveznosti, vsebovane v njej, je odvisen od tega, ali se nameravani prejemnik strinja, da ga zavezujejo pogoji te pogodbe EULA in prevzame vse odgovornosti in obveznosti odstopnika.

V zvezi s kakršnimi koli obljubami, obveznostmi ali izjavami, ki jih daje, ne obstajajo upravičenci tretjih oseb DATANUMEN znotraj te EULA.

Kakršna koli opustitev, odobrena s strani DATANUMEN v odgovor na vašo kršitev te licenčne pogodbe za končno licenco, se ne sme razlagati kot opustitev ali prispevati k opustitvi s strani DATANUMEN kakršne koli druge ali prihodnje kršitve iste določbe ali katere koli druge določbe v tej EULA.

Če se kateri koli del te EULA iz kakršnega koli razloga šteje za neveljavnega ali neizvršljivega, se šteje za ločljivega. Veljavnost preostalega dela te EULA ali aplikacijecabveljavnost takšnih določb za druge osebe ali okoliščine ostane nespremenjena.