ایا زه کولی شم چې جواز له یو کمپیوټر څخه بل کمپیوټر ته انتقال کړم؟

که تاسو یو واحد معیاري جواز واخلئ ، نو تاسو لایسنس له یو کمپیوټر څخه بل ته نه لیږدولی شئ ، پرته لدې چې زاړه کمپیوټر په راتلونکي کې هیڅکله ونه کارول شي (پریښودل شي).

که تاسو د تخنیکي لایسنس واخلئ ، نو تاسو کولی شئ جواز له یوه کمپیوټر څخه بل کمپیوټر ته په وړیا توګه انتقال کړئ. مهرباني مونږ سره اریکه ونیسی که تاسو غواړئ داسې جواز واخلئ.